O seniorskem turizmu na 16. Festivalu za tretje življenjsko obdobje

06.10.2016

Na povabilo Zveze društev upokojencev Slovenije, ki sodeluje v evropskem projektu na temo seniorskega turizma DiscOver55, smo na 16. Festivalu za tretje življenjsko obdobje v Ljubljani sodelovali tudi s predstavitvijo projekta EDEN55plusNW, ki ga v okviru evropskega programa COSME vodi Razvojni center Srca Slovenije.

Projekta sta predstavili Alenka Ogrin in Saša Ceglar Vidmar v izobraževalnem delu festivala pod naslovom »Seniorski turizem – kako podaljšati turistično sezono?« 

Po uvodnih predstavitvah smo z udeleženci razpravljali o tem, katera so zlata pravila za turistične pakete za starejše, kaj si starejši pravzaprav želijo in pričakujejo, ko se odločijo za potovanje. Predstavljeni so bili tudi rezultati raziskave, ki jo je v okviru projekta SENTour opravil Urbanistični inštitut Slovenije. Mario Hofer iz turistične agencije Spirit of Regions je predstavil avstrijsko-štajersko destinacijo in znamko Vulkanland, ki si že vrsto let prizadeva za razvoj turizma preko celega leta, vezanega na štiri letne čase. 

Namen vseh omenjenih projektov je s pomočjo starejšim prilagojenih turističnih produktov in programov podaljšati turistično sezono in s tem okrepiti lokalno ekonomijo v turističnih destinacijah. Končni rezultat projektov bodo oblikovani novi, starejšim osebam prilagojeni turistični programi, ki bodo preko mreže turističnih agencij in turističnih informacijskih centrov ter s pomočjo seniorskih organizacij tudi ponujeni na trgu. 


Mario Hofer, Alenka Ogrin in Saša Ceglar Vidmar na 16. Festivalu za tretje življenjsko obdobje v Ljubljani.

Nazaj | Arhiv