Okrogla miza - Z znanjem in izkušnjami za zdravo Srce Slovenije

11.02.2020, ob 11.00, samostan Mekinje

Ob zaključku projekta Odprta vrata kmetij Las Srce Slovenije organizira okroglo mizo z naslovom Z znanjem in izkušnjami za zdravo Srce Slovenije.

Svoje izkušnje in primere dobrih praks bodo predstavile kmetije, ki so sodelovale v projektu, v sklopu katerega sta bili na območju delovanja štirih LAS-ov vzpostavljeni dve verigi: senena in sadna. Skupno je sodelovalo devet kmetij oz. ponudnikov, z območja LAS Srce Slovenije Kmetija Pr’ Ropet iz Volčjega Potoka, Sadjarsko-vrtnarsko društvo Tunjice in Ekološka kmetija Matevžuc iz Tuhinjske doline, ki bodo na dogodku z veseljem podelili svoje izkušnje.

Gostje okrogle mize bodo:
– dr. Janez Bogataj, etnolog,
– predstavnik Kmetijsko gozdarskega zavoda Ljubljana,
– Domen Virant (Kmetija Pr’ Ropet, Volčji Potok),
– Valentin Zabavnik (Sadjarsko-vrtnarsko društvo Tunjice, Košiše 16) in
– Jože Korošec (Ekološka kmetija Matevžuc, Hruševka).

Z njimi se bomo pogovarjali o:
– rezultatih projekta, ki se zaključuje,
– pomenu lokalnih pridelkov in izdelkov vrhunske kakovosti, ki jih pridelujejo/predelujejo kmetovalci na območju LAS Srce Slovenije,
– o pomembnosti uvajanja lokalne hrane v prehrano javnih zavodov,
– o pomenu kratkih prehranskih oskrbovalnih verig,
– o uspešnem projektu Okusi Kamnika, ki je dosegel vidne rezultate z vzpostavljanjem tipičnih jedi z območja z lokalnimi sestavinami, ki jih zagotavljajo okoliške kmetije oz. pridelovalci …,
– o možnostih, ki jih prinašajo znanje in izkušnje, pridobljene med izvajanjem projekta,
– o razvojnih potencialih podeželja.

Z razpravljavci in drugimi sodelujočimi želimo predvsem izpostaviti velike in še vedno ne dovolj izkoriščene možnosti, ki jih ponuja slovensko podeželje s kakovostnimi prehranskimi pridelki in izdelki, predvsem pa opozoriti tudi na možnosti, ki so še odprte in vabijo k sodelovanju nove kmete oz. potencialne pridelovalce mleka senene prireje ter sadja.

Več o projektu Odprta vrata kmetij

Odprta vrata kmetij je projekt sodelovanja, ki povezuje več kmetij s podobnim načinom pridelave in predelave kmetijskih pridelkov, pri čemer si vse kmetije prizadevajo za prenos znanja in izkušenj na različne ciljne skupine z namenom ozaveščanja tako najširše javnosti kot tudi kmetovalcev. Prek programov izobraževanj na vzorčnih izkustvenih kmetijah želimo v seneni verigi na območju partnerskih LAS spodbuditi pridelavo, predelavo in porabo senenega mleka, v sadni verigi pa pridelavo in predelavo jagodičevja in drugega sadja in tako obema ključnima področjema kmetijskih proizvodov povrniti vrednost, ki sta jo imela v preteklosti.
S projektom nudimo širok spekter znanj in izkušenj s posameznih področij, hkrati pa vzgajamo mlade (predvsem iz vrtcev in šol) in spodbujamo vseživljenjsko učenje ter krepimo spoštljiv odnos do kakovostnih prehranskih izdelkov, ki jih pridelamo na kmetijah.

Cilji projekta:
– spodbujanje podjetniške inovativnosti in kreativnosti,
– povečanje lokalne samooskrbe s hrano,
– izboljšanje okoljske ozaveščenosti in stanja okolja,
– izboljšanje socialnega kapitala.

Aktivnosti projekta:
– 
oblikovanje programov izkustvenega učenja in mentorstva za različne ciljne skupine (pridelava senenega mleka, jagodičevja in sadja),
– 
izmenjava izkušenj, znanja in dobrih praks ter vzpostavitev povezav na območju sodelujočih LAS,
– 
promocija novih trajnostnih praks in dosežkov projekta,
– 
pilotna izvedba razvitih programov in evalvacija,
– 
spodbujanje partnerskega sodelovanja med vsemi deležniki v verigi naročanja lokalne hrane,
– 
koordinacija in vodenje projekta sodelovanja.


Rezultati projekta:
– vzpostavljeno sodelovanje in prenos dobrih praks med vključenimi LAS-i,
– vzpostavljena mreža vzorčnih izkustvenih kmetij z uspešnimi lokalnimi praksami pridelave in predelave,
– zagotovljen dostop do znanja za dodajanje vrednosti proizvodom za trg (praktičnega znanja in usposabljanja),
– oblikovani programi spodbujanja lokalne potrošnje skozi doživetja na vzorčnih izkustvenih kmetijah.

Lepo vabljeni na okroglo mizo, na kateri bomo ne samo predstavili dosežke znotraj projekta na območju LAS Srce Slovenije, ampak tudi širše, na območju vseh 4 sodelujočih LAS-ov, obenem pa že odgovorili na vprašanje, kako doseženo znanje in izkušnje deliti in uporabiti s sodelovanjem in povezovanjem … za bolj zdravo srce Slovenije.

Vljudno vabljeni, le skupaj lahko naredimo več ZA ZDRAVO SRCE SLOVENIJE!

Nazaj