Avgustovska brezplačna izobraževanja za podjetnike

21.08.2015

Postopki samozaposlitve, medgeneracijske kooperative kot poslovna priložnost za socialno podjetništvo in za pridobitev evropskih sredstev, prehod v zeleno gospodarstvo in podjetniške priložnosti na podeželju – to so nekatere teme brezplačnih delavnic za mikro, mala in srednja podjetja in potencialne podjetnike posameznike, ki potekajo konec avgusta na različnih točkah po Srcu Slovenije.

Na telefonu 01 89 62 717 (VEM točka Litija) ali po elektronski pošti info@razvoj.si se lahko prijavite na brezplačne delavnice in pridobite več informacij, ki jih kot potencialni podjetnik, kot mikro, malo ali srednje veliko podjetje potrebujete za svoje delovanje.

Podporno okolje za podjetništvo v Osrednjeslovenski regiji v okviru mreže javne agencije Spirit vam zagotavljata Razvojni center Slovenije in podjetje Data, d.o.o. Poleg osnovnega svetovanja za podjetnike in izvedbe postopkov registracije, ki se izvajajo na VEM točkah v Litiji, Mengšu in v Ljubljani, podporne dejavnosti vključujejo izvajanje brezplačnih tematskih delavnic s področja ustanavljanja podjetij, oblikovanja poslovne ideje, izvajanja poslovnih procesov, pridobivanja razvojnih sredstev in drugih aktualnih vsebin.

BREZPLAČNE DELAVNICE V AVGUSTU:

LITIJA: Kako se samozaposlim?
Torek 25. avgust 2015 od 10:00 do 12:00; Sejna soba Občine Litija, Jerebova ulica 14, Litija;

ŠKOFLJICA: Medgeneracijske kooperative kot poslovna priložnost za socialno podjetništvo Torek 25. avgust 2015 od 18:00 do 20:00; Sejna soba občine Škofljica, Šmarska c. 3, Škofljica, torek 25. avgust 2015 od 18:00 do 20:00.

DOBREPOLJE: Medgeneracijske kooperative
Evropska sredstva so na voljo, ste pripravljeni? S partnerstvi, mladimi in novimi tehnologijami do večje prepoznavnosti!
Sreda 26. avgust 2015 od 18:00 do 20:00; Modra dvorana na vrhu Jakličevega doma, Videm 34, Dobrepolje

BREZOVICA PRI LJUBLJANI: Medgeneracijske kooperative
Evropska sredstva so na voljo, ste pripravljeni? Prehod v zeleno gospodarstvo s povezovanjem potencialov za trajnostni razvoj
Četrtek 27. avgust 2015 od 16:00 do 18:00; Sejna soba gostilne Pleško, Tržaška cesta 418, Brezovica pri Ljubljani

VRHNIKA: Podjetniške priložnosti na podeželju
Sobota 29. avgust 2015 od 18:00 do 20:00; Dvorana Gasilskega doma KS Podlipa Smrečje, Smrečje 7, Vrhnika

Za jesenske termine so v pripravi delavnice na temo  socialnega podjetništva za potencialne ustanovitelje socialnih podjetij. Spremljajte novice na podjetniške portalu Srca Slovenije!

VSEBINA DELAVNIC:

Delavnica: »Kako se samozaposlim?«

Vsebina delavnice:
- Ali naj registriram s.p. ali d.o.o.? (pomembne razlike)
- Kakšno mora biti ime podjetja?
- Kje imam lahko sedež in kako je s poslovnim prostorom?
- Koliko dejavnosti lahko registriram in katere? 
- Kakšen je postopek registracije in koliko stane?
- Kakšni so postopki po registraciji podjetja?
- Kako in kdaj postanem zavezanec za DDV?
- Kako pridobim za podjetje davčno številko?

V drugem delu delavnice se nam bo predstavil podjetnik, ki bo delil svoje izkušnje z ustanovitvijo in vodenjem podjetja.

Lokacija in termin delavnice:
Litija, sejna soba Občine Litija, torek 25. avgust 2015 od 10:00 do 12:00.

Delavnica: Medgeneracijske kooperative kot poslovna priložnost za socialno podjetništvo

Vsebina delavnice:
- Medgeneracijske kooperative kot poslovna priložnost za socialno podjetništvo
- Model delovanja in kako se ga lotimo v konkretnem lokalnem okolju
- Center za medgeneracijske kooperative – kako deluje in kje je lahko v pomoč v konkretnih  situacijah
- Kakšni finančni inštrumenti omogočajo financiranje podjetniških idej medgeneracijskih  kooperativ
- Kako delujejo VEM točke za podjetništvo.

Lokacija in termin delavnice:
Škofljica, sejna soba občine Škofljica, Šmarska c. 3, 1291 Škofljica, torek 25. avgust 2015 od 18:00 do 20:00.

Delavnica: Medgeneracijske kooperative Evropska sredstva so na voljo, ste pripravljeni? S partnerstvi, mladimi in novimi tehnologijami do večje prepoznavnosti!

Vsebina delavnice:
Uspeh na trgu turizma je vedno bolj odvisen od ponudbe kakovostnih, aktualnih in raznovrstnih vsebin, ki morajo biti predstavljene na mestih, kjer jih potencialni uporabniki preprosto in hitro zaznajo in jih lahko uporabijo za organizacijo svojih izletov. Pri tem imajo sodobne tehnologije in ljudje, ki z njimi upravljajo pomembno vlogo. Vsak delček teh mrež zahteva vedno več znanj, ki jih posameznik ne more več v celoti zagotavljati. Prisiljeni smo se povezovati in sodelovati.
Podjetniška delavnica bo ponudila praktične izkušnje kako to deluje v drugih okoljih v Sloveniji. Povabilo velja vsem, ki so že ali pa tudi razmišljajo, da se priključijo mrežam za turizem. Dotaknili se bomo izziva, kako poiskati finančne vire in kako se za to organizirati.

Lokacija in termin delavnice:
Dobrepolje, Modra dvorana na vrhu Jakličevega doma, Videm 34, 1312 Dobrepolje, sreda 26. avgust 2015 od 18:00 do 20:00.

Delavnica: Medgeneracijske kooperative Evropska sredstva so na voljo, ste pripravljeni? Prehod v zeleno gospodarstvo s povezovanjem potencialov za trajnostni razvoj

Vsebina delavnice: Kreativne podjetniške rešitve za sanacijo okoljskih problemov. Predstavitev primerov dobrih praks iz tujine.

Lokacija in termin delavnice:
Brezovica pri Ljubljani, Sejna soba gostilne Pleško, Tržaška cesta 418, 1351 Brezovica pri Ljubljani, četrtek 27. avgust 2015 od 16:00 do 18:00.

Delavnica: Podjetniške priložnosti na podeželju

Vsebina delavnice:
- Naše vsakdanje življenje kot prijetno doživetje za obiskovalce – turistične in didaktične kmetije – predstavitev dobrih praks
- Kako se lotimo zamisli za vas – hotel – primer Sutrio (Italija)
- Druge oblike dopolnilnih dejavnosti na podeželju – dobre prakse Srca Slovenije (rokodelstvo, zeliščarstvo, peka peciva…)
- Vseživljenjsko učenje – organiziranost in financiranje
- Neformalna oskrba starejših – priložnost za socialno podjetništvo
- Kakšni finančni inštrumenti omogočajo financiranje podjetniških idej na podeželju
- Kako delujejo VEM točke za podjetništvo.

Lokacija in termin delavnice:
Dvorana gasilskega doma KS Podlipa Smrečje, Smrečje 7, 1360 Vrhnika, sobota 29. avgust 2015 od 18:00 do 20:00.

Več informacij na na telefonu 01 89 62 717 (VEM točka Litija) ali e-mailu info@razvoj.si.
 
Izobraževanja preko vstopnih točk VEM sofinancira javna agencija SPIRIT Slovenija ter Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.  

Nazaj | Arhiv