Javni razpisi


Javni razpis EUREKA 2021
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavilo javni razpis EUREKA 2021. Namen Javnega razpisa za dodeljevanje spodbud v okviru iniciative EUREKA 2021 je omogočiti podjetjem, ki svojo dejavnost izvajajo na območju Republike Slovenije, polnopravno vključevanje v projekte mednarodnega programa EUREKA in spodbujanje njihove udeležbe na vseh tehnoloških področjih programa EUREKA.


SK75 2021 - Semenski kapital -Konvertibilno posojilo za zagon inovativnih podjetij v višini 75.000 EUR
Javni sklad republike Slovenije za podjetništvo je objavil razpis SK75 2021 - Semenski kapital -Konvertibilno posojilo za zagon inovativnih podjetij v višini 75.000 EUR. Namen produkta je zagotavljanje kvazi - lastniškega financiranja za inovativna podjetja v semenski fazi, ki težko dostopajo do financiranja komercialnih bank oz. drugih klasičnih oblik financiranja.


SI - SK 2021- Semenski kapital - So-investiranje z zasebnimi investitorji
Javni sklad republike Slovenije za podjetništvo je objavil razpis SI - SK 2021- Semenski kapital - So-investiranje z zasebnimi investitorji. Namen produkta je zagotavljanje lastniškega financiranja za inovativna podjetja v semenski fazi, ki težko dostopajo do financiranja komercialnih bank oz. drugih klasičnih oblik financiranja.


Ponovno so na voljo vavčerji za mikro, mala in srednje velika podjetja!
Slovenski podjetniški sklad, je ponovno objavil razpise za pridobitev spodbud malih vrednosti preko vavčerjev, in sicer za 13 različnih področij (digitalna strategija, digitalni marketing, lastništvo, prototipiranje, uvajanje poslovne odličnosti, itd.): mala in srednje velika podjetja lahko pridobijo največ do 9.999 EUR nepovratnih sredstev oz. do 60% za najem zunanjega strokovnjaka. Upravičen strošek je tudi izdelava nove spletne strani in spletne trgovine.


P2 2021 - Spodbude za zagon inovativnih podjetij
Za podjetja je aktualen razpis P2 2021 - Spodbude za zagon inovativnih podjetij: predmet razpisa je sofinanciranje (subvencije) zagona inovativnih podjetij, razvoja MVP (minimum viable product) in lansiranja tržnih produktov na trg. Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa je 2.160.000 EUR, pri čemer je največ do 1.080.000 EUR na voljo za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija in največ do 1.080.000 EUR za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija. Sofinanciranje posamezne operacije znaša največ 54.000 EUR v obliki pavšalnega zneska, ki ga upravičenec prejme v treh delih za vsako uspešno zaključeno razvojno fazo. Na razpis se lahko prijavijo mikro in mala podjetja, ki so se registrirala oz. priglasila pri pristojnem organu med 1. 1. 2020 in 15. 3. 2021.