Prispevki za s.p.: znižajte stroške!

12.10.2018

Samostojni podjetniki oziroma vse osebe z dejavnostjo morajo vsak mesec plačati štiri različne položnice s prispevki za socialno varnost. Kako lahko znižate stroške s plačilom teh prispevkov?

Pravzaprav večina vsak mesec plača celo pet plačilnih nalogov (UPN). Plačati je namreč potrebno še akontacijo dohodnine. Če ta ne presega 400 evrov, se plača v trimesečnih obrokih. Mesečno to lahko torej pomeni pet plačilnih nalogov (štirje s prispevki in eden z dohodnino) ali 60 na leto.

Z večino obveznosti, ki jih imajo samostojni podjetniki, vas seznanimo na brezplačnem izobraževanju o samozaposlitvi.

Prispevki: namesto petih položnic le tri

prispevki

Veste, da lahko mesečno namesto petih plačilnih nalogov s prispevki izpolnite le tri in si tako zmanjšate stroške bančne provizije? A pozor: na enem plačilnem nalogu (UPN) lahko združite le plačila, ki se nanašajo na isto javnofinančno blagajno oziroma imajo isti račun – IBAN. Osebe z dejavnostjo morajo namreč mesečno plačati prispevke trem različnim javno-finančnim blagajnam:

  • proračunu Republike Slovenije,
  • Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ),
  • Zavodu za zdravstveno zavarovanje (ZZZS).

Za pravilno vodenje računovodstva v vašem podjetju, ki zajema tudi naloge za obračun plač in prispevkov, se lahko zanesete na Datine izkušene računovodje. Veliko skrivnosti za boljše vodenje vaše dejavnosti pa vam razkrijemo na brezplačnem izobraževanju Podjetnik sem – kaj pa zdaj?

Vpišite pravilen sklic

Obvezno je treba izpolniti ločena plačilna naloga za ZPIZ in ZZZS, pri katerih se namesto direktnih sklicevalnih številk (44008 in 45004) lahko uporablja splošni sklic 99996, ki pomeni pokrivanje najstarejše obveznosti znotraj iste blagajne.

Na tretjem plačilnem nalogu, ki je namenjen proračunu Republike Slovenije, pa lahko zavezanci združijo akontacijo dohodnine, prispevek za starševsko varstvo in prispevek za primer brezposelnosti.

Zavezanci morajo biti pozorni zlasti na sklic SI19 DŠ-99996, ki omogoča, da z enim UPN poravnajo vse davke v okviru posameznega prejemnika sredstev. S tem ko zavezanci vpišejo v UPN to referenco (sklic), prostovoljno dopustijo, da se s plačilom pokrivajo najstarejše davčne obveznosti po datumu zapadlosti. Finančna uprava RS svetuje: “Če želijo pokriti točno določene davčne obveznosti, ne svetujemo uporabe splošnega sklica 99996, ampak za vsako vrsto davka poseben UPN.”

Vir: DATA d.o.o.

Celoten članek je dostopen TUKAJ

Nazaj | Arhiv