Skip to main content

Predavanja o znanih Kamničanih - Kamničani in Prešeren

10.01.2019, ob 18.00, Samostan Mekinje

Predavanje je drugo v nizu tematskih predavanj ge. Vande Rebolj o znanih Kamničanih, s katerimi želimo le-te približati občanom Kamnika in drugim, ki jih tema zanima.

Na Prešerna bomo tokrat pogledali skozi življenjske zgodbe štirih s Kamnikom zelo povezanih ljudi. Veterinarja J. N. Sadnikarja je pri mecenstvu in zbiranju starin podpirala mati Johana Wohlmuth. Bila je Prešernova prijateljica in ocenjevalka pesmi in je prispevala k pesnikovi biografiji in rekonstrukciji njegove podobe. Janez Šlakar, usnjarski sin, častit šolnik in začetnik slovenskega bančništva, je s svojim moralnim prekrškom nekoč vplival na tisto kritično Prešernovo poezijo, ki sega do meje med umetnostjo in apokrifnostjo. Kamniški politik Tone Smolnikar nosi pesnikove gene in je dovolil pogledati med svoje sorodstvo. V Kamniku je bivala in je pokopana Prešernova muza Jerica Podboj, por. Moline. Avtobiografsko se je o njuni izgubljeni ljubezni izpovedal pesnik sam, na primer v pesmih Prošnja, Ukazi in Pod oknom. V bledečem izročilu nekateri Kamničani še ohranjajo topel spomin svojih prednikov na prijazno Jerico, na njenega moža industrijalca Davida Molineja in na njun tragični zakon. Predstavili bomo graščinico ob Bistrici iz konca 18. stol., nekoč barvarno platna, kjer je Jerica bivala in ležala na parah. Tem štirim zgodbam bomo dodali nekaj slik in besed o poteh Prešernovega posvetila Kamničanu Andreju Smolnikarju na Harvardsko univerzo ter o opisali prispevek kamniških slikarjev k rekonstrukciji Prešernove podobe. In še nekaj malega o dveh nam bližnjih deklicah, ki sta z bistroumnostjo, lepoto in milino navdihovali našega največjega pesnika.

Udeležba na delavnici je brezplačna.

Organizator:
Javni zavod Mekinjski samostan
T: 01 831 82 21
M: 031 392 158
E: info@samostanmekinje.si

 

Nazaj