V Bruslju srečanje partnerjev projekta EUth za večjo participacijo mladih

29.04.2016

S tem kako napreduje razvoj mobilnih in spletnih orodij za participacijo mladih so se na srečanju v Bruslju 26. in 27. aprila 2016 seznanili partnerji projekta EUth, ki se izvaja na programu Horizon 2020. Projekt z različnimi orodji spodbuja in omogoča digitalno in mobilno sodelovanje pri snovanju pobud, projektov, skupin in skupnosti za izboljšave v lokalnem okolju, ki si jih želijo mladi od 15 do 34 let.

Ključni izziv, s katerim se na projektu EUth ukvarjajo partnerji iz Nemčije, Francije, Belgije, Luksemburga, Danske, Švedske, Italije in Slovenije je, kako mlade motivirati za aktivno vlogo v družbi. Razvili so posebno spletno aplikacijo OPIN.ME, preko katere se zbirajo in komentirajo pobude za izboljšave v lokalnem okolju.

Aplikacija OP!N.ME tako mladinskim organizacijam in javnim upravam omogoča vzpostavljanje sodelovalnih procesov tako prek spleta kot na dogodkih v živo. V preizkušanje platforme ter v zbiranje predlogov za njene izboljšave bodo vključeni mladi iz različnih držav, v Sloveniji ima vlogo pilotnega območja Srce Slovenije oz. občine Kamnik, Litija in Mengeš. Razvojni center Srca Slovenije pri projektu tako sodeluje z Mladinskim centrom Litija, Mladinskim centrom Mengeš in Mladinskim centrom Kotlovnica Kamnik.

V maju bo potekalo testiranje platforme in pobude za njeno izboljšavo, nato pa bodo uporabniki aplikacije OP!N.ME lahko na te pobude še sami vplivali in spremljali njihovo pot do uresničitve. Pomembno vlogo bodo imeli tudi mladi managerji lokalnih skupnosti, ki bodo pobude lahko takoj posredovali odločevalcem v svojih občinah. Pilotni projekt Srca Slovenije je del evropskega projekta EUth za večjo participacijo mladih.

Se želite pridružiti nastajanju izboljšanih orodij za participacijo mladih?
Spoznajte projekt na
https://opin.me/sl/

Hkrati s srečanjem je v Bruslju potekal tudi »review meeting« na agenciji Research Executive Agency, ki spada pod Evropsko komisijo in skrbi za spremljanje evropskih projektov na programu Horizon 2020. Programski evalvatorji so napredek projekta ocenili pozitivno in podali nekaj predlogov za nadaljnje izvajanje projekta.

Prijavite se za OP!N.ME novice in pričakujte vabila na naslednje dogodke. Pišite na anita.molka@razvoj.si


Srečanje partnerjev projekta EUth je potekalo na predstavništvu Berlina v Bruslju


Pri projektu sodelujejo partnerji iz Nemčije, Francije, Belgije, Luksemburga, Danske, Švedske, Italije in Slovenije


Kerstin Franzl iz Instituta Nexus iz Berlina, ki vodi projekt EUth, je na Research Executive Agency, ki deluje pod okriljem Evropske komisije, je predstavila izvajanje projekta


Programski evalvatorji Evropske komisije so napredek projekta EUth ocenili pozitivno

Nazaj | Arhiv