V Lukovici podjetniki že drugič izmenjali dobre prakse in krepili poslovne vezi

30.09.2021

Izmenjava dobrih podjetniških praks in poslovnih izkušenj ter krepitev obstoječih poslovnih vezi je vedno dobrodošla – tudi v Občini Lukovica, kjer ima sedež več kot 430 pravnih oseb, samostojnih podjetnikov in obrtnikov, interes podjetnikov za ustanavljanje novih povezav in širitev poslovanja narašča, je med drugim na 2. podjetniškem srečanju v občini Lukovica, uvodoma povedala županja. Podjetniki so v nadaljevanju slišali o zelo konkretnih finančnih priložnostih s strani MGRT in SID banke, v omizju pa so podelili svoje poglede in mnenja glede razvojnih priložnosti, ki jih zaznavajo v domačem okolju.

Županja, mag. Olga Vrankar je uvodoma izpostavila potrebo po dodatnih poslovnih prostorih in poslovnih conah za nadaljnji razvoj podjetništva, za kar si prizadeva tudi Občina s postopkom razdelitve zemljišč na južnem delu obstoječe poslovne cone, s projektiranjem prometne ureditve uvoza v poslovno cono ter s postopki komunalnega opremljanja tega območja.

Mojca Štepic, direktorica Razvojnega centra Srca Slovenije, ki je tudi tokrat podprl lukoviško podjetniško srečanje, pa je menila, da četudi je vsaka podjetniška zgodba drugačna, »pa se zagotovo za tek na dolge proge ne bomo mogli izogniti področjem, kot so raziskave, razvoj in inovacije, digitalizacija, krožno, zeleno, energetsko učinkovito, trajnostno gospodarstvo ter ne nazadnje gospodarstvo nasploh v dobri kadrovski kondiciji«.

Nataša Florjančič z Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo je predstavila priložnosti, ki jih z javnimi razpisi podjetjem ponuja država v okviru Načrta za okrevanje in odpornost - 427 milijonov evrov nepovratnih sredstev za sofinanciranje naložb za digitalno transformacijo podjetij, za raziskave, razvoj in inovacije, trajnostni razvoj slovenskega turizma, lesarstvo, krožno gospodarstvo, energetsko učinkovitost ter podporno podjetniško okolje.

Monika Mostar s SID banke pa je predstavila možnosti financiranja projektov s kreditnimi sredstvi za podporo podjetjem pri rasti, razvoju in odpiranju novih delovnih mest. Še posebej se je dotaknila financiranja zelenih projektov, ki zajemajo od obnovljivih virov energije, energetske učinkovitosti, zelenih stavb ter preprečevanje in nadzorovanje onesnaževanja, trajnostno upravljanje naravnih virov in rabe zemljišč, čisti transport, trajnostno upravljanje voda in odpadnih voda do proizvodnih tehnologij in postopkov, ki vodijo v ekološko učinkovito krožno gospodarstvo.

Da je »lokalno lahko zmagovalno« pa je prikazal Gregor Berčon iz Podjetniškega centra RISE Šmartno Litija, kjer jim je v zadnjem obdobju uspelo razviti živahen ekosistem, znotraj katerega se povezujejo mikro in mala podjetja, društva, obrtniki, kmetje in posamezniki.  Podjetnikom nudijo možnost najema delovnih miz, pisarn, sejnih sob, pop-up trgovine, spletne tržnice ter možnosti različnih izobraževanj in promocije.

O tem, kaj vse je dobro vedeti z vidika pravnih oseb, je spregovoril Miran Stopar iz večkrat nagrajenega računovodskega servisa Karmen iz Spodnjih Prapreč. Kot primer zgledne podjetniške prakse pa smo spoznali dolgoletno delo mizarja Marka Kvedra iz Rafolč, ki je v domačem kraju odprl muzej Kvedrova tišlerija, v katerem je med drugim razstavljena lesena replika prvega serijskega avtomobila na svetu Forda T.

Drugi del podjetniškega srečanja je bil namenjen podjetniški razpravi, v kateri je poleg domačih podjetnikov Matije Pošebala (Hutko d. o. o.), Sandija Požarja (Automeister Vadjunec), Dušana Lenčka (Vulkanizerstvo Lenček) in Primoža Stupice (Mizarstvo Stupica) sodelovala tudi županja Olga Vrankar, ki je prisluhnila idejam podjetnikov. Te so se nanašale predvsem  na nadaljnji razvoj občine, ki ga vsi prepoznavajo v zeleni in doživljajski turistični ponudbi. Vsi razpravljavci so izpostavili tudi izziv, ki ga prinašajo mladi kadri, ki so večinoma manj motivirani za trdo delo, kot so bili sami, več kot denar pa jim pomeni prosti čas. Sklepni dogovor med vsemi udeleženci dogodka je bil, da se bo v naslednje podjetniško srečanje vključilo tudi mlajše aktivne občane.

Vir: Alenka Lena Klopčič

Več na strani Občine Lukovica: Skupaj zmoremo več! Srečanje podjetnikov z okroglo mizo - O možnostih financiranja in pridobitvi sredstev za podjetnike

Podjetniška razprava. 

Udeleženci podjetniškega srečanja.

Nazaj | Arhiv