Novice in dogodki

31.12.2018
Izbris s.p.
Zakaj je v začetku najlažje registrirati s.p. – ta, najbolj fleksibilna pravno organizacijska oblika, nudi brezplačno registracijo, doregistracijo in po potrebi je tudi izbris s.p. –ja brezplačen!

28.12.2018
Načini odpovedi delovnega razmerja (pogodbe o zaposlitvi) – s strani delodajalca
Odpoved pogodbe o zaposlitvi je pravni institut, s katerim lahko ena pogodbena stranka (delodajalec ali delavec) neodvisno od volje druge stranke doseže prenehanje pogodbe o zaposlitvi in s tem tudi prenehanje delovnega razmerja. Postopke odpovedi delovnega razmerja opredeljuje Zakon o delovnih razmerjih. Čeprav lahko pogodbo o zaposlitvi odpove tudi delavec, bomo v nadaljevanju predstavili, iz katerih razlogov lahko pogodbo o zaposlitvi odpove delodajalec. Delodajalec lahko poda redno oziroma izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi, iz razlogov navedenih v Zakonu o delovnih razmerjih. Za razliko od redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi opredeljuje takojšnje prenehanje delovnega razmerja.

20.12.2018
Preoblikovanje s. p. v d. o. o. – vključite pravnika!
Preoblikovanje s. p. v d. o. o. je precej pogosto. Na začetku podjetniške poti posamezniki namreč najpogosteje registrirajo s. p., saj za ustanovitev s. p. ni potreben ustanovni kapital. Podjetnik vloži v svoje podjetje tisto osebno premoženje, ki ga lahko uporabi tudi za opravljanje svoje podjetniške dejavnosti. Ko pa podjetnik razvije svojo dejavnost in začne dosegati večje dobičke, je smiselno, da začne razmišljati o spremembi pravnoorganizacijske oblike podjetja. Najpogosteje se odločijo za preoblikovanje s. p. v d. o. o.

18.12.2018
Vas mika zaposlitev pri tujem delodajalcu?
Vse več je Slovencev, ki so se zaposlili pri tujem delodajalcu ali pa o tem vsaj razmišljajo. Osebe, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi s tujim delodajalcem za delo, ki ga opravljajo v Sloveniji, so socialno zavarovane v Sloveniji. Kako pa zaposlitev pri tujem delodajalcu vpliva na pravice in obveznosti, ki jih delavcu daje Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1)?

17.12.2018
Delo na praznik
Delo na praznik bo v prihajajočih dneh doletelo marsikoga, ki je zaposlen v trgovinski dejavnosti, gostinstvu, turizmu, bolnicah in drugih dejavnostih, kjer mora delo potekati nemoteno. Vsaki osebi, ki je v delovnem razmerju, pripada plačilo za opravljeno delo. Delavcem pa pripadajo tudi dodatki k plači za posebne pogoje dela, ki izhajajo iz razporeditve delovnega časa. Eden izmed njih je tudi dodatek za delo na praznik in dela proste dneve.

14.12.2018
Kako lahko kot upokojenec delam in zaslužim?
Upokojenci lahko dodatno zaslužijo na več načinov. Vsak način ima svoje posebnosti. Predvsem pa je pomembno, da se upokojenci preden začnejo pridobivati dodaten prihodek, pozanimajo na ZPIZ, kakšne možnosti imajo glede na svojo odločbo o upokojitvi.

13.12.2018
Božičnica 2018
Božičnica 2018 je mnoge že razveselila v teh dneh, mnogi pa jo še pričakujete. Razmišljate o izplačilu božičnice svojim zaposlenim ali pa kot delavec pričakujete takšno nagrado s strani vašega delodajalca?

12.12.2018
Marketinški načrt – vstopite v novo leto z dobrim marketinškim načrtom
Marketinški načrt je preprost ter razumljiv dokument podjetja oziroma podjetnika, ki je namenjen razvoju, trženju ter večji prepoznavnosti vašega podjetja. Pogosto se podjetniki ne odločijo za marketinški načrt v samem začetku, ga pa sestavijo kmalu po prvem letu poslovanja. Če ga še niste naredili, je sedaj pravi čas. Tako boste v novo leto vstopili pripravljeni.

11.12.2018
Kaj bo vaša zaobljuba za prihodnje leto? Odprtje podjetja?
Vajeni smo, da ob zaključku starega leta sprejemamo zaobljube za leto, ki prihaja. Bolj se bom posvečal družini, shujšala bom in začela z rekreacijo, opustil bom kajenje, postal bom prostovoljec, ne bom več zanemarjal prijatelje, začela bom vrtnariti in še in še. Pa ste pomislili, da je lahko vaša novoletna zaobljuba tudi odprtje podjetja in začetek samostojne podjetniške poti? Ne, no morda pa le.

10.12.2018
Izročitev obrazcev M1 in M2 je obvezno
Izročitev (potrdilo obrazca M1) in izročitev (potrdilo obrazca M2) zaposlenemu je obveznost delodajalca. To je določeno v skladu z Zakonom, ki ureja delovna razmerja (ZDR-1) in Zakonom o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja (ZMEPIZ-1-NPB1).

07.12.2018
Družinski prejemki in državne štipendije
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti opozarja na spremembe pri družinskih prejemkih in državnih štipendijah, ki bodo stopile v veljavo 1. 1. 2019.

05.12.2018
Dohodnina – uveljavljanje olajšave za vzdrževane družinske člane
Vlogo za uveljavljanje olajšave za vzdrževane družinske člane morajo vložiti zavezanci, ki med letom pri izračunu akontacije dohodnine od dohodka iz delovnega razmerja, pokojnine ali drugega dohodka, niso uveljavljali posebne olajšave za vzdrževane družinske člane. Rok za vložitev se izteče 5. 2. 2019, zavezanci pa bodo lahko vzdrževane družinske člane naknadno uveljavljali tudi po prejemu informativnega izračuna dohodnine z ugovorom na izračun.

05.12.2018
Podjemna pogodba ni oblika zaposlitve
Podjemna pogodba ali pogodba o delu je pogodba civilnega prava. Pri sklenitvi podjemne pogodbe tako nikakor ne gre za obliko zaposlitve, ampak za sklenitev civilnopravnega razmerja.

04.12.2018
Na varnem pred novoletno gnečo – nakupi na spletu
Nakupi na spletu imajo nedvomno prednost pred tekanjem po trgovinah, še posebej v predprazničnem času, ko se tam kar tare ljudi. Dobra tretjina spletnih kupcev nakupuje izključno pri slovenskih trgovcih. Pripravili smo kratek pregled najpogostejših možnosti plačila in nekaj napotkov za večjo varnost spletnega nakupovanja. Potrošnikom svetujemo, da pred izbiro načina plačila preverijo, če morda izbrani način povzroči dodatne stroške ali zmanjša morebitni popust. Previdnost pa nikakor ne bo odveč tudi pri prevzemu blaga – potrošniki naj pred prevzemom preverijo ali je prejeti izdelek poškodovan tudi, če je sam paket nepoškodovan ter prevzem v primeru poškodb zavrnejo.

03.12.2018
Pravilnik o računovodstvu – obvezen za vsa podjetja!
Pravilnik o računovodstvu je splošni akt podjetja, s katerim pravne osebe podrobneje uredijo način sestavljanja knjigovodskih listin, vrst, vsebino in obliko knjigovodskih listin, odgovornost za sestavo, gibanje in kontrolo knjigovodskih listin ter njihovo hranjenje. Prav tako s Pravilnikom o računovodstvu pravne osebe uredijo naloge in organizacijo računovodstva. Z njim uredijo tudi pravice in odgovornosti pooblaščenih oseb za razpolaganje z materialnimi in finančnimi sredstvi. Te morajo biti v skladu z Zakonom o računovodstvu, Zakona o finančnem poslovanju podjetij, Zakona o gospodarskih družbah in Slovenskimi računovodskimi standardi (SRS). Predvsem slednji družbam nalagajo, da svojo izbiro zapišejo v notranjem predpisu oziroma aktu, ki ga imenujemo Pravilnik o računovodstvu. Vendar pa mora vsaka družba, glede na statusno obliko družbe, obvezno upoštevati tudi posamezne zakone, ki opredeljujejo status določene družbe (Zakon o društvih, Zakon o zavodih, Zakon o zadrugah, Obrtni zakon,…).

03.12.2018
Je odprtje kavarne vaš prvi poslovni podvig?
Ste razmišljali o odprtju kavarne? Razmišljate o čarobni in izredno obiskani lokaciji, kamor bodo ljubitelji toplih napitkov z veseljem pogosto zahajali zaradi toplega vzdušja? Potem morate izbrati pravo pravno obliko – torej s.p. ali d.o.o., registrirati podjetje na izbrani SPOT točki in registrirati primerno dejavnost – kavarne.

29.11.2018
Ali morajo vsa podjetja poročati Intrastat?
Za lažje razumevanje samo povzetek kaj sploh Intrastat je – gre za statistiko blagovne menjave med državami, ki so članice EU. Podatki se zbirajo na mesečni ravni s pomočjo obrazcev, ki jih izpolnijo poročevalske enote (podjetja, ki se ukvarjajo s prodajo in nabavo blaga znotraj EU) oz. njihovi deklaranti oz. njihovi pooblaščenci (ponavadi pooblaščen računovodski servis). Tudi v primeru, ko poročevalska enota, podjetje/podjetnik, prenese celotno izvajanje poročanja na tretjo osebo, sama odgovarja za pravilno in pravočasno izpolnitev poročila.

26.11.2018
Postopek spremembe celodnevnega s.p. v dopolnilno dejavnost (popoldanski s.p.)
Postopek spremembe celodnevnega s.p. v dopolnilno dejavnost je hiter in enostaven, opravite pa ga lahko na naši SPOT točki (VEM). S postopkom niti nimate nobenih stroškov.

22.11.2018
Gospodarska rast: napovedi so razlog za skrb
Gospodarska rast je v letošnjem letu v Sloveniji zmerna. A napovedi za naslednji dve leti niso tako ugodne.

20.11.2018
Pomoč družinskih članov: kdo lahko vskoči?
Pomoč družinskih članov je način, da podjetniku pri delu brezplačno priskočijo na pomoč družinski člani – ne glede na to, ali so v delovnem razmerju ali ne.

16.11.2018
Davčne olajšave za vlaganja v raziskave in razvoj: manj kot v 2016
Davčne olajšave za vlaganja v raziskave in razvoj so olajšava davčnega bremena, ki jih slovenska podjetja izkoriščajo v premajhni meri. Za raziskovalno-razvojno dejavnost se je v Sloveniji v letu 2017 porabilo 801,1 milijona evrov, kar je za 1,3 % manj kot v letu 2016.

12.11.2018
Dvig minimalne plače: 700 evrov neto!
Dvig minimalne plače je tema, o kateri razpravljajo slovenski poslanci. Če bodo predlog podprli, si lahko obetamo dvig minimalne plače do leta 2020 na 700 evrov neto.

05.11.2018
Vabljeni na 11. Dneve podjetništva – podpiramo podjetnike
Dnevi podjetništva so dvodneven dogodek z devetimi brezplačnimi predavanji in okroglo mizo, na katerem sveži podjetniki dobijo neprecenljivo strokovno podporo na svoji podjetniški poti.

05.11.2018
Sistemizacija delovnih mest: ko je zaposlenih več kot deset
Sistemizacija delovnih mest pomeni natančno opredelitev pogojev za opravljanje dela na posameznem delovnem mestu oziroma za posamezno vrsto delo. V praksi delodajalci to naredijo v internem splošnem aktu, ki ga imenujejo sistemizacija delovnih mest.

29.10.2018
Naslov podjetja – ko se dejavnost opravlja drugje
Naslov podjetja je eden od obveznih podatkov, ki jih mora samostojni podjetnik navesti v postopku ustanovitve s.p. Navadno gre za naslov, kamor želi prejemati pošto in kjer posluje.

26.10.2018
LIFE informativni dan 2019
8.30, Kongresni center Brdo (Predoslje 39, Kranj)

22.10.2018
Knjigovodstvo za normirance – ni tako enostavno kot se zdi
Knjigovodstvo za normirance je sicer bolj enostavno kot za ostale samostojne podjetnike. A določene evidence morajo kljub temu voditi.

19.10.2018
Poslovna enota ali podružnica?
Poslovna enota ni podružnica. Poslovna enota je del družbe, ki na istem ali drugem naslovu opravlja različno ali isto dejavnost kot matična družba.

12.10.2018
Prispevki za s.p.: znižajte stroške!
Samostojni podjetniki oziroma vse osebe z dejavnostjo morajo vsak mesec plačati štiri različne položnice s prispevki za socialno varnost. Kako lahko znižate stroške s plačilom teh prispevkov?

08.10.2018
Vabilo rokodelcem na izobraževanje o promociji in prodaji
V Srcu Slovenije pripravljamo izobraževanje za rokodelce in druge ustvarjalce na temo promocije in prodaje. Potekalo bo v četrtek, 18. oktobra 2018, od 16.00 do 20.00 v Dolskem (Vegov hram). Z udeleženci bosta delila svoje pestre izkušnje iz podjetniškega sveta Igor Košir in Matej Kosmina. Povzela bosta svoja opažanja in izzive, ki so skupni rokodelcem.

08.10.2018
Kako poteka zaposlitev tujca iz tretje države?
Zaposlitev tujca iz tretje države v slovenskem podjetju običajno poteka tako, da delavec fizično opravlja svoje delo v Sloveniji. Kaj pa, če delo prek avtorske pogodbe opravi na območju tretje države?

05.10.2018
Delavnica za podjetja: “Inovirati kot oblikovalec”
8.30 do 15.30, Poligon kreativni center, Tobačna ulica 5, Ljubljana

02.10.2018
Diskriminacija na delovnem mestu – ukrepajte!
Diskriminacija na delovnem mestu je kršitev zakona, ki jo delavec lahko prijavi v skladu z internim pravnim aktom pri delodajalcu, poda prijavo pri zagovorniku načela enake možnosti ali pa uveljavlja odškodnino po sodni poti.

28.09.2018
Davčna izvršba: kaj vam FURS lahko vzame in česa ne?
Davčna izvršba je ukrep Finančne uprave RS, ki se ga bojijo tako tisti podjetniki, ki neredno poravnavajo svoje davčne obveznosti, kot tudi tisti, ki jim pri poslovanju škripa.

17.09.2018
Koliko kilometrov imate do službe?
Koliko kilometrov je lani na svojih vsakodnevnih opravilih naredil povprečen Slovenec, star od 15 do 84 let? Toliko, da bi – če bi hodil proti enemu cilju – prišel od Ljubljane do najsevernejše točke Evrope, Nordkappa, in nazaj.

14.09.2018
Atipični davčni zavezanec – se morate registrirati?
Niste zavezanec za DDV, pa načrtujete poslovanje s tujino? Morda se boste morali registrirati kot atipični davčni zavezanec! Čaka vas tudi nekaj dodatne papirologije.

12.09.2018
Srečanje z rokodelci v Mekinjah
Rokodelce Srca Slovenije vabimo na delovno-družabno srečanje, ki bo v četrtek, 20. septembra 2018, ob 16.00 v Mekinjskem samostanu (Polčeva pot 10, Kamnik), kjer je na ogled postavljena razstava rokodelskih izdelkov Srca Slovenije.

06.09.2018
Dnevnice tujina ali napotitev na delo v tujino?
Dnevnice tujina ali napotitev na delo v tujino? Kaj bo pisalo ob nakazilu potnih stroškov pri izplačilu plače, v kateri vam bo delodajalec obračunal delo v tujini?

05.09.2018
Preračun presežnih ur – več delovne dobe
Vsak delodajalec glede na naravo delovnega procesa določi najbolj optimalen delovni čas. V nekaterih dejavnostih zaposleni pogosto v sezoni opravijo več kot 40 delovnih ur na teden. Ste že kdaj prosili za preračun presežnih ur?

03.09.2018
Zaposlitev za polovični delovni čas za starše
Zaposlitev za polovični delovni čas za starše bo z začetkom šolskega leta spet aktualna. Katere pravice morajo staršem v tem primeru zagotavljati delodajalci?

28.08.2018
Odlog plačila davka: kdaj lahko podjetnik zaprosi zanj?
Podjetnik oziroma oseba z dejavnostjo lahko zaprosi za obročno plačilo ali za odlog plačila davka, ki se nanaša na opravljanje dejavnosti, če ga zaradi hujše gospodarske škode ne zmore plačati.

24.08.2018
Odpravnina tudi po pogodbi za določen čas
Odpravnina delavcu pripada tudi ob prenehanju pogodbe o zaposlitvi za določen čas – če so izpolnjeni nekateri pogoji.

20.08.2018
Popisujemo rokodelce, ki živijo in delujejo v Srcu Slovenije
V okviru projekta sodelovanja LAS Zgodbe rok in krajev izvajamo celovit popis rokodelcev, ki živijo ali delujejo na območju LAS Srce Slovenije, torej v občinah Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče in Šmartno pri Litiji.

20.08.2018
Podelitev certifikatov Srca Slovenije in razstava rokodelskih izdelkov v Mekinjah
V četrtek, 30. avgusta 2018, bo ob 18.00 potekala v Mekinjah pri Kamniku slovesna podelitev certifikatov novim prejemnikom kolektivne tržne znamke Srce Slovenije. Obenem bomo postavili certificirane izdelke na ogled in pokušino. Odprli bomo tudi razstavo novo razvitih ali izpopolnjenih izdelkov rokodelcev, ki so se v Srcu Slovenije vključili v projekt Zgodbe rok in krajev. Razstava bo do konca septembra na voljo za ogled prebivalcem urbanega območja Kamnika, okoliških vasi in širše Srca Slovenije.

20.08.2018
Prijavite se na srečanje rokodelcev na Miholovem sejmu v Veržeju
V teh počitniških dneh se v mnogih LAS-ih po Sloveniji odvijajo projektne aktivnosti za rokodelce. Do ponovnega srečanja sodelujočih LAS in rokodelcev, ki so se vključili v projekt Zgodbe rok in krajev, in hkrati do skorajšnega zaključka projektov nas namreč loči le še nekaj tednov.Dogodek, na katerem se bomo predstavili javnosti z rokodelskimi prikazi in izdelki, razstavo rokodelskih izdelkov in novo nastalo knjigo Zgodbe rok in krajev, se bo zgodil v sklopu Miholovega sejma v nedeljo, 30. septembra 2018, v Veržeju v Prlekiji.

20.08.2018
Pestro dogajanje drugi vikend v septembru
Drugi vikend v septembru, 7. do 9. september 2018, bo za rokodelce Srca Slovenije še posebej pester in zanimiv. Kar 20 se jih bo v petek in nedeljo predstavljalo na Dnevih narodnih noš in oblačilne dediščine v Kamniku. Nekateri bodo ta isti vikend odprli vrata svojih delavnic ali se udeležili skupnih predstavitvenih dogodkov tudi v sklopu Vikenda odprtih vrat v Srcu Slovenije.

19.07.2018
Poslovni račun za s.p. ni obvezen, ampak…
Poslovni račun za s.p.-je sicer ni zakonsko zahtevan, a nekatere banke ga kljub temu zahtevajo.

13.07.2018
Nosečnost in s. p. – gresta skupaj?
Nosečnost je večinoma vesela novica, ki pa samostojnim podjetnicam prinese tudi skrbi.

12.07.2018
Pravni nasveti so za podjetje zlata vredni
Pravni nasveti so vse prepogosto premalo cenjeni oziroma se njihovega pomena zavedamo šele, ko se kaj zalomi. In zalomi se lahko marsikje, posebno v podjetju.

10.07.2018
Delo v tujini preko s. p.
Delo v tujini je možno tudi, če vas podjetje v tujini ne bo zaposlilo, ampak želi z vami sodelovati prek vašega podjetja ali s. p.-ja.

09.07.2018
Obveznosti zaposlenih – jih poznate?
Obveznosti zaposlenih so bolj redko predmet naših razprav, bolj pogosto pišemo o obveznostih delodajalca. Tako je tudi prav, saj je delavec v delovnem razmerju šibkejša stran, ki jo ščiti zakonodaja.

05.07.2018
Podjetje: brezplačne informacije o poslu
Potrebne podatke lahko razvrstimo na tiste, ki jih potrebujete pred ustanovitvijo podjetja, med samo registracijo in po registraciji. Danes pišemo o vsem, kar morate vedeti pred ustanovitvijo.

04.07.2018
Odpoved delovnega razmerja – ko vam jo poda zaposleni
Odpoved delovnega razmerja s strani delavca je lahko za delodajalca velika težava. Poleg iskanja novega kadra morate tudi ustrezno izpeljati celoten postopek razhajanja z zaposlenim.

27.06.2018
Osebni račun za s.p. – obvestite banko
Uporabljate osebni račun za s.p.? Do 1. julija morate o tem uradno obvestiti svojo banko. To velja za vse podjetnike in zasebnike, ki za opravljanje poslovne dejavnosti uporabljajo osebni transakcijski račun.

22.06.2018
Razpis WORTH za kreativne rokodelce in dizajnerje
Do 24. oktobra 2018 se lahko dizajnerji, podjetja, start-upi, ustvarjalci in rokodelci prijavite na drugi razpis projekta WORTH (program COSME) za podporo vrhunskim unikatnim dizajnerskim projektom in idejam s področij mode in tekstila, obutve, krzna in usnja, pohištva, hišnih dekoracij, pripomočkov in nakita.

22.06.2018
Prijavite se za sodelovanje na 47. dnevih narodnih noš in oblačilne dediščine v Kamniku
Rokodelce, ki sodelujejo v Mreži rokodelcev Srca Slovenije in se povezujejo z rokodelskimi centri, člani Konzorcija rokodelskih centrov Slovenije, vabimo, da se prijavijo za sodelovanje na 47. dnevih narodnih noš in oblačilne dediščine v Kamniku, in sicer za predstavitev na stojnicah v petek in nedeljo, 7. in 9. septembra 2018.

12.06.2018
Dodatni zaslužek – kako registrirati?
Dodatni zaslužek je dobra ideja, posebno če v svoji službi nimate visoke plače ali če vas to delo ne izpolnjuje. In seveda, če vam izven delovnega časa ostane dovolj časa in energije.

08.06.2018
Dnevnice – koliko vam pripada?
Pogosto službeno potujete, pa vam ni jasno, kako vam v računovodstvu obračunajo dnevnice? Je znesek vsakokrat drugačen? Tako je tudi prav, višina dnevnice je namreč odvisna od več dejavnikov.

06.06.2018
Prispevki delodajalca – ZPIZ pošilja pozive
Mnoge zaposlene skrbijo prispevki delodajalca. Nekateri delodajalci namreč ne obračunavajo redno prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (in jih seveda tudi ne plačujejo). ZPIZ bo zavarovance – torej zaposlene – kmalu začel obveščati, če prispevki delodajalca za januar in februar 2018 niso bili obračunani.

28.05.2018
Še nekaj dni za prijavo za drugo ocenjevanje izdelkov za uporabo tržne znamke Srce Slovenije
Če v Srcu Slovenije ustvarjate izdelke unikatnega in industrijskega oblikovanja ali pridelujete in predelujete prehranske izdelke, se lahko prijavite na drugi razpis za uporabo tržne znamke Srce Slovenije. Rok za prijavo je 4. junij 2018.

24.05.2018
Ključni koraki za urejen status rokodelk in rokodelcev ter kreativno družbeno okolje za ohranjanje kulturne dediščine
v Slovenskem etnografskem muzeju je potekala javna predstavitev Nacionalnega zavezništva za rokodelstvo ter okrogla miza Konzorcija rokodelskih centrov Slovenije. Konzorcij rokodelskih centrov Slovenije je Nacionalno zavezništvo za rokodelce oblikoval skupaj s pristojnimi ministrstvi in deležniki. Po številnih neuspešnih poskusih oblikovanja zakona o rokodelstvu, danes Nacionalno zavezništvo za rokodelce predstavlja konkreten korak v smeri celovite ureditve vprašanja in statusa rokodelk in rokodelcev. Zaveza kaže na nujnost vzpostavitve medresorske skupine, ki bo celovito obravnavala vprašanje rokodelcev in delala v smeri zakonodajne ureditve tega področja.

16.05.2018
Vabilo na javno predstavitev Nacionalnega zavezništva za rokodelstvo
Razvojni center Srca Slovenije kot vodja Konzorcija rokodelskih centrov Slovenije vabi na javno predstavitev Nacionalnega zavezništva za rokodelstvo v sredo, 23. maja 2018, ob 10. uri v Slovenski etnografski muzej v Ljubljano. Po številnih neuspešnih poskusih oblikovanja zakona o rokodelstvu, predstavlja Nacionalno zavezništvo za rokodelce konkreten korak v smeri celovite ureditve vprašanja in statusa rokodelcev. Udeleženci dogodka bodo lahko tudi sami podali podpis k zavezništvu.

16.05.2018
Lokalne zgodbe za navdih pri nastajanju novih rokodelskih izdelkov
Zadnje tedne potekajo na območju LAS Srce Slovenije individualna svetovanja rokodelcem za višji oblikovni nivo njihovih izdelkov. Svetovanja izvaja priznana oblikovalka Jana Vilman (Folklor design), ki je specializirana na področju razvoja rokodelskih izdelkov za sodobne uporabniške izkušnje. Pri srečanjih sodeluje tudi etnologinja Mija Bokal (Razvojni center Srca Slovenije).

15.05.2018
Prijavite se na drugo ocenjevanje za uporabo kolektivne tržne znamke Srce Slovenije
Če v Srcu Slovenije ustvarjate izdelke unikatnega in industrijskega oblikovanja ali pridelujete in predelujete prehranske izdelke, se lahko zdaj ponovno prijavite za uporabo tržne znamke Srce Slovenije. Z znamko boste povečali prepoznavnost svoje ponudbe! Rok za prijavo je 4. junij 2018. Preverite razpisne pogoje.

18.04.2018
Obročno plačilo davka za podjetnike
Če osebe z dejavnostjo ne zmorejo plačati davka, ki se nanaša na opravljanje dejavnosti, v enkratnem znesku, lahko zaprosijo za obročno plačilo davka oziroma za odlog. To storijo z oddajo posebne vloge, ki jo Finančni upravi RS (Furs) lahko pošljejo elektronsko (preko e-Davkov) ali po klasični pošti. Če Furs vlogi ugodi, izda odločbo, s katero določi čas odloga oziroma število odobrenih obrokov.

16.04.2018
Izbira računovodskega servisa – na kaj je treba paziti?
Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1) določa, da morajo vsi – družbe in podjetniki – voditi poslovne knjige ter jih enkrat letno zaključiti v skladu z zakonom in Slovenskimi računovodskimi standardi (2016) ali mednarodnimi standardi računovodskega poročanja. Napačno vodenje poslovnih knjig lahko podjetnika drago stane, zato je ustrezna izbira računovodskega servisa še kako pomembna.

12.04.2018
Predložitev davčnega obračuna na podlagi samoprijave
Samoprijava je institut, ki ga lahko uporabite, če davčnega obračuna Finančni upravi RS (Furs) niste oddali v predpisanem roku. Ta je potekel 3. aprila 2018. Kako torej poteka predložitev davčnega obračuna na podlagi samoprijave?

11.04.2018
FURS nad izkoriščanje sistema normirancev
V letošnjem letu morajo biti podjetniki, ki poslujejo na podlagi normiranih odhodkov pozorni tudi na spremenjene pogoje za obvezni izstop iz sistema normirancev. Finančna uprava RS (Furs) bo namreč izpolnjevanje pogojev za ugotavljanje davčne osnove na podlagi normiranih odhodkov poostreno nadzorovala. Normiranci bodo morali v postopkih davčnega nadzora ustrezno pojasniti in dokazati, da pri njihovem poslovanju ne gre za zlorabo instituta normiranosti. Katere so še druge pomembne novosti sistema normirancev, smo pojasnili v prispevku Normiranci v 2018 v dveh zakonih.

21.03.2018
Odmera letnega dopusta najkasneje do konca marca
Delodajalec mora delavcu zagotoviti pravico do letnega dopusta. Odmeri mu ga na podlagi 159. člena Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1), pri tem pa upošteva tudi morebitne kolektivne pogodbe in interne akte, ki ga zavezujejo. Odmera letnega dopusta mora biti delavcu izročena v pisni obliki najkasneje do 31. marca tekočega koledarskega leta.

15.03.2018
Rok za oddajo davčnega obračuna je 3. april!
Bliža se rok za oddajo davčnega obračuna davka od dohodkov pravnih oseb (obračun DDPO) in davčnega obračuna akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti (obračun DohDej) za leto 2017, so opozorili na Finančni upravi RS (Furs).

09.03.2018
Prispevki za socialno varnost samozaposlenih v 2018
Minimalni prispevki za socialno varnost samozaposlenih od februarja dalje znašajo 372,91 evra.

08.03.2018
Rezervacije v bilanci lahko vplivajo na davčno obveznost vašega podjetja
Rezervacije v bilanci stanja, so ena izmed postavk, ki lahko vplivajo na davčno obveznost vašega podjetja oziroma s. p.-ja. Oblikujejo se kot vnaprej vračunani stroški oziroma odhodki za zbiranje zneskov, ki bodo v prihodnosti omogočili pokritje takrat nastalih stroškov oziroma odhodkov. Podlaga za oblikovanje so pretekle izkušnje podjetja in znana dejstva na dan sestave računovodskih poročil (bilanc).

02.03.2018
Spodbujanje ženskega podjetništva tudi letos
Tudi v letošnjem letu bodo na voljo sredstva za spodbujanje ženskega podjetništva. Višje izobražene ženske brez zaposlitve, ki se želijo podati na samostojno poslovno pot, bodo tako spet imele priložnost pridobiti subvencijo 5.000 evrov za ustanovitev podjetja.

01.03.2018
Koga bo finančna inšpekcija vzela pod drobnogled?
Inšpektorati so pred kratkim objavili strateške usmeritve za leto 2018. Finančna inšpekcija bo letos med drugim poostreno nadzorovala zaposlovanje tujcev, spletno prodajo blaga in delovanje društev.

26.02.2018
Podjetnik na bolniški – kdo lahko zanj izda račun?
Ko je podjetnik bolniško odsoten, ne sme izdajati računov, saj v času bolniške ne sme opravljati pridobitne dejavnosti. Lahko pa družinski član, ki pri podjetniku opravlja kratkotrajno delo, v njegovem imenu izda račun.

23.02.2018
Koga in kaj bodo inšpektorji preverjali v letu 2018?
Strateške usmeritve in prioritete inšpektoratov razkrivajo, na katerih področjih bodo v letošnjem letu inšpektorji najbolj dejavni. Poleg zadanih prioritet, bodo seveda vsi obravnavali tudi prijave, pritožbe in druge vloge iz njihovih pristojnosti. Poudarjajo pa, da se njihov delovni načrt lahko med letom tudi spreminja glede na dogajanje na trgu in druge nepredvidene dogodke.

31.01.2018
Letna poročila 2017 že lahko oddate
Letna poročila 2017 že lahko oddate! Iz Ajpesa so namreč sporočili, da njihova aplikacija, preko katere se poročila oddajajo, že deluje. Rok za oddajo letos ni 31. marec, ampak 3. april.

25.01.2018
Denarno nadomestilo za brezposelnost – kdaj pripada podjetniku?
Če delavec dobi odpoved, se mora po novem v evidenco iskalcev zaposlitve prijaviti najkasneje v treh delovnih dneh. Sicer mu denarno nadomestilo za brezposelnost ne bo pripadalo v celoti. To pa ne velja za samostojne podjetnike, ki so svoj s.p. zaprli, so nam povedali na Zavodu RS za zaposlovanje (ZRSZ).

10.01.2018
Izrazite svoje mnenje o podpornem okolju za podjetništvo
Razvojni center Srca Slovenije v okviru projekta TRINNO (Podporni ekosistem za podjetništvo za tradicije in inovacije), ki je sofinanciran iz programa Interreg Evrope, promovira dinamične oblike podpornega okolja za podjetništvo in spodbuja deležnike k čim bolj aktivni vlogi pri zavzemanju za izboljšanje instrumentov politike na tem področju. Kot vedno pa se zavedamo, da pri implementaciji in izvajanju projektov in delu na tako pomembnih vprašanjih, najbolj štejejo tudi mnenja vseh akterjev podjetniškega okolja.