Za razvoj podeželja do 2020+: 39 partnerjev LAS Srce Slovenije

12.03.2015

Kar 39 predstavnikov javnih institucij, podjetij, društev, zavodov, organizacij in posameznikov iz občin Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče in Šmartno pri Litiji je 12. marca s podpisom s slavnostnim podpisom konzorcijske pogodbe znova vzpostavilo Lokalno akcijsko skupino Srce Slovenije.

Podpis pogodbe, ki omogoča delovanje LAS za programsko obdobje do leta 2020, je bil simbolično obeležen na Geometričnem središču Slovenije kot tisti točki, ki povezuje celotno območje Srca Slovenije, najboljši razlog za podpis pa so bili dosedanji uspehi: v programskem obdobju 2007-2013 je s projekti LAS Srce Slovenije na območje prišlo kar 1,8 milijonov evrov sredstev iz programa Leader in iz razvojnih sredstev lokalnega sofinanciranja. S temi sredstvi je bilo izvedenih kar 83 projektov! LAS Srce Slovenije je bilo tako izjemno učinkovito javno-zasebno partnerstvo za črpanje evropskih sredstev za razvoj podeželja v Srcu Slovenije. Pregled dosedanjih projektov je na voljo v posebni publikaciji.

Podpisniki konzorcijske pogodbe so predstavniki javnega sektorja (občine, javni zavodi), ekonomskega sektorja (podjetja, nosilci dopolnilnih dejavnosti na kmetijah) in civilnega sektorja (društva, posamezniki).Tudi v novem programskem obdobju 2014-2020 je namen LAS Srce Slovenije spodbujanje celovitega in uravnoteženega razvoja podeželja na tem območju.

»Znanje ekipe, znanje partnerjev in dobro sodelovanje z lokalnimi skupnostmi omogoča nove priložnosti za razvoj ljudi v tem prostoru«, je povedala Aleksandra Gradišek, direktorica Razvojnega centra Srca Slovenije, ki je doslej upravljal LAS Srce Slovenije. Župan Občine Litija Franci Rokavec je povedal, da so »rezultatih preteklih let odlični, to pa pomeni tudi veliko odgovornost za uspešno delo v prihodnje«. Lokalna akcijska skupina Srce Slovenije tako nadaljuje svoje poslanstvo s partnerji, ki znajo videti prek meja lastne lokalne skupnosti.

foto Matej Povše


»S pomočjo Leader sredstev smo v Tuhinjski dolini vzpostavili tematske pešpoti, uredili telovadnico v naravi in nadgradili razvoj in promocijo lokalnih produktov. Prepričan sem, da je tudi v bodoče ključ v povezovanju.« - Ivan Hribar, Terme Snovik

»S projektom preko LAS Srce Slovenije smo ekološkim kmetom omogočili dodatna izobraževanja, strokovne ekskurzije in medsebojno izmenjavo znanj in izkušenj. To odpira tudi nove prodajne poti za visoko kvalitetne produkte.« - Janez Ocepek, Združenje ekoloških kmetov Zdravo življenje (Lukovica)

»Skozi lastne izkušnje in sodelovanje v različnih projektih, ki so se izvajali na območju občine Dol pri Ljubljani, sem začutil pomen povezovanja in sodelovanja s ciljem izboljšati kakovost življenja, spodbuditi trajnostno rabo naravnih in družbenih potencialov ter povečati vlaganje v programe za napredek kraja.« - Željko Savič, Dolsko

»Podpis današnje pogodbe je temelj prihodnjega povezovanja na tem območju, pomeni pa tudi dostop do sredstev, ki jih prinaša nova finančna perspektiva in to je nekaj, kar vsi čakamo in potrebujemo.« - Joži Vovk, Javni zavod Bogenšperk

Podpisniki konzorcijske pogodbe o ustanovitvi LAS Srce Slovenije 2014-2020:

 • Arboretum Volčji Potok
 • Čič Anton – nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji
 • Društvo enkraten teater
 • Društvo rokodelcev Moravške doline
 • Društvo za ohranjanje in oživljanje kulturne dediščine – Skrinjca
 • Društvo za razvoj in varovanje GEOSS-a
 • Društvo za razvoj podeželja LAZ
 • Inštitut za gozdno Pedagogiko
 • Jarina, z. o. o.
 • Javni zavod Bogenšperk
 • Javni zavod za kulturo, mladino in šport Litija
 • KGZS – Zavod Ljubljana
 • Korošec Jože – nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji
 • Kulturno društvo tamburaški orkester Šmartno
 • Kulturno in športno društvo Peče
 • LB&T Vegov Hram, d. o. o.
 • Lovše Vanja s.p.
 • Mizarstvo Kos - Kos Jože s. p.
 • Občina Kamnik
 • Občina Litija
 • Občina Lukovica
 • Občina Moravče
 • Občina Šmartno pri Litiji
 • Pustolovski park Geoss d. o. o.
 • Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.
 • Savič Željko
 • Smrkol Stanislav s. p.
 • Terme Snovik – Kamnik, d. o. o.
 • Turistično društvo Dolsko
 • Turistično društvo Gora, Sv. Miklavž
 • Turistično društvo Kamn'k
 • Turistično društvo Polšnik
 • Turistično društvo Tuhinjska dolina
 • V D d. o. o.
 • Vrt zdravilnih rastlin d. o. o.
 • Zavod IRNT
 • Zavod Velbi
 • Zavod za turizem in šport v Občini Kamnik
 • Združenje ekoloških kmetov Zdravo življenje
foto Matej Povše

Nazaj | Arhiv