Skip to main content

Igranje božičnih pri maši

26.04.2019, ob 10.00, Cerkev sv. Martina

Organizator:
Tamburaški orkester Šmartno (Štefan Vidic)
T: 040 219 788
E: esancar3@gmail.com
W: www.srce-me-povezuje.si/smarskitamburasi

Nazaj