Novice in dogodki

21.12.2020
Izšle so nove Rokodelske novice iz Srca Slovenije
V aktualni številki Rokodelskih novic iz Srca Slovenije poiščite informacije za člane Mreže rokodelcev Srca Slovenije in druge posameznike, ki jih zanima rokodelstvo.

05.11.2020
Delovanje Razvojnega centra Srca Slovenije v času epidemije COVID-19
Pisarne Razvojnega centra Srca Slovenije v Litiji v danih razmerah delujejo prilagojeno, v skladu s priporočili za omejevanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19. Na voljo smo vam preko elektronskih sporočil na naslov info@razvoj.si in občasno preko telefonske številke 01 - 89 62 714, saj delo poteka večinoma na daljavo. V primeru vprašanj za LAS pisarno pišite na las@razvoj.si ali pokličite na 051 312 738. Hvala za razumevanje!

29.05.2020
Do kdaj mora delodajalec izplačati regres ?
Delodajalec je dolžan delavcu, ki ima pravico do letnega dopusta, izplačati regres za letni dopust najmanj v višini minimalne plače. Do kdaj mora delodajalec izplačati regres za leti dopust? To je vprašanje, kateremu posvečamo nadaljevanje članka.

28.05.2020
Nadomestilo za bolniško po 31.5. spet v breme delodajalca
Po 31. maju bo nadomestilo za bolniško odsotnost ponovno v breme delodajalca do vključno 30. delovnega dne odsotnosti. Delavcu, ki je odsoten zaradi bolezni, poškodbe ali nege družinskega člana, mora delodajalec izplačevati nadomestilo za bolniško odsotnost. To nadomestilo mora delodajalec izplačevati 30 delovnih dni in največ 120 delovnih dni v enem letu.

28.04.2020
Slovenija za zagotavljanje likvidnosti podjetij namenja 2 milijardi EUR
Slovenija za zagotavljanje likvidnosti podjetij namenja 2 milijardi EUR. Na vladi je bil namreč potrjen predlog Zakona o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19, t.i. PKP2. Slovenija bo likvidnost podjetij skušala zagotoviti z državnimi poroštvi.

26.04.2020
Prihodki s.p. – kakšni morajo biti za pridobitev pomoči?
Prihodki samozaposlenih, ki vam še omogočajo pridobitev mesečnega temeljnega dohodka in oprostitev plačila prispevkov.Sedaj veljavni Mega zakon, ki je začel veljati dne 11.4.2020, določa pogoje, ki jih morajo samozaposleni izpolnjevati. Mega zakon predvideva popravke zakona, ki so že dostopni na spletni strani. Popravki naj bi bili sprejeti do konca meseca aprila. Pogoji za samozaposlene se bodo spremenili in bodo tako še ugodnejši!

23.04.2020
Državna pomoč – ne za vse samozaposlene
Državna pomoč zaradi epidemije COVID-19 je namenjena tudi samozaposlenim. Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic oz. t.i. Mega Zakon ureja ukrepe za različne kategorije samozaposlenih. Vendar ne za vse. Določen krog samozaposlenih je bil izvzet iz Mega Zakona.

22.04.2020
Delo v tujini – tudi za napotene delavce oprostitev plačila prispevkov
Delo v tujini številni delodajalci z napotenimi delavci izvajajo tudi v času epidemije koronavirusa. Ali tudi za napotene delavce velja oprostitev plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje po določbah »mega zakona«?

21.04.2020
Likvidnost podjetij – banke kmalu v sproščanje sredstev!
Likvidnost podjetij je glavna skrb novih in prihodnjih interventnih ukrepov. Tako se poleg obstoječih finančnih produktov, ki jih omogočata SID banka in Slovenski podjetniški sklad, podjetja poslužujejo tudi dodatnih finančnih instrumentov, zlasti v obliki dodatnih poroštev Republike Slovenije za najem bančnih kreditov. Sredstva, ki bodo zagotavljala podjetjem likvidnost bodo na voljo še v tem tednu!

20.04.2020
Spletna prodaja je rešilna bilka v času koronavirusa!
Spletna prodaja je edini način, da večina trgovcev v času koronavirusa COVID-19, še vedno prodaja svoje izdelke. Slovenski podjetniki, ki takšne prodaje še ne izvajajo, imajo ponovno na voljo vavčer za postavitev spletne trgovine z nepovratnimi sredstvi. Tako ste lahko med tistimi podjetniki, ki iz krize in poslovanja prek spleta, naredite prvi korak za naslednji poslovni uspeh!

20.04.2020
Kriznega dodatka niste izplačali? Preverite ali ste ravnali pravilno!
Kriznega dodatka za mesec marec 2020 svojim zaposlenim niso izplačala vsa zasebna podjetja. Zakaj? Najverjetneje iz razloga, ker konkretnega odgovora, ali so zavezana, niso prejela s strani pristojnih institucij oziroma ni jasno določeno v Megazakonu. Ali je krizni dodatek, ki se izplačuje mesečno, obvezno izplačati vsem delavcem? Čeprav poslovanje podjetja ni ogroženo? Kaj določa Megazakon glede kriznega dodatka in kaj FURS v svojih pojasnilih? To so vprašanja, ki »ne dajo spati« odgovornim zasebnih podjetij, saj si ne želijo biti v prekršku in prejeti sankcijo. Ali je sploh predvidena sankcija, v kolikor podjetje kriznega dodatka ne izplača?

19.04.2020
Sproščanje ukrepov – katere storitve in kakšni pogoji?
Sproščanje ukrepov v času epidemije koronavirusa COVID-19, je za nekatere dejavnosti na vrsti že v ponedeljek, za druge pa še pride. Katere dejavnosti so na vidiku za sproščanje ukrepov in kakšne zahteve ima za njih Ministrstvo za zdravje?

15.04.2020
Izračun dohodnine za leto 2019 ste nekateri že prejeli – kdaj morate podati ugovor?
Izračun dohodnine za leto 2019 so z mesecem aprilom nekateri zavezanci že začeli prejemati. Naslednji sveženj informativnih izračunov bo odpremljen predvidoma 29. maja 2020. Kdaj lahko oz. morate podati ugovor

14.04.2020
Regres 2020 in letni dopust, če vam je odrejeno čakanje na delo
Regres 2020 in letni dopust sta pravici zaposlenih delavcev. Kaj pa če je zaposlenim odrejeno čakanje na delo? To je eden izmed ukrepov, ki so na voljo delodajalcu, ki v trenutnih izrednih razmerah začasno iz poslovnih razlogov ne more zagotavljati dela delavcem.

12.04.2020
Rok za uveljavitev pravic iz Megazakona: 19.4.2020
Rok, ki ga določa Zakon o ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo, je 8 dni. To je rok, v katerem morajo delodajalci vložiti vlogo za uveljavitev povračila nadomestila plače za delavce za mesec marec 2020. Povračilo plače bodo delodajalci lahko uveljavljali za delavce, ki so zaradi epidemije na čakanju na delo oz. zaradi razlogov višje sile dela ne morejo opravljati.

08.04.2020
Prispevki s.p. – kdo je upravičen do oprostitve plačila in kakšen je postopek?
Prispevki s.p. so skladno z novim Megazakonom predmet oproščeni plačila. Poleg pravice do temeljnega dohodka oprostitev plačila prispevkov trenutno drugi interventni ukrep, ki ga samozaposlenim osebam prinaša novi interventni zakon.

03.04.2020
Megazakon je potrjen – kako je torej določeno čakanje na delo od doma?
Megazakon določa ukrep “začasno čakanje na delo“, ki naj za čas trajanja ukrepov preprečuje oziroma blaži negativne posledice virusa COVID-19. Delodajalec, ki se bo oziroma se že je poslužil tega ukrepa bo imel možnost uveljavljati povračila izplačanih nadomestil plač in prispevkov. V članku predstavljamo izračune za ta ukrep, kot jih določa Megazakon.

02.04.2020
Krizni dodatek: Kakšen bo strošek delodajalca in kaj to pomeni za prihodek delavca?
Krizni dodatek se obeta zaposlenim, ki v času epidemije delajo in njihova zadnja izplačana mesečna plača ne presega določenega zneska. Predvideva ga novi Megazakon. Kdo bo torej upravičen do kriznega dodatka, pod katerimi pogoji in koliko naj bi ta znašal?

01.04.2020
Odpoved delovnega razmerja – kako postopati, ko je odpuščanje nuja?
Odpoved delovnega razmerja je tudi v trenutnih izrednih razmerah zadnji in skrajni ukrep, ki je na voljo delodajalcem, ki zaposlenim niso več zmožni zagotavljati dela pod pogoji iz sklenjene pogodbe o zaposlitvi.

31.03.2020
Nadomestilo za brezposelnost samozaposlenih oseb
Nadomestilo za brezposelnost samozaposlenih oseb je tematika, ki je v času koronavirusa izjemno aktualna. Kakšni so pogoji, da je samozaposlena oseba upravičena do nadomestila ter kako uveljavljati to pravico predstavljamo v nadaljevanju.

29.03.2020
S.p.-ji, podjetja in tudi zaposleni vključeni v interventni zakon!
S.p. -ji, podjetja, zaposleni v zasebnem sektorji, študentje, upokojenci – to so tiste skupine, katerim novi interventni zakon prinaša dodatke. Vlada je namreč sprejela predlog Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic epidemije bolezni covid-19 in ga poslala v parlamentarno proceduro.

24.03.2020
Kreditojemalci, boste zahtevali odlog plačila obveznosti?
Kreditojemalci, vlada je pripravila Zakon o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev (ZIUOPOK), kar pomeni, da boste lahko zaprosili za odlog plačila obveznosti po kreditni pogodbi. Odlog pomeni prekinitev zapadlosti vseh obveznosti po kreditni pogodbi do izteka obdobja odloga. Kreditojemalci – v kolikor vam bo banka neutemeljeno zavrnila zahtevo za odlog plačila, je prav da veste, da bo lahko banka kaznovana za prekršek z globo od 80.000 EUR do 500.000 EUR.

24.03.2020
Odrejena karantena – ste upravičeni do nadomestila?
Odrejena karantena pomeni, da delavci ne morejo opravljati dela zaradi virusa (trenutnega korona virusa COVID -19) v skladu z Zakonom, ki ureja preprečevanje in obvladovanje nalezljivih bolezni in na podlagi odločbe ministra za zdravje. Slednje pa še ob predpostavki, da jim delodajalec iz objektivnih razlogov ne more omogočiti dela na domu.

23.03.2020
Aktualno na področju celovite ureditve rokodelstva
Razvojni center Srca Slovenije je tudi v letu 2019, ki je za nami, zastopal interese članov Mreže rokodelcev Srca Slovenije. Še nikoli se nismo toliko približali celoviti ureditvi področja rokodelstva na nacionalni ravni. Kot člani Konzorcija rokodelskih centrov Slovenije smo v letu 2019 aktivno sodelovali s konstruktivnimi predlogi v novo ustanovljeni Medresorski delovni skupini za prenovo sistemske ureditve področja rokodelstva.

23.03.2020
Bilance za leto 2019 boste letos lahko oddali z zamikom!
Bilance in davčne obračune za leto 2019 se bo lahko oddalo AJPES-u z zamikom. Tako skrajni rok 31. marec letos ne velja! Skrajni rok je zamaknjen kot interventni ukrep zaradi epidemije koronavirusa. Poleg tega se zamika tudi rok za sestavo informativnega izračuna dohodnine za leto 2019 in posledično rok za vložitev napovedi za odmero dohodnine za zavezance- rezidente.

22.03.2020
Na bolniško v času koronavirusa? Kot s.p. ali zaposleni?
Na bolniško iti v času koronavirusa lahko marsikomu poraja vprašanja o tem kako se ta postopek sploh izpelje! Malo več kot pred mesecem dni ste lahko brali, kako se je spremenil postopek nastopa bolniškega staleža z uvedbo elektronskega bolniškega lista (e-Bol). Postopek odhoda na bolniško je olajšan za pacienta in tudi zdravnikom lahko omogoči oddajo bolniškega lista na daljavo, kar je posebej koristno v primeru kužne bolezni. Kaj vedeti o bolniškem listu v času koronavirusa?

22.03.2020
Odlog prispevkov za socialno varnost samozaposlenih
Odlog prispevkov za socialno varnost (s.p. in druge fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, npr. novinarji, odvetniki idr. zasebniki) je eden izmed ukrepov v petek sprejetega Zakona o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov. Zakon bo 28. marca 2020 objavljen v Uradnem listu RS in bo stopil v veljavo 29. marca 2020.

13.03.2020
Odpoved vseh osebnih svetovanj in registracijskih postopkov SPOT točke Razvojnega centra Srca Slovenije
Obveščamo vse uporabnike storitev SPOT točke Razvojnega centra Srca Slovenije, da do nadaljnega odpovedujemo vsa osebna svetovanja in registracijske postopke. Vse uporabnike pozivamo k uporabi elektronskih storitev portala SPOT. Za vse nujne primere in za vsa vaša vprašanja, smo vam še vedno na voljo na elektronskem naslovu suzana.medved@razvoj.si.

24.01.2020
Novosti za brezposelne v letu 2020
Novosti za brezposelne so nastopile z novelo zakona o urejanju trga dela, in sicer 27. decembra 2019. Nekatera določila novele – katere cilj je omejiti prekarnost na trgu dela in podaljšati delovno aktivnost prebivalstva, pa bodo uveljavljene naknadno. Vse predvidene novosti za brezposelne bodo tako pričele veljati s pričetkom uporabe spremenjenih pravil evidentiranja izrabe delovnega časa. A vendar najpozneje s 1. januarjem 2021.

21.01.2020
Očetovski in starševski dopust – novosti v letu 2020
Očetovski in starševski dopust je od 1. januarja 2020 daljši za očete dvojčkov oziroma več istočasno živo rojenih otrok. Tako imajo očetje deset dni več dopusta za vsakega nadaljnjega otroka.

19.01.2020
Bolniška odsotnost – Kako si jo uredi zaposlena oseba?
Bolniška odsotnost in urejanje le-te je s 1.1.2020 spremenjena. Še do konca leta 2019 je bila bolniška odsotnost urejena s prenašanjem »papirnatega« bolniškega lista od osebnega zdravnika do delodajalca. Letošnja novost, eBOL, je celoten postopek za urejeno bolniško odsotnost olajšala. Bolniška odsotnost – Kako si jo torej zaposlena oseba uredi po novem?

17.01.2020
Neplačan dopust – Kaj določa zakonodaja?
Neplačan dopust, za razliko od plačanega, ni zagotovljen z zakonom. Ena izmed pravic delavca iz delovnega razmerja je pravica do plačanega dopusta. Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) določa, da delavec pridobi pravico do letnega dopusta s sklenitvijo delovnega razmerja. Pri tem letni dopust v posameznem koledarskem letu ne sme biti krajši kot štiri tedne. Gre torej za pravico delavca do plačanega dopusta, ki pripada vsem delavcem in jo pridobijo s sklenitvijo delovnega razmerja. Kako pa je s pravico delavcev do neplačanega dopusta?

15.01.2020
Dohodninska lestvica 2020
Dohodninska lestvica 2020 se je 1. januarjem 2020 spremenila. Poglavitne spremembe se nanašajo na razbremenitev dohodkov zavezancev znotraj tako imenovanih srednjih dohodninskih razredov.

14.01.2020
Uveljavljanje olajšave za vzdrževane družinske člane
Uveljavljanje olajšave za vzdrževane družinske člane je tudi letos omogočeno preko eDavkov. Skrajni rok je 5. februarja 2020.

11.01.2020
Višje dnevnice za službena potovanja v tujini za javni sektor
Višje dnevnice za službena potovanja v tujini za javni sektor so določene z novo Uredbo o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino za javni sektor! 1.1.2020 se je začela uporabljati nova Uredba. Uredba določa višje dnevnice za posamezne države in mesta.

10.01.2020
Odmera letnega dopusta za leto 2020
Odmera letnega dopusta je obveznost delodajalca. Delodajalčeva dolžnost torej je, da vsako koledarsko leto najkasneje do 31. marca za tekoče leto delavce pisno obvesti o odmeri letnega dopusta.

08.01.2020
Kalkulatorji za informativne izračune plač, dohodnine …
Kalkulatorji za informativne izračune so posodobljeni in prilagojeni zakonodajnim spremembam, ki so stopile v veljavo s 1.1.2020. Najdete jih TUKAJ! Ste v dilemi ali se Vam izplača delati preko avtorske ali podjemne pogodbe? Niste prepričani kakšen je strošek minimalne plače? Morebiti želite preveriti, kakšna bo Vaša dohodnina za leto 2019? To lahko preverite z Datinimi kalkulatorji.

06.01.2020
Minimalna plača je v letu 2020 višja, delodajalci pa pod drobnogledom inšpekcije!
Minimalna plača je s 1.1.2020 višja. Hkrati z zvišanjem minimalne plače pa se je začel izvajati poostren nadzor nad delodajalci. Na prvi dan tekočega leta je namreč stopila v veljavo novela zakona o minimalni plači, s katero se ta zvišuje z 886,63 na 940,58 evra bruto. Ob tem znesku pa začela veljati tudi definicija minimalne plače, po kateri morajo biti iz nje izvzeti vsi dodatki.

04.01.2020
Dela prosti dnevi v letu 2020 – Koliko jih bo?
Dela prosti dnevi v letu 2020 – Koliko jih bo in kdaj? Ob koncu posameznega koledarskega leta mnogi izmed nas opravimo našo osebno »inventuro« iztekajočega se leta, hkrati pa se že oziramo naprej, v prihajajoče leto. Med drugim nas zanima tudi, koliko dni bomo v novem koledarskem letu prosti.

03.01.2020
Programi javnih del – v letu 2020 22 milijonov EUR
Programi javnih del se bodo kontinuirano nadaljevali tudi v letu 2020, kar je razvidno iz povabila Zavoda za zaposlovanje RS, iz dne 24. decembra 2019. Državni proračun tokrat namenja 22 mio EUR za zaposlitev in višjo socialno varnost, pridobitev delovnih izkušenj in novih znanj ter vključenost in širjenje socialnih mrež tistim, ki so dolgotrajno brezposelni.

02.01.2020
Subvencije za zaposlovanje tudi v letu 2020
Subvencije za zaposlovanje bodo na voljo tudi v letu 2020, je nedavno sporočil Zavod za zaposlovanje Republike Slovenije. Osrednji namen programov – Zaposli.me, Spodbude za trajno zaposlovanje mladih in Spodbude za zaposlovanje oseb iz programa Učne delavnice – je spodbujati zaposlovanje brezposelnih. Programi aktivne politike zaposlovanja se izkazujejo kot uspešni, saj je bilo vanje vključenih (v letu 2019) preko 25.000 brezposelnih. Zato bodo subvencijski programi kontinuirano potekali tudi v prihodnjem letu.

01.01.2020
Dopust za spremstvo prvošolcev – v letu 2020 za vse zaposlene!
Dopust za spremstvo prvošolcev je pravica, ki v letu 2020 razveljavlja neenak položaj staršev v javnem in zasebnem sektorju. Za javne uslužbence je Vrhovno sodišče že oktobra 2018 odločilo, da so na prvi šolski dan upravičeni do dneva plačane odsotnosti z dela.