Osebni račun za s.p. – obvestite banko

27.06.2018

Uporabljate osebni račun za s.p.? Do 1. julija morate o tem uradno obvestiti svojo banko. To velja za vse podjetnike in zasebnike, ki za opravljanje poslovne dejavnosti uporabljajo osebni transakcijski račun.

Data sicer svojim strankam svetuje, naj za opravljanje dejavnosti zaradi boljše preglednosti uporabljajo poslovni račun. A nekateri podjetniki zaradi prihranka pri plačilu bančnih storitev uporabljajo osebni račun za s.p. oziroma za opravljanje svoje poslovne dejavnosti. Podatki o osebnih računih doslej niso bili objavljeni v Registru transakcijskih računov.

Podatki v Registru transakcijskih računov so namreč javni in brezplačno dostopni na spletni strani AJPES. Določba ne velja za osebne podatke fizičnih oseb, razen za podatke o transakcijskih računih podjetnikov in zasebnikov, ki se uporabljajo za opravljanje dejavnosti. Namen javne objave podatkov o teh računih je zagotavljanje varnosti pravnega prometa v zvezi z opravljanjem dejavnosti.

osebni račun za s.p.

Do 1. julija morate torej svoji banki sporočiti, da uporabljate osebni račun za s.p. oziroma za opravljanje svoje dejavnosti. Navesti morate svoje polno ime in priimek ter matično številko svojega podjetja ter številko transakcijskega računa, ki ga uporabljate za opravljanje dejavnosti.

Ne pozabite, kazni so visoke

Ta dan se bo namreč začelo uporabljati 11. poglavje Zakona o  plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih. Zakon določa, da morajo imetniki transakcijskega računa, ki so fizične osebe, ponudnikom plačilnih storitev, ki vodijo transakcijske račune (bankam), zagotoviti podatek, da se transakcijski račun uporablja tudi za opravljanje dejavnosti. To bo omogočilo javen in brezplačen dostop do podatkov v Registru transakcijskih računov. Novi podjetniki bodo morali to sporočiti, preden bodo začeli transakcijski račun uporabljati za opravljanje dejavnosti.

Zakonodaja predvideva tudi kazni za vse, ki novega zakonskega določila ne bodo upoštevali. Globe bodo znašale od 500 do 5.000 evrov. Nadzor bo izvajal FURS. Po pravnomočno končanem prekrškovnem postopku bo FURS sam obvestil vašo banko o številki transakcijskega računa, ki ga uporabljate za opravljanje dejavnosti.

Zakaj osebni račun za s.p. ni dobra ideja?

Računovodja, ki samostojnemu podjetniku vodi poslovne knjige, mora v njih voditi vse transakcije na računu, ki ga uporablja v poslovne namene. Če uporablja osebni račun za s. p., poleg tega pa ga uporablja tudi v zasebne namene, bo moral na njem voditi tudi vse prihodke in izdatke zasebne narave. To bi lahko povečalo strošek samostojnega podjetnika za računovodenje. Dober računovodja vas na to pravočasno opozori.

V primeru širitve poslovanja ali potrebe po večjih izdatkih pa lahko podjetnik naleti tudi na ovire pri financiranju poslovanja s strani bank. Banke mu namreč morda ne bodo odobrile financiranja za poslovanje podjetja na osebnem računu.

Več o pomislekih računovodij glede enega bančnega računa, ki ga podjetnik uporablja v zasebne in poslovne namene, smo že pisali.

Vir: DATA d.o.o. Celoten članek je dostopen TUKAJ

Nazaj | Arhiv