Strateško partnerstvo Srca Slovenije s srbsko razvojno institucijo Vojvodine

21.01.2016

Na povabilo Razvojne agencije Bačka iz Novega Sada se je 15. januarja 2016 direktorica Razvojnega centra Srca Slovenije Aleksandra Gradišek v Srbiji sestala s predstavniki Razvojne agencije Bačka iz Novega Sada in predstavniki Pokrajinske vlade Vojvodine. Srce Slovenije bo svojimi izkušnjami in znanjem na področju črpanja evropskih projektov s srbskimi partnerji sodelovala pri prenosu znanj in dobrih praks razvoja podeželja ter pri pripravi Operativnega programa razvoja za regijo Bačka 2020.

Slovenske izkušnje pridobivanja evropskih sredstev so predstavniki Srca Slovenije na delavnici 15. januarja 2016 delili s 60 predstavniki lokalnih skupnosti, turističnih organizacij ter proizvajalci vin iz Vojvodine. Na predstavitvi je sodeloval tudi predsednik LAS Srce Slovenije Željko Savič ter vinar Lojze Kerin iz Posavja.

Priložnosti za sodelovanje Razvojnega centra Srca Slovenije in Razvojne agencije Bačka so predvsem na področju podjetništva, razvoja podeželja in varstva okolja. Direktor Regionalne razvojne agencije Bačka Srđan Vezmar je izpostavil, da je potrebno vzpostaviti sodelovanje tako med institucijami kot tudi med gospodarskimi subjekti med Vojvodino in Slovenijo. Podpredsednik Pokrajinske vlade Vojvodine Miroslav Vasin je izrazil veliko zadovoljstvo nad povezovanjem obeh razvojnih institucij.

Delegacija iz Slovenije se je sestala tudi s pokrajinskim sekretarjem za medregionalno sodelovanje in lokalno samoupravo Branislavom Bugarskim, ki je podprl sodelovanje obeh institucij. Na sestanku so bili prisotni tudi predstavniki pokrajinskega sekretariata za gospodarstvo, zaposlovanje in enakost spolov ter predstavniki pokrajinskega sekretariata za kmetijstvo, vodo in gozdarstvo.

Delegacija iz Slovenije na sestanku s pokrajinskim sekretarjem za medregionalno sodelovanje in lokalno samoupravo Branislavom Bugarskim


Delegacija iz Slovenije na sestanku s pokrajinskim sekretarjem za medregionalno sodelovanje in lokalno samoupravo Branislavom Bugarskim

 
Jasmina Beljan Iskrin (predsednica destinacijske organizacije Danube), Aleksandra Gradišek (direktorica Razvojnega centra Srca Slovenije), Miroslav Vasin (podpredsednik Pokrajinske vlade Vojvodine), Srđan Vezmar (direktor Razvojne agencije Bačka)

Nazaj | Arhiv