Skip to main content

Kulinarični večer z Noahom Charneyem - Mateja Jerovšek

12.06.2019, ob 18.00, Samostan Mekinje

Organizator:
JZ Mekinjski samostan (Saša Ceglar Vidmar)
T: 031 392 158;
E: info@samostanmekinje.si;
W: samostanmekinje.si

Nazaj