ANKETA: Turizem v občini Dol pri Ljubljani

16.07.2021

Občina Dol pri Ljubljani želi za potrebe izdelave Dokumenta razvojnih usmeritev na področju turizma v občini Dol pri Ljubljani za obdobje 2021 – 2027, ki bo predstavljal krovni strateški dokument občine na področju razvoja turizma v prihodnjih letih, pridobiti splošno mnenje širše javnosti o turizmu v občini. S tem namenom so pripravili kratek vprašalnik o vaših pogledih na razvoj turizma v občini Dol pri Ljubljani.

Vljudno vabljeni, da delite svoje mnenje in izpolnite anketo.

Vsi podatki bodo uporabljeni izključno za potrebe izdelave strategije in bodo anonimni.

Izpolnjene vprašalnike lahko dobite in oddate v fizični obliki na sedežu Občine Dol pri Ljubljani ali pa preprosto izpolnite anketo na spletni povezavi www.1ka.si/a/348071.

Vaše odgovore in mnenja zbirajo do 3. 9. 2021.

Za vaše sodelovanje se vnaprej zahvaljujemo!

Nazaj | Arhiv