Zbiramo informacije o vodnih virih na območju LAS

23.06.2021

Poznate vir čiste vode v vašem domačem okolju ali ob pohodnih poteh, ki jih uporabljate v prostem času? Izvir ali korito, na katerem se radi osvežite ali morda tudi odžejate?

Na Razvojnem centru Srca Slovenije zbiramo podatke o vodnih virih na območju Dola pri Ljubljani, Lukovice, Litije, Šmartnega pri Litiji in Moravč, zato bomo zelo veseli, če delite z nami lokacijo ali fotografijo. Pokličite na 01 – 89 62 713 ali pišite na mija.bokal@razvoj.si.

Gre za eno od vsebin projekta Mreža vodnih poti v Kamniško-Savinjskih Alpah, v katerem sodelujejo lokalne akcijske skupine LAS Srce Slovenije, LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline, LAS Gorenjska košarica ter LAS Spodnje Koroške iz Avstrije. Projekt je namenjen varovanju vodnih virov na območju Kamniško–Savinjskih Alp in tudi širše v Srcu Slovenije ter osveščanju prebivalcev o vrednosti čiste pitne vode za kakovost življenja. Popisu vodnih virov bo sledila - v avgustu, na vrhuncu poletja - analiza kakovosti vode izbranih izvirov. V Srcu Slovenije potekajo aktivnosti v tesnem sodelovanju z Jamarskim klubom Kamnik, ki je že izvedel popis vodnih virov na Kamniškem. Jamarski klub bo v vsaki občini LAS Srce Slovenije odvzel vzorce vode in analiziral njeno dejansko kakovost, zato vas vabimo odlašajte s posredovanjem informacij o vodnih virih v vaši občini.   

Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja RS 2014–2020.

Nazaj | Arhiv