Nagrajeni najbolj inovativni projekti v lokalnih skupnostih

22.03.2013

Na Krki pri Ivančni Gorici so bila danes podeljena priznanja za najbolj inovativne projekte v lokalnih skupnostih. Priznanja so bila podeljena v okviru Konference o inovativnih lokalnih skupnostih, ki so jo v Družbenem centru Krka organizirali Razvojni center Srca Slovenije, Občina Ivančna Gorica in Vibacom, moderirala pa jo je mag. Violeta Bulc.

Med prejemniki je bil tudi BTC City, in sicer za projekt ženski smučarski skoki v Ljubnem pri Savinji, pri katerih so z družbeno odgovornim pristopom povezali prostovoljce, gasilce, študente in upokojence iz lokalne skupnosti. Kot inovativen slovenski projekt je bila prepoznana tudi pobuda Živa dvorišča Maribora, ki s kulturnimi dogodki oživlja pozabljene mestne prostore in jih ponovno spreminja v prostore druženja.

Aleksandra Gradišek, direktorica Razvojnega centra Srca Slovenije, je povedala, da »smo želeli izpostaviti projekte in dobre prakse, ki gradijo na povezovanju podjetnikov, javne sfere, organizacij, mladih in vseh, ki aktivno soustvarjajo prostor, v katerem živijo.« Nagrajeni so bili še štirje drugi projekti, ki so uspešni v Srcu Slovenije: Dežela kozolcev v Šentrupertu, edini muzej na prostem s kozolci na svetu; Abrahamov ključ, ki povezuje 50-letnike s plemenitim poslanstvom; ohranjanje tradicije oglarjenja v Oglarski deželi (Dole pri Litiji) in prikaz preteklosti ob vodni učni poti Krašnja (Lukovica).

Prejemniki priznanj za najbolj inovativne projekte v lokalnih skupnostih (foto: Boštjan Pucelj)
 

Na konferenci so bile izpostavljene tudi inovativne lokalne zgodbe iz območja Srce Slovenije, med njimi vzpostavitev programov za aktivno staranje in medgeneracijsko povezovanje v občinah Ivančna Gorica in Zagorje ob Savi. Predstavljen je bil sistem izobraževanja v Srcu Slovenije in pomen simbolike v lokalnih skupnostih. Dušan Strnad, župan Občine Ivančna Gorica, je poudaril, da je za uspešno delovanje lokalnih skupnosti ključno povezovanje in vključevanje ljudi. »Blagovna znamka Prijetno domače je zgodba vseh krajevnih skupnosti, ki smo jih povezali v 12 biserov občine Ivančna Gorica.«

Nad predstavljenimi slovenskimi praksami so bili med številnimi obiskovalci navdušeni tudi strokovnjaki s področja inovativnosti iz Nemčije, Francije, Italije, Litve, Irske, Romunije in Malte, ki jih v teh dneh v Sloveniji gosti Razvojni center Srca Slovenije v okviru mednarodnega projekta IN-EUR. Prisotni so bili tudi predstavniki srca Istre iz Pazina, ki se želi povezovati s Srcem Slovenije.

Prejemniki priznanj inovativnih projektov na nivoju lokalne skupnosti:
-    BTC d.d. Ljubljana za projekt »BTC City in ženski smučarski skoki«
-    KUD Fran Maselj Podlimbarski Krašnja, Lukovica za projekt »Sprehod skozi preteklost vasi ob vodni učni poti«
-    Občina Šentrupert za projekt »Dežela kozolcev«
-    Turistično društvo Polšnik za projekt »Abrahamov ključ Srca Slovenije«
-    Miroslav Brinovec za projekt »Oglarjenje v Oglarski deželi«
-    HIŠA! Društvo za ljudi in prostore za projekt »Živa dvorišča Maribora«

Konferenca je bila izvedena v okviru evropskega projekta IN-EUR na programu INTERREG IVC, pri katerem kot partner sodeluje Razvojni center Srca Slovenije.

Tomaž Smole, podžupan Občine Ivančna Gorica, Aleksandra Gradišek, direktorica Razvojnega centra Srca Slovenije in Dušan Strnad, župan Občine Ivančna Gorica (foto: Boštjan Pucelj)


Udeleženci  Konference o inovativnih lokalnih skupnostih 2013


Prezentacije:

UVODNI DEL KONFERENCE

Pomen in vloga inovativne lokalne skupnosti (InLoCom) danes, mag. Violeta Bulc, direktorica Vibacoma

Srce Slovenije kot primer sistemskega pristopa razvoja inovativnih skupnosti, Aleksandra Gradišek, direktorica Centra za razvoj Litija

Participativni pristop pri oblikovanju razvojne strategije občine s praktičnimi primeri inovativnih lokalnih zgodb,Tomaž Smole, podžupan Občine Ivančna Gorica

VSEBINSKI DEL KONFERENCE

Raziskava "Zdravo staranje in kakovostno sožitje" - osnova za razvoj Občine Ivančna Gorica, izr. prof. dr. Jože Ramovš, predstojnik Inštituta Antona Trstenjaka

Primer medgeneracijskega sobivanja,Amalija Kuder, članica občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi in predsedni ca odbora za medgeneracijsko sobivanje

Model izobraževanja v Srcu Slovenije, Mojca Štepic, vodja razvoja Centra za razvoj Litija

Pomen simbolike pri razvoju lokalne idenetitete, Matej Zupančič, direktor grafičnega studia Medianova

PREDSTAVITEV NAGRAJENIH INOVATIVNIH PROJEKTOV

BTC City in ženski smučarski skoki, Andrej Janko, BTC d. d. Ljubljana

Sprehod skozi preteklost vasi ob vodni učni poti, Vera Beguš, KUD Fran Maselj Podlimbarski Krašnja, Lukovica

Dežela kozolcev, Rupert Gole, Občina Šentrupert

Abrahamov ključ Srca Slovenije, Jože Kos, Turistično društvo Polšnik

Oglarjenje v Oglarski deželi, Miroslav Brinovec

Živa dvorišča Maribora, Katja beck Kos, HIŠA! Društvo za ljudi in prostore

Nazaj | Arhiv