Novice in dogodki

20.05.2019
Komu pripada otroški dodatek?
Ali veste, komu pripada otroški dodatek? Kako se uveljavlja otroški dodatek? Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih pravi, da je otroški dodatek eden izmed denarnih prejemkov, ki vam lahko pripada s strani države. Z otroškim dodatkom se staršem zagotovi dopolnilni prejemek za preživljanje, vzgojo in izobraževanje otroka. Ste v dvomih komu pripada otroški dodatek?

16.05.2019
Dopust ob rojstvu otroka – kdaj in komu pripada?
Dopust ob rojstvu otroka je definiran v slovenski zakonodaji, poznamo pa različne oblike takšnega dopusta. Preverite kdaj in komu pripada dopust ob rojstvu otroka. S svojimi vprašanji se lahko na naše pravne strokovnjake obrnete tudi vi.

13.05.2019
5 vprašanj pred registracijo podjetja
Pred registracijo podjetja se je vsekakor dobro pozanimati in pripraviti na postopek na VEM točki. Referenti Vem točke Data dnevno prejemamo klice bodočih podjetnikov, ki nameravajo registrirati podjetje in imajo pred registracijo podjetja številna vprašanja. Sprašujete nas vse mogoče, iz vprašanj bodočih podjetnikov pa smo za pričujoči prispevek izbrali pet najbolj pogostih vprašanj, ki nam jih zastavljate pred registracijo podjetja in vam v tem prispevku odgovarjamo nanje.

10.05.2019
Tudi v 2019 teče projekt žensko podjetništvo – tokrat v obliki spletnih delavnic!
Za tiste, ki ste se spraševali ali bo tudi letos stekel projekt spodbud za žensko podjetništvo prihaja dobrodošla novica. MGRT in Javna agencija Spirit sta namreč pripravila program spletnega usposabljanja za podjetnice začetnice.

10.05.2019
Že letos višji regres!
Po novem se izplačilo regresa za letni dopust do višine 100 % zadnje znane povprečne mesečne plače zaposlenih v RS (trenutno znaša povprečna bruto plača v Sloveniji 1.729,15 evrov) razbremeni dohodnine in prispevkov za socialno varnost. Namreč vlada je dne 25.4.2019 na izredni seji sprejela noveli zakonov o dohodnini ter o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki to sedaj določata. Noveli obeh zakonov bosta uveljavljeni že naslednji dan po objavi v Uradnem listu, najkasneje do konca maja 2019.

27.04.2019
Ste podjetnik in iščete vire financiranja ali sredstva za zagon?
Podjetniki navadno pred ustanovitvijo podjetja raziščejo finančni izgled posla s katerim začenjajo in se zanimajo za sredstva, ki jih namenja država za spodbujanje podjetništva. Največkrat podjetniki ne vedo, kje se nahajajo informacije o finančnih sredstvih. Pripravili smo seznam nekaterih ustanov ali organizacij, ki lahko predstavljajo vire tako zagonskih sredstev kot pomoči.

26.04.2019
Odprt tretji razpis WORTH za kreativne rokodelce in dizajnerje
Do 31. oktobra 2019 se lahko dizajnerji, podjetja, start-upi, ustvarjalci in rokodelci prijavijo na tretji razpis projekta WORTH (program COSME) za podporo vrhunskim unikatnim dizajnerskim projektom in idejam s področij mode in tekstila, obutve, krzna in usnja, pohištva, hišnih dekoracij, pripomočkov in nakita. Podprtih bo še 150 projektov!

26.04.2019
Plačevanje RTV prispevka – kdo so zavezanci?
Pred kratkim je neko transportno podjetje s strani RTV Slovenije prejelo poziv k prijavi radijskih sprejemnikov v vozilih. Glede na vsebino poziva naj bi namreč bili dolžni plačevati RTV prispevek za radijske sprejemnike, nameščene v vozilih. V nadaljevanju zato pojasnjujemo, kako je z veljavnimi predpisi urejena obveznost plačevanja RTV prispevka.

25.04.2019
Projektno delo – kdaj in kako lahko delavca zaposlite zaradi dela na projektu?
Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) ne določa definicije projektnega dela, vendar pa zakon to prepušča kolektivnim pogodbam na ravni dejavnosti, da definirajo projektno delo.

24.04.2019
Objava prostega delovnega mesta
Ali je delodajalec dolžan objaviti prosto delovno mesto? Kdaj je to dolžan storiti? Ali lahko to storite sami?

22.04.2019
Vračilo plačanega DDV v potniškem prometu
Potniki iz tretjih držav – fizične osebe, ki kupijo blago v Sloveniji in ga prenesejo na območje tretjih držav (izven EU), so lahko upravičeni terjati vračilo plačanega DDV od prodajalca. Seveda pa morajo biti za to izpolnjeni predpisani pogoji.

20.04.2019
Dodatek na delovno dobo
Ali prejemate dodatek na delovno dobo? Kako in kje je določen dodatek za delovno dobo? Ali vam delodajalec pravilno obračunava dodatek za delovno dobo?

19.04.2019
Minimalna plača v Sloveniji in ostalih državah članicah Evropske unije
Na našem blogu redno poročamo o spremembah minimalne plače v Republiki Sloveniji. Pa veste kakšna je minimalna plača v drugih državah članicah Evropske unije?

18.04.2019
Dodatek za delo v nedeljo in na praznike – veste kdaj vam pripada?
Bližajo se prazniki, dela prosti dnevi in šolske počitnice. Ali boste dela prosti tudi vi? Zakon o delovnih razmerjih določa, da je delavec upravičen do plačila za delo.

17.04.2019
Prodaja nepremičnin – slovenski nepremičninski trg v letu 2018
Prodaja nepremičnin je v Sloveniji zadnjih nekaj let ponovno aktualna tema. Nepremičninski trg se je po krizi spet postavil na noge, cene pa vztrajno rastejo. Geodetska uprava Republike Slovenije (GURS) vsako leto izda Poročilo o slovenskem trgu nepremičnin, v katerem združuje podrobne podatke o dogajanju na nepremičninskem trgu.

15.04.2019
Kako in kje se vrši postopek pridobivanja sredstev iz vavčerjev 2019-2023 iz Slovenskega podjetniškega sklada
Kot smo že pisali, se z letošnjim letom uvaja program spodbud malih vrednosti v obliki vavčerjev za mikro, mala in srednje velika podjetja (MSP). Javni poziv izvaja Slovenski podjetniški sklad (SPS) za čas trajanja poziva je na razpolago 22,5 milijonov evrov sredstev. Sam postopek prijave na poziv je opisan spodaj.

15.04.2019
Delo otrok mlajših od 15 let – je dovoljeno?
V medijih nemalokrat zasledimo poročila o izkoriščanju dela otrok v nam eksotičnih državah. Pa ste se kdaj vprašali kako je z delom otrok v Sloveniji? Je dovoljeno in kdaj? V nadaljevanju preberite kako je pri nas urejeno delo otrok, ki še niso dopolnili 15 let starosti.

12.04.2019
Zakaj je dobro oziroma obvezno prebrati tudi splošne pogoje poslovanja?
Dostikrat se podjetje na splošne pogoje poslovanja le sklicuje in pogodbeno stranko le seznani, kje so le-ti objavljeni. Sklic na njih pa je pogostokrat pisan v manjšem tisku. Zato jih pogodbene stranke /potrošniki/ dostikrat spregledajo oziroma misleč, ker so v manjšem tisku, smatrajo za nepomembne. Pa vendar temu ni tako.

10.04.2019
Letos dodatek za veliko družino vsem, ne glede na cenzus!
Dodatek za veliko družino je letni prejemek, ki je namenjen družinam s tremi ali več otroki. Upravičenci ga dobijo enkrat letno. Do dodatka za veliko družino je upravičen en od staršev, ki živi z otroki v skupnem gospodinjstvu.

09.04.2019
Zvišanje preživnine – prejeli boste obvestilo o uskladitvi preživnine za leto 2019
Center za socialno delo pisno obvesti upravičenca in zavezanca o vsakokratni uskladitvi in novem znesku preživnine, če ni bil dogovorjen drugačen način usklajevanja. Ker je s 1. aprilom začel veljati Količnik uskladitve preživnin in nadomestil preživnin za leto 2019, boste zavezanci pa tudi upravičenci o tem pisno obveščeni. Namreč obvestilo centra za socialno delo o uskladitvi preživnine je skupaj s sodno poravnavo, pravnomočno sodno odločbo oziroma izvršljivim notarskim zapisom izvršilni naslov. Novi zneski preživnin in nadomestil preživnin se uporabljajo od 1. aprila 2019.

06.04.2019
Prevozniki blaga – ste seznanjeni z možnostjo uporabe brezpapirnega poslovanja (e-CMR)?
Do nedavnega so bili CMR tovorni listi izdani izključno v papirni obliki, sedaj pa je Slovenija uvedla elektronski tovorni list (e-CMR). S tem je Slovenija postala dvanajsta država, ki prevzema e-CMR. Države, ki to že uporabljajo pa so: Bolgarija, Češka, Danska, Estonija, Francija, Latvija, Litva, Nizozemska, Slovaška, Slovenija, Španija in Švica.

05.04.2019
Konkurenčna prepoved in konkurenčna klavzula – kakšna je razlika?
Konkurenčna prepoved v delovnem razmerju je v naši zakonodaji natančno urejena. Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) ureja tako konkurenčno prepoved kot tudi konkurenčno klavzulo. V praksi pogosto zasledimo, da razlika med obema institutoma ni vedno jasna in se marsikdaj obravnavata kot sopomenki. V nadaljevanju zato pojasnjujemo kakšna je razlika med njima.

03.04.2019
Nakup in prodaja nepremičnine – kakšne davke boste morali plačati?
Nakup in prodaja nepremičnine je pravni posel, ki ima tudi davčne posledice. Pri nakupu ali prodaji nepremičnine vas lahko doleti plačilo davka na promet nepremičnin ali pa plačilo davka na dodano vrednost.

02.04.2019
Študentsko delo in najnižja bruto urna postavka
Ali določeno delo pri vas opravljajo tudi dijaki in študenti preko napotnice? Preverite, kdo vse lahko opravlja študentsko delo in kakšna je najnižja bruto urno postavka?

01.04.2019
Kaj nas čaka na področju nepovratnih sredstev v Sloveniji do konca leta 2019?
Do konca leta je na področju nepovratnih sredstev predvidenih več javnih razpisov. Vedno pomembnejša je vsebina projektov, hkrati pa je pri večini razpisov pomembno tudi obstoječe poslovanje podjetij. Ko razmišljate o nepovratnih sredstvih je tako vedno potrebno najprej preveriti osnovne pogoje ter nato izračunati točke ter s tem oceniti, če je prijava na razpis smiselna.

29.03.2019
Izhod Združenega kraljestva iz EU (Brexit)
Pred kratkim so se pojavila še dodatna, bolj podrobna, navodila o posledicah, ki jih lahko prinese izhod Združenega kraljestva, torej Velike Britanije in Severne Irske. Navodila se nanašajo bodisi na trenutek izhoda, ki je bil sprva napovedan (29. marec 2019) ali na kateri koli drug datum ob (sprejetem) podaljšanju obdobja izhoda (12. april ali 22. maj 2019).

25.03.2019
Kdaj in kako lahko delodajalec odredi kolektivni dopust?
Se sprašujete kdaj in kako lahko delodajalec odredi kolektivni dopust? Bliža se namreč 31. marec in s tem rok do katerega so delodajalci dolžni delavce pisno obvestiti o odmeri letnega dopusta za tekoče koledarsko leto. Pri odmeri dopusta je potrebno upoštevati relevantne predpise. V prvi vrsti je to Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1), ki določa minimalno trajanje in način izrabe letnega dopusta. Poleg navedenega zakonskega predpisa je pri odmeri potrebno upoštevati tudi določbe kolektivne pogodbe in morebitnih internih aktov delodajalca.

21.03.2019
Pogodba brez odpovednega roka
Ali ste podpisali pogodbo o zaposlitvi, kjer ni naveden odpovedni rok? Ali to pomeni, da sploh nimate odpovednega roka? Ali lahko prenehate z delom po pogodbi o zaposlitvi kadarkoli sami to želite? Ali morate v času odpovednega roka opravljati svoje delo? Zakon o delovnih razmerjih določa, da delavec in delodajalec lahko odpovesta pogodbo o zaposlitvi v zakonsko ali pogodbeno določenem odpovednem roku. Zakonski odpovedni rok je naveden v Zakonu o delovnih razmerjih.

20.03.2019
Kako izračunate višino prispevkov, če ste poslovali manj kot 12 mesecev v letu 2018?
Pisali smo že, da podjetnike, ki letos vstopajo v drugo, tretje… leto poslovanja čaka nova višina prispevkov za socialno zavarovanje. V kolikor podjetnik ni posloval celotno prvo leto, mora za določitev višine prispevkov v drugem letu poslovanja, vsoto (zneska iz zap. 9 davčnega obračuna in obračunane prispevke za socialno varnost) preračunati na letno raven.

18.03.2019
Dodatni dnevi »dopusta« – poroka, smrt v družini ali hujša nesreča
Dodatni dnevi »dopusta« zaradi poroke, smrti v družini ali hujše nesreče, se v resnici imenujejo plačana odsotnost zaradi osebnih okoliščin. Strogo pravno gledano torej sploh ne moremo govoriti o dopustu, kadar je delavec odsoten zaradi osebnih okoliščin. Pogovorno pa je seveda drugače, saj se govori kar o dodatnih dnevih dopusta tudi v teh primerih.

15.03.2019
Nudenje nepremičnin za časovni zakup – ko se vam ne splača več aktivno tržiti nepremičnine preko AirBnB ali drugih portalov
Ravno takrat, ko se je bitcoin mrzlica malce pomirila in se je nepremičninski trg malce ohladil, pričnejo preudarni podjetniki razmišljati, kako najlažje upravljati z nepremičninami. Alternativa navadnemu oddajanju in aktivnemu trženju po AirBnB-ju, je oddajanje nepremičnine v časovni zakup. Kako pričeti opravljati dejavnost, če imate podjetje ali nameravate podjetje registrirati, si lahko preberete v tem sestavku.

14.03.2019
Službena potovanja z lastnim vozilom – ali sem upravičen do plačila letne vinjete?
Najverjetneje ste se že spraševali, ali vam je delodajalec dolžan povrniti stroške letne vinjete, v kolikor vas med letom napoti na službena potovanja. Predvsem pa se vam to vprašanje porodi, v kolikor uporabljate svoje prevozno sredstvo.

12.03.2019
Olajšava za prvi vpis s.p.-ja v register od februarja 2019 pomeni le 262,59 evra minimalnih in obveznih prispevkov v prvem letu!
Pred registracijo podjetja nas potencialni podjetniki radi sprašujejo ali so na voljo kakšne posebne spodbude za podjetnike. Veliko jih sprašuje o subvencijah, pozabijo pa na olajšave, ki Vam pripadajo ob prvem vpisu statusa samostojnega podjetnika.

08.03.2019
Podjetniki, ali veste kdo bo po vaši smrti dedoval vaš poslovni delež v d.o.o.?
Poslovni delež v d.o.o. je premoženjska pravica družbenika, ki je po njegovi smrti del premoženja, ki bo predmet dedovanja. Zakon o dedovanju namreč določa, da so predmet dedovanja lahko vse stvari in pravice, ki pripadajo posamezniku. Kdo bo po družbenikovi smrti dedoval njegov poslovni delež, je predvsem odvisno od tega ali je družbenik zapustil oporoko.

07.03.2019
Vabljeni k sodelovanju na razstavi pirhov in velikonočnih prtov v Veržeju
Izdelujete pirhe ali velikonočne prte? Rokodelci iz Srca Slovenije vabljeni k sodelovanju na 11. razstavi pirhov slovenskih pokrajin in velikonočnih prtov v organizaciji Rokodelskega centra DUO Veržej.

05.03.2019
Objavljen razpis za rokodelce in kreativce, ki delujejo na področju kulture
Ministrstvo za kulturo razpisuje sredstva za razvoj inovativnih projektov in podjetij s področja kulturnega in kreativnega sektorja, razvoj novih izdelkov, storitev in procesov ter vzpodbujanje močnejšega sodelovanja med kulturnim in kreativnim sektorjem ter gospodarstvom. Aktualno tudi za rokodelce!

05.03.2019
Odmera dopusta – boste znali preveriti odločbo delodajalca?
Odmera dopusta je obvezna za vse delodajalce, ne glede na to ali ste zaposleni pri d. o. o. ali s. p.. Delodajalec vam mora vročiti odločbo o odmeri letnega dopusta za leto 2019 najpozneje do 31. 3. Odločba vam mora biti vročena pisno, pri čemer vam je lahko vročena tudi preko vašega elektronskega naslova, če gre za elektronski naslov, katerega uporabo vam zagotavlja vaš delodajalec.

04.03.2019
Delodajalci: »Zaposlimo mlade«
Ali veste, da je 12.2. 2019 Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje objavil javno povabilo z naslovom »Zaposlimo mlade«? Temeljni namen programa »Zaposlimo mlade« je spodbujanje delodajalcev k zaposlovanju mladih brezposelnih oseb. Cilj programa »Zaposlimo mlade« je zaposliti do 225 mladih s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji in sicer v obdobju od leta 2019 do leta 2020. Za to je predvidenih 1,187 milijona EUR. Program sofinancira EU iz Evropskega socialnega sklada.

01.03.2019
Prenehanje pogodbe o zaposlitvi s sporazumom – način prenehanja, ki vsekakor pomeni prednost za delodajalca
Prenehanje pogodbe o zaposlitvi s sporazumom je eden od načinov prenehanja pogodbe o zaposlitvi, ki jih predvideva Zakon o delovnih razmerjih (drugi načini prenehanja so našteti v 77. členu ZDR-1). Pogodba o zaposlitvi tako preneha na podlagi soglasja volj med delodajalcem in delavcem. Na ta način lahko preneha tako pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas kot tudi pogodba o zaposlitvi o zaposlitvi za določen čas (to je pred potekom obdobja, za katero je bila sklenjena). Pri tem načinu prenehanja delovnega razmerja niti delavcu niti delodajalcu ni treba upoštevati odpovednega roka. Ta je namreč lahko določen z zakonom ali s pogodbo o zaposlitvi.

28.02.2019
Davčna reforma – ob enakih plačah bomo zaslužili več!
Davčna reforma je v zadnjih dneh pogosto tema pogovorov. Še posebej so se je razveselili vsi zaposleni, pa seveda tudi delodajalci. Delavci bodo namreč, če bo reforma sprejeta, ob enakem strošku delodajalca dobili višje neto izplačilo.

27.02.2019
Naj zaprem podjetje ali začnem opravljati še kakšne dodatne dejavnosti?
Sem samostojni podjetnik in imam registrirano dejavnost, kjer mi pomagajo družinski člani. Dejavnost še ni zaživela v polni meri, zato se sprašujem ali zaprem podjetje ali lahko s kakšnimi aktivnostmi dodatno zaslužim in počakam, da se moja dejavnost »prime«, zaživi in mi začne prinašati primerne prihodke?

27.02.2019
Čas za oddajo napovedi se izteka
Čas za oddajo napovedi se izteka, Finančna uprava Republike Slovenije namreč opozarja, da je do 28.2. 2019 potrebno oddati:

26.02.2019
Potrošnik – ali veste kakšna je razlika med garancijo in stvarno napako?
Se vam je že zgodilo, da ste kupili nove čevlje, pa vam je odpadel podplat, ali pa novo obleko, ki je po dveh pranjih spremenila barvo? Ali veste, da kot potrošnik lahko napako na kupljenem izdelku uveljavljate, ali iz naslova garancije ali iz naslova stvarne napake?

25.02.2019
Kdaj vas zavezuje pogodba o zaposlitvi?
Zakon o delovnih razmerjih določa, da se pogodba o zaposlitvi sklene v pisni obliki. Delodajalec mora delavcu izročiti pisni predlog pogodbe o zaposlitvi praviloma tri dni pred predvideno sklenitvijo. Pisno pogodbo o zaposlitvi mora delodajalec izročiti ob njeni sklenitvi.

22.02.2019
Odjava delavca iz obveznih socialnih zavarovanj
V primeru prenehanja pogodbe o zaposlitvi, je delodajalec dolžan odjaviti delavca iz obveznih socialnih zavarovanj v roku osem dni od prenehanja pogodbe o zaposlitvi. Odjavo vloži na obrazcu M-2, ob vložitvi odjave pa je dolžan izkazati tudi prenehanje pogodbe o zaposlitvi.

22.02.2019
Prejeli ste sklep o vpisu ustanovitve subjekta
Sklep o vpisu ustanovitve subjekta ste prejeli, ker ste na VEM točki pripravili dokumentacijo za ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo (d.o.o.). Zaključek postopka registracije je, ko podjetnik s strani registrskega sodišča prejme sklep o vpisu ustanovitve subjekta. Je tudi dokaz, da je na VEM točki postopek tekel gladko in brez zapletov.

21.02.2019
Vse o krajšem delovnem času zaradi starševstva
Vse več staršev se odloča za krajši delovni čas. Opažamo, da je nepoznavanje zakonodaje s strani delodajalcev in delavcev glede tega področja še vedno veliko.

19.02.2019
Odpravnine delavcem – kdaj morajo biti izplačane?
Odpravnine delavcem – pogosto razlog spora ob prenehanju delovnega razmerja. Razlog za spore je v največji meri v slabem poznavanju zakonodaje na strani delavcev, pa tudi na strani delodajalcev. Tako so pričakovanja delavcev glede odpravnin pogosto v neskladju z njihovimi dejanskimi pravicami. Po drugi strani pa v naši pravni službi pomanjkanje znanja zaznavamo tudi na strani delodajalcev.

18.02.2019
Odgovornost delodajalca za dejanja delavcev
Je delodajalec odgovoren za škodo, ki jo tretjim osebam povzroči pri njem zaposleni delavec?

15.02.2019
Neenakomerna razporeditev delovnega časa – kdaj gre za izravnavo ur in kdaj za nadure?
Neenakomerna razporeditev delovnega časa je izjema in ne pravilo. Namreč zaradi narave ali organizacije dela je delovni čas lahko neenakomerno razporejen. Praviloma pa je delovni čas enakomerno razporejen. Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) nalaga delodajalcem, da planirajo delovni čas zaposlenih v letnem razporedu delovnega časa.

14.02.2019
Vse o jubilejnih nagradah – zmote in resnica
Naši pravniki vsakodnevno dobivajo vprašanja o jubilejnih nagradah. Delavce zanima, ali jim je delodajalec dolžan izplačati nagrado, delodajalce pa, kdaj in pod kakšnimi pogoji so jih dolžni izplačati delavcem. Pogosta so tudi vprašanja o sami višini nagrade ter rokih za izplačilo nagrade.

13.02.2019
FURS za brexit izdal splošne napotke in opozorila
FURS je pred »brexit-om«, oz. izhodom Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske iz Unije, predvidenim z 29.3.2019, povzel splošno opozorilo na vplive, ki naj bi jih imel izhod Kraljestva. Ta opozorila so bila navedena na spletni strani Evropske komisije, Generalnega direktorata za obdavčenje in carinsko unijo. Pri tem je poseben pomen »brexit-a« posvečen tudi drugim posledicam kot samo tistih, ki se dotikajo uvoza ali izvoza ter carin in carinskih postopkov.

13.02.2019
Delodajalci pozor – začel se je poostren nadzor glede izplačila regresa in plač
Inšpektorat Republike Slovenije za delo (IRSD) je z mesecem februarjem začel opravljati nadzor pri delodajalcih (večjih kot manjših) glede izplačila regresa za leto 2018.

12.02.2019
Psihometrični testi – način izbire kandidatov katerega se delodajalci vedno bolj poslužujejo
Psihometrični testi – namenjeni so ocenjevanju primernosti kandidatov za zaposlitveno mesto, pa tudi ocenjevanju zaposlenih v podjetju.

11.02.2019
Zaposlovanje na črno ter ukrepi in posledice v primeru kršitve
Kazni v zvezi z zaposlovanjem na črno so krepko visoke. Zato je pomembno, da se vsi zavedamo posledic dela in zaposlovanja na črno. Slednje predvsem velja za posameznike, ki v teh primerih niso ustrezno zavarovani in zaščiteni. Nenazadnje ima zaposlovanje na črno negativne posledice tudi za državno blagajno in razdeljevanje socialnih transferjev.

11.02.2019
Davčni zavezanci – ali ste že seznanjeni z ugodnejšimi načini odplačevanja davkov?
Veliko poslovnih subjektov se znajde v stiski, ker ne zmorejo plačati davka v enkratnem znesku. Zato ne spreglejte možnosti, ki jih imate!

10.02.2019
Kaj prinaša sporazum med EU in Japonsko za podjetja iz Slovenije?
Pravijo, da edina prava rast podjetja v Sloveniji pomeni izvoz. Kaj torej prinaša sporazum med EU in Japonsko v tej smeri za podjetja iz Slovenije?

07.02.2019
Odgovornost gostincev za stvari gostov
Ste vedeli, da gostinci odgovarjajo za škodo, ki gostom nastane, če njihove stvari izginejo ali se poškodujejo?

06.02.2019
Nov znesek minimalne plače in izplačilo nadur
Dne 24.12. 2018 je bil objavljen Zakon o spremembah Zakona o minimalni plači , ki določa nov znesek minimalne plače. Nov znesek minimalne plače od 1.1. 2019 znaša 886,63 EUR. Nov znesek minimalne plače je potrebno upoštevati za delo od 1.1. 2019 naprej.

06.02.2019
Delodajalci, delavcem lahko omejite prenos lanskega dopusta v novo leto!
Prenos lanskega dopusta je pogosta težava delodajalcev. Delavci namreč pogosto prenesejo precej lanskega dopusta v naslednje leto, kar posledično, skupaj z novim dopustom, pomeni dolgotrajno odsotnost z delovnega mesta. Vse to seveda negativno vpliva na delovni proces, pa tudi na medsebojne odnose v podjetju.

05.02.2019
Operacijski sistem Windows 7 bo v roku enega leta za podjetnike predstavljal resno varnostno tveganje
Podjetniki bodo morali biti pozorni pri uporabi starih Microsoftovih operacijskih sistemov Windows 7. Microsoft bo namreč s 14. januarjem 2020 prenehal nuditi razširjeno brezplačno podporo za Windows 7. Čeprav to za zasebne porabnike načeloma ne predstavlja velikega problema, ima to za podjetja večje posledice. Analize so pokazale, da še veliko število uporablja to različico operacijskega sistema na vsaj enem računalniku. Zadnji podatki beležijo, da je Windows 7 operacijski sistem še vedno na več kot tretjini vseh osebnih računalnikih.

04.02.2019
Trgovina z računalniško opremo kot trgovina na debelo, drobno ter kot spletna trgovina
Trgovina z računalniško opremo je lahko cvetoč posel v naslednjih nekaj letih. V tem in naslednjem letu je predvidena porast povpraševanja po prenosnih računalnikih in računalnikih s strani podjetij, zaradi prekinitve podpore različice Windows 7 operacijskega sistema. Podjetja, ki so še vedno v večji meri velik porabnik te različice, se bodo najverjetneje odločile za nakup nove naprave. Tako bodo združili investicijo z vzdrževanjem varnosti in uporabnosti. Tako je trgovina z računalniško opremo lahko nekomu, ki se je pripravljen ukvarjati s trgovino, lahko izjemna poslovna priložnost.

04.02.2019
Gradbeniki pozor! Imate sprejet pravilnik o delovnem času?
V kolikor vas zavezuje Kolektivna pogodba gradbenih dejavnosti, slednja od delodajalca zahteva sprejetje Pravilnika o delovnem času.

31.01.2019
Za opravljanje določenih dejavnosti podjetja je potrebno obrtno dovoljenje. Kaj to je in kje ga pridobite?
V kolikor veste, da se nameravate ukvarjati z dejavnostjo, ki je obrtna, in želite pridobiti obrtno dovoljenje boste morali pričeti postopek na Obrtno-Podjetniški zbornici Slovenije. Zakonodajno obrtne dejavnosti ureja in klasificira »Uredba o obrtnih dejavnosti«.

30.01.2019
Registracija s.p. za tujce iz tretjih držav
Registracija s.p. je omogočena tudi tujcem, ki so državljani tretjih držav. Vendar pa jim registracija še ne omogoča opravljanja dela in vključitve v obvezna socialna zavarovanja. Ne morejo se torej samozaposliti.

29.01.2019
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo obljublja z razpisi bogato leto 2019
V letu 2019 bo preko Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo na voljo gospodarstvu 249,2 mio EUR razvojnih spodbud (razpisi objavljeni v letu 2019 v višini 150,9 mio EUR ter razpisi objavljeni v preteklih letih in imajo predpisane roke za oddajo v letu 2019 v višini 98,3 mio EUR).

29.01.2019
Prihaja 200 novih zakonskih in podzakonskih predpisov – podjetniki, kako se boste znašli?
Obeta se nam vsaj 200 novih zakonskih in podzakonskih predpisov, ki jih bodo v letošnjem letu morali sprejeti pristojni organi. Podjetniki, ki ste že tako pogosto izgubljeni med številnimi zakonskimi in podzakonskimi predpisi, se boste sedaj še težje znašli brez podpore pravnikov.

25.01.2019
Vračilo dohodnine – letos 13 dni prej!
Vračilo dohodnine lahko letos prejmete kar 13 dni prej. To pa možno le, če boste olajšavo za družinske člane uveljavljali preko e-Davkov.

25.01.2019
Katere olajšave lahko uveljavljam pri napovedi za odmero dohodnine za leto 2018?
Dohodnina je davek od dohodkov fizičnih oseb. Obdavčeni so vsi dohodki, razen tisti, ki se ne štejejo za dohodke po Zakonu o dohodnini (dediščine, dobitki od iger na srečo …) in tisti, ki so po navedem zakonu oproščeni plačila dohodnine (otroški dodatek, dodatek za veliko družino, določene pomoči in subvencije …).

25.01.2019
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča
Ste neposredni uporabnik zemljišča in ste dolžni plačati nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča? Uredite nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča v skladu z zakonom, FURS namreč poostreno ukrepa.

24.01.2019
Brezplačna delavnica - »Postanite vidni na spletu doma in v tujini ter povečajte prodajo«, Ljubljana
Datum: 14. februar 2019, od 9. do 15. ure Kraj: Gospodarska zbornica Slovenije (dvorana E / Medetaža), Dimičeva 13, Ljubljana

24.01.2019
Informativa 2019, Ljubljana
25. in 26. januarja 2019 bo od 9. do 18. ure na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani potekal sejem izobraževanja in poklicev - Informativa.

24.01.2019
Sporočilo za podjetja! Prihajajo enostavne spodbude malih vrednosti za MSP Posebnost spodbud: enostavnost, hitra obravnava, na voljo skozi vse leto
Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju: SPS) uvaja v letu 2019 nov program spodbud malih vrednosti za mikro, mala in srednje velika podjetja (v nadaljevanju: MSP) – t.i. VAVČERJE. MSP-jem bo omogočil bistveno poenostavljen dostop do sofinanciranja posameznih storitev, s pomočjo katerih bodo krepila svojo konkurenčnost in kompetence.

24.01.2019
Brezplačna izobraževalna delavnica - »Konkurenčne prednosti, ki jih podjetjem v gradbenem sektorju, omogoča prehod v krožni gospodarski model«
Datum: 4. februar 2019, od 10. do 14. ure Kraj: Gospodarska zbornica Slovenije, Dimičeva ulica 13, Ljubljana Organizator: Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala

24.01.2019
Na katere DDV novosti naj bodo pozorni izvajalci elektronskih storitev v letu 2019?
Novela Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1J) in Direktiva 2017/2455 sta z letom 2019, za izvajalce elektronskih storitev, prinesli določene poenostavitve poslovanja. Spremembe bodo koristne predvsem za mikro in majhne organizacije. Po novem bodo lahko zavezanci, ki se ukvarjajo s prodajo elektronskih storitev izstopili iz posebne ureditve mini VEM in od elektronskih storitev obračunavali slovenski DDV, ter izdajali račune v skladu s slovensko DDV zakonodajo. Veljale bodo tudi določene poenostavitve pri določanju kraja prejemnika elektronskih storitev. Po novem bo dovolj že en sam podatek, ki kaže na to, iz katere države EU prihaja prejemnik elektronskih storitev.

22.01.2019
Imate vse potrebne licence in dovolilnice za opravljanje dejavnosti prevozov blaga?
Zakon o prevozih v cestnem prometu med drugim določa pogoje in način opravljanja prevozov blaga v notranjem in mednarodnem cestnem prometu.

22.01.2019
Vpis podružnice s.p. na VEM točki
Samostojni podjetniki lahko svojo dejavnost opravljajo na različnih lokacijah. Te lokacije pa morajo vpisati v register AJPES. Dislociranim enotam, kjer podjetnik redno opravlja svojo dejavnost ali več dejavnosti, rečemo podružnica (poslovna enota, obrat…).

21.01.2019
Nizko-ogljično krožno gospodarstvo predstavlja novo tržno nišo za podjetnike tudi v Sloveniji
Nizko-ogljično krožno gospodarstvo je sistem vodenja nacionalne ekonomije k tem, da neko gospodarstvo minimizira vnos naravnih virov, odpadke in emisije ter energetskih izgub. Tako se v novi dobi gospodarstva skuša prestrukturirati iz modela proizvodnje po sistemu »vzemi, izdelaj, odvrži« v bolj obstojen sistem »krožno gospodarstvo«. To vključuje pristope kot so recikliranje (recycling), »upcycling«, vzdrževanje, ponovno uporabo, po-izdelavo, popravilo in obnovo. Krožno gospodarstvo je model, ki pristopa k gospodarstvu na način, kjer novi pristopi ne zahteva sprememb kvaliteti življenja potrošnikov.

21.01.2019
Prepovedano je geografsko blokiranje pri nakupih znotraj EU
Geografsko blokiranje pri nakupih znotraj EU je prepovedano – imate na spletni strani drugače urejena pravila dostave?

17.01.2019
Pavšalni prispevki za zdravstvo 2019: Koliko bodo plačevali popoldanski s.p.-jevci?
V letu 2019 so stopili v veljavo višji pavšalni prispevki za zdravstvo. Na to so nas referente VEM točke opozorili računovodje oddelka s.p., ker se povečani prispevki za zdravstvo nanašajo na podjetnike z dopolnilno dejavnostjo (popoldanski s.p.) in tiste podjetnike, katerim v podjetju brezplačno pomaga družinski član (kratkotrajno delo) ali pa sodelujejo z osebo prek podjemne pogodbe.

16.01.2019
Vročanje odpovedi pogodbe o zaposlitvi
Za vročanje odpovedi pogodbe o zaposlitvi veljajo posebna pravila, določena v Zakonu o delovnih razmerjih (ZDR-1). Delodajalci se lahko zaradi različnih razlogov odločijo, da bodo enemu ali več delavcem odpovedali pogodbo o zaposlitvi. Pogodbo je mogoče odpovedati redno ali izredno. Katera vrsta odpovedi je potrebna, je seveda odvisno od okoliščin posameznega primera. V vsakem primeru pa je potrebno paziti, da bo odpoved delavcu vročena na pravilen in zakonit način.

15.01.2019
Napoved za odmero dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem
Ne pozabite – do 28. februarja je potrebno oddati napoved za odmero dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem. Napoved za odmero dohodnine se odda pri Finančni Upravi RS. Zavezanci za oddajo napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem so najemodajalci – fizične osebe, ki so preteklo leto oddajali premično ali nepremično premoženja v najem osebam, ki niso plačniki davka (fizične osebe). Napoved za odmero dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem je potrebno oddati do 28.2. 2019 za preteklo leto.

14.01.2019
Delodajalci – preverite javna dela za leto 2019
Delodajalci ne pozabite na Katalog programov javnih del za leto 2019, ki je objavljen na spletni strani Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje. V okviru programa sofinanciranja stroškov zaposlitve dolgotrajno brezposelnih oseb v javnih delih za leto 2019 za izbor programov za leto 2019 je možno sodelovati od 5.12. 2018 do porabe sredstev oz. najdlje do 30.4. 2019.

09.01.2019
Vpis poslovne enote
Vpis poslovne enote podjetja, lahko zastopnik podjetja opravi na katerikoli SPOT (VEM) točki v Sloveniji, brezplačno in hitro. Na postopek mora priti osebno, s seboj pa mora imeti osebni dokument. Enak postopek na SPOT (VEM) točki je v primeru, ko želi podjetnik izbrisati poslovno enoto iz registra AJPES.

09.01.2019
Doregistracija dejavnosti je za s.p. kot tudi d.o.o. izredno enostavna
Ali veste, da je doregistracija dejavnosti za že registrirano podjetje lahko nekaj najenostavnejšega kar lahko storite? Načinov za doregistracijo dejavnosti je več – vsaj nekaj jih bomo opisali v tem prispevku.

08.01.2019
Elektronska oddaja vlog za delovna dovoljenja za državljane Bosne in Hercegovine
Delodajalci, ali veste, da lahko po novem elektronsko oddate vloge za delovna dovoljenja za prvo ali strokovno zaposlitev državljanov Bosne in Hercegovine? Elektronsko oddaja vlog za delovna dovoljenja za prvo ali strokovno zaposlitev lahko vložite na portalu e-VEM. Nekatere vloge je potrebno še vedno vložiti na upravni enoti, nekatere pa tudi preko portala eVEM oz. SPOT. Preverite ali lahko sami elektronsko oddate vlogo za delovna dovoljenja!

07.01.2019
S 1. januarjem 2019 novosti na področju družinskih prejemkov – po novem bo tudi očetovsko in starševsko nadomestilo stoodstotno
Očetovsko in starševsko nadomestilo bo s 1. januarjem 2019 stoodstotno (tako kot to velja za materinsko nadomestilo), tako da ne bo več le 90 odstotkov kot je veljalo doslej. Zgornje omejitve pri materinskem nadomestilu ne bo (bo neomejena). Pri očetovskem in starševskem nadomestilu pa bo omejeno na 2,5-kratnik povprečne plače in ne več na 2-kratnik.

04.01.2019
Odmera letnega dopusta – delodajalci, ne pozabite delavcem pripraviti odločb za leto 2019
Odmera letnega dopusta je vsakoletna obveznost vseh delodajalcev, ki jo nalaga Zakon o delovnih razmerjih.

04.01.2019
Kako odpreti turistično agencijo?
Ali radi potujete? Ali razmišljate o tem, da novo leto začnete s podjetništvom in odprete lastno turistično agencijo? Kakšni so pogoji in zahteve za odprtje turistične agencije?

04.01.2019
Ime firme
Bodoči podjetniki, ki nameravajo registrirati podjetje, pri pripravi na registracijo podjetja, slej ko prej naletijo na oviro, ki se ji reče izbira imaginarnega imena podjetja. Pri izbiri le-tega morajo bodoči podjetniki upoštevati določila 20. in 21. člena ZGD-1 in spremembe zakonodaje (ZGD-1, 8.8.2015).