Poslovne priložnosti

Mreženje

Ažurne in zanesljive informacije o podjetjih so vedno dobrodošle, ko vstopate v pogodbena razmerja ali zgolj navezujete tesnejše poslovne stike.

  • Seznam slovenskih podjetij pri AJPES
    (pred uporabo se brezplačno registrirajte)
  • Evropski poslovni register EBR (European Business Register) pri AJPES
    Je informacijski sistem, preko katerega države članice zagotavljajo podatke in nekatere storitve iz svojih nacionalnih poslovnih registrov (pred uporabo se brezplačno registrirajte).
  • Evropski poslovni register
    Za nekoliko zrelejše podjetnike, ki si želijo prodreti tudi na evropske trge, je JAPTI vzpostavil Euro Info Center v Ljubljani, v katerem je moč dobiti informacije o vstopu na trge Evropske unije in prilagajanju tamkajšnjim razmeram.

наращивание ресниц