Objavljen prvi razpis v podporo rokodelcem in nosilcem nesnovne dediščine

21.06.2021

Ministrstvo za kulturo je na svoji spletni strani objavilo javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju nesnovne kulturne dediščine za leto 2021. Cilj javnega razpisa je ohranjanje in varovanje nesnovne dediščine in razvijanje njenega potenciala.

Predmet javnega razpisa so projekti, ki:

  • varujejo in oživljajo kulturno dediščino, ki je vpisana v register nesnovne dediščine;
  • zagotavljajo višjo raven ozaveščenosti o pomenu nesnovne dediščine med prebivalci Republike Slovenije;
  • zagotavljajo višjo raven usposobljenosti za kontinuirano izvajanje kulturnih projektov na področju varstva in oživljanja nesnovne dediščine;
  • zagotavljajo njihovo dostopnost čim širši javnosti v Republiki Sloveniji in v skupnem slovenskem kulturnem prostoru.

Prijavijo se lahko nepridobitne kulturne organizacije s statusom pravne osebe zasebnega prava, torej društvo, zveze društev, zasebni zavodi in druge nevladne organizacije, ki so registrirani za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti in posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji.

Osnova za prijavo je register nesnovne kulturne dediščine, ki ga vodi Slovenski etnografski muzej.

Nazaj | Arhiv