Slovenski rokodelski tabor 2022

Rokodelski tabor na Dolah pri Litiji

V Oglarski deželi na Dolah pri Litiji je še danes prisotna že skoraj izginula stara rokodelska dejavnost oglarstva. Tradicijo kuhanja oglja so pred več kot 100 leti v te kraje prenesli italijanski oglarji. Priprava kope in pridobivanje oglja na tradicionalen način je postopek, ki ga domačini uspešno ohranjajo. V Oglarski deželi deluje 25 oglarjev, ki letno skuhajo približno 30 kop, kar pomeni med 150 in 200 ton kakovostnega oglja. Postopek izdelave oglarske kope je povezan s pripravo kopišča in lesa, zlaganjem in pokrivanjem kope, kuhanjem ali oglenitvijo in na koncu razdiranjem kope. Med poletnimi počitnicami smo desetim mladostnikom iz vse Slovenije predstavili poklic oglarja in postopek priprave kope od blizu.

Vsebinski poudarki:

 • predstavitev oglarstva kot rokodelske dejavnosti;
 • spoznavanje poklica oglarja – druženje in delo z oglarjem;
 • priprava, sestavljanje, prižiganje in razdiranje oglarske kope;
 • spoznavanje z ogljem kot končnim produktom in z njegovo uporabnostjo;
 • pohod po Oglarski poti in spoznavanje oglarskih domačij;
 • druženje z vrstniki.

Namen in cilji tabora:

 • predstavitev oglarstva z vidika nesnovne kulturne dediščine;
 • oglarstvo kot sodobna rokodelska dejavnost in dopolnilna dejavnost na kmetijah pa tudi kot turistična dejavnost;
 • približati oglarstvo in poklic oglarja ciljni skupini mladih, ki se odloča za svoj poklic;
 • spoznati postopek izdelave oglarske kope, načine in tehnike dela skozi izkustveno učenje;
 • druženje in povezovanje mladih, medsebojna izmenjava znanj in izkušenj;
 • promocija rokodelstva na splošno.

Termin izvedbe: od 6. do 8. julija 2022
Organizator: KUD Venčeslav Taufer Dole pri Litiji za Mrežo rokodelcev Srca Slovenije
Lokacija: Oglarska dežela, Dole pri Litiji
Trajanje: 3 dni
Število udeležencev: 10
Starostna skupina: učenci in dijaki starosti od 12 do 17 let