Z energijo narave

21.10.2016

STROKOVNO SREČANJE, četrtek, 20. oktober 2016, ob 10.30, Terme Snovik

ČISTA, DOSTOPNA, UČINKOVITA IN VZDRŽNA ENERGIJA – EDINA PRAVA ODLOČITEV IN ALTERNATIVA

Namen strokovnega srečanja je bil z aktualnimi in perspektivnimi vsebinami s področja trajnostnih virov energije in rabe energije odličnih predavateljev obeležiti 55 let od ustanovitve kamniškega podjetja Zarja in 25-letnico Zarje Kovis, d. o. o. Kamnik, podjetja za strojne, elektro in plinske inštalacije, energetske sisteme, projektiranje in inženiring. Strokovno srečanje je bilo odprtega tipa, udeležilo pa se ga je skoraj 60 gostov. Med njimi so bili poslovni partnerji, zaposleni in nekdanji zaposleni v teh podjetjih, strokovna in splošna javnost. Predstavljena in argumentirana sta bila pomen in vloga energetskih sistemov z energijo narave. Ti sistemi omogočajo tako tehnološki razvoj in splošni napredek kot konkurenčno gospodarjenje v perspektivi sonaravne prihodnosti kot je zapisano v podnaslovu strokovnega srečanja.

Cilj strokovnega srečanja je bil, da splošna, politične, strokovne in podjetniške javnosti, predvsem pa mlada generacija - na srečanju je bilo tudi nekaj dijakov kamniške gimnazije - vidijo svojo konkretno nujnost in perspektivo življenja in ustvarjanja, ter da jih za to navduši in motivira.

Na začetku je prisotne pozdravil župan Občine Kamnik, Marjan Šarec, čestital direktorju Zarje Kovis, Kamnik Ivanu Hribarju za jubilej ter mu izročil  Zahvalo Občine Kamnik, na kateri je napisano: S spoštovanjem do okolja, z znanjem, dolgoletnimi izkušnjami in inovativnostjo hodite z energijo narave po poti uspeha ter nosite ime Kamnika izven njegovih meja.

Vsak od predavateljev strokovnega srečanja je v konceptu omnibusa predstavil svoj del področja, s katerim se ukvarja na področju trajnostnih virov in rabe okolju prijazne energije, izpostavljena pa je bila še nujnost povezovanja vseh deležnikov, od posameznika, do podjetij, lokalne skupnosti in vlogo države ter Evropske unije. Konkretno so bili predstavljeni viri aktualni viri sofinanciranja ter primeri dobrih praks. V novi finančni perspektivi do leta 2020 je namreč preko različnih razpisov na voljo še več finančnih sredstev kot do zdaj. Predavanja, ki jih je povezovala Bojana Planina, pa so pripravili prof. dr. Peter Novak, mag. Gregor Rome, mag. Uroš Habjan, Rajko Leban, mag. Boris Sučić in direktor podjetja Zarja Kovis Ivan Hribar.

Evolucijo podjetja od Zarje do Zarje Kovis, Kamnik so vedno zaznamovala nova znanja in izkušnje skupaj velikega števila zaposlenih, res vedno s pogled naprej za potrebe ljudi in trga. Vse to je platforma za podjetniške priložnosti, sprejemanje izzivov in vizijo, povezano z energijo narave, ki ji bodo sledili tudi v prihodnje. 

Vsi so se strinjali, da je vizija Slovenije do leta 2050 realna  in imamo za to tudi odlične pogoje. Slovenija lahko postane prepoznavna na področju trajnostne graditve in obnovljivih virov energije. Za to imamo čudovite pogoje. Smo že prva država na svetu, imenovana ZELENA DESTINACIJA. Torej smo v svetu že prepoznavni na področju trajnostnega razvoja.

Vemo, da se še tako plemenita ali nujna odločitev in vizija zagotovo najlaže in najhitreje uresničujeta s projekti, ki so ekonomsko upravičeni. Ključni so prihranki in pa seveda usklajeno delovanja vseh deležnikov, skupnosti in družbe v celoti. Zato lahko skupaj verjamemo, da bo Sloveniji s pravilnim pristopom že do leta 2050 lahko uspelo nad 70 odstotkov znižati emisije toplogrednih plinov in imeti sonaravno energetsko prihodnost.

In kot nam sporoča narava, da ona ne potrebuje ljudi, temveč da ljudje potrebujemo naravo, je naša usoda na planetu, kjer lahko živimo, le v naših rokah. Naša edina opcija je živeti v sozvočju z naravo in njenimi zakoni, ki so tudi naši zakoni.

Srečanje so sklenili s praznovanjem v restavraciji Potočka Term Snovik, kjer je zbrane s svojim nastopom navdušila perspektivna klarinetistka, učenka 6. razreda Glasbene šole Kamnik, Eva Leskovec, ki jo na klavinovi spremljal Marko Heričko, prof. in s slavnostnim razrezom torte. 


Zahvalo Občine Kamnik je direktorju podjetja Zarja Kovis Ivanu Hribarju, predal kamniški župan Marjan Šarec.

Nazaj | Arhiv