Druga javna razprava o pripravi Celostne prometne strategije

11.10.2016

Vabimo vas na 2. javno razpravo o pripravi CPS, ki bo potekala 19.10.2016 ob 17ih v veliki sejni sobi Občine Litija.
Na prvi razpravi o pripravi Celostne prometne strategije (CPS) junija letos ste številni Litijanke in Litijani zelo aktivno sodelovali pri določanju glavnih problemov in potreb na področju prometa in mobilnosti, ki jih mora nasloviti ta strategija. Od junija do septembra 2016 vas je kar 151 izpolnilo anketni vprašalnik, 10 predstavnikov različnih organizacij pa je sodelovalo v pogovorih o obstoječem stanju in o potrebah povezanih z mobilnostjo. Vsa do sedaj zbrana mnenja in predlogi so bili obravnavani in ustrezno upoštevani pri pripravi osnutka analize stanja in pri oblikovanju različnih scenarijev prihodnjega razvoja mobilnosti v občini. Oboje želimo sedaj predstaviti in pridobiti mnenja zainteresirane javnosti. 

Na 2. javni razpravi boste lahko najprej prisluhnili predstavitvam osnutka analize stanja in trendov ter različnih možnih poti razvoja mobilnosti v občini (tako imenovanih scenarijev), vključno z njihovimi učinki na življenje prebivalcev Občine Litija. V dveh delih razprave pa boste najprej podajali svoje komentarje in predloge glede analize stanja, nato pa še glede najbolj optimalnih oblik razvoja mobilnosti v občini (scenarijev). 

Srečanje bo nova priložnost za vse zainteresirane občanke in občane, predstavnike strokovnih institucij, občinske uprave, nevladnih organizacij in gospodarstva, da s svojimi mnenji in predlogi sooblikujete strategijo, ki bo imela nedvomno velik vpliv na vaš vsakdanjik v prihodnjih desetletjih. Vljudno vas vabimo, da se srečanja zanesljivo udeležite.

Podobno kot po prvi javni razpravi bo nabor predlogov in komentarjev z druge javne razprave predstavljen v poročilu in upoštevan pri nadaljnji pripravi strategije.

Vabilo_na_javno_razpravo.pdf

Nazaj | Arhiv