Gozdna knjiga - lokalni in brezplačni projekt za mlade

23.03.2016

V Društvu za globoko ekologijo Terra Anima iz Radomelj pripravljajo pomladni program za otroke.Program je unikatna zmes naravoslovja in umetnosti. Preko kreativnega pisanja in spontanega pripovedovanja zgodb bodo udeleženci pridobljeno znanje poglobili in mu dodali lastno noto.

Namen delavnic, ki bodo namenjene mladim od 8. do 15. leta je globlje spoznavanje edinstvenega bisera občine Domžale - mokrišča in gozda Blate & Mlake. Še pomembneje, mladi, sodelujoči v projektu, bodo postavljeni v vlogo ambasadorjev mokrišča, zakaj njihove zgodbe, pesmi in ostali prispevki, bodo sestavni del konkretno stiskane Gozdne knjige. Ta bo, poleg nagrade mladim ustvarjalcem, služila kot promocijski material za mokrišče in iskrena spodbuda za njihovo ohranitev.

Gre torej za: 

  • spoznavanje lokalnega naravnega okolja in prevzemanje odgovornosti zanj;
  • spletanje srčnih vezi in spodbujanje otroške ustvarjalnosti;
  • opolnomočenje mladih.

Več informacij o projektu: http://www.terraanima.si/knjiga.html

Stopimo skupaj, za naše naravno okolje in naše mlade ustvarjalce!

Plakat s podrobnimi vsebinami

Nazaj | Arhiv