Davčne olajšave za raziskovalno razvojno dejavnost

Razpis je stalno odprt, in sicer je rok prijave 31. marec ter višina sofinanciranja do 100 % znižanje davčne osnove za dejavnost raziskav in razvoj.

CILJ IN PREDMET RAZPISA

Slovenska zakonodaja omogoča, da podjetja ob izpolnjevanju določenih pogojev, uveljavljajo olajšavo za vlaganje v raziskave in razvoj.

Davčno osnovo lahko znižate v višini do 100 % zneska za opravljanje raziskovalno razvojne dejavnosti in si tako znižate pozitivno davčno osnovo.

UPRAVIČENCI

Podjetja, ki v okviru svojega poslovanja izvajajo raziskovalno-razvojno dejavnost.

UPRAVIČENI STROŠKI

Upravičeni stroški morajo nujno biti povezani z raziskovalno-razvojnim projektom v podjetju, in sicer:

  • delo zaposlenih,
  • storitve zunanjih izvajalcev (raziskovalna dejavnost),
  • oprema.

Upravičeni stroški so tisti stroški, ki nastanejo v enem računovodskem letu.

*Stroški, ki niso upravičeni so:

  • že uveljavljene olajšave za investiranje v opremo,
  • za aktivnosti/opremo, ki je že sofinancirana iz nepovratnih sredstev,
  • stroški, ki niso neposredno povezani z raziskovalno razvojno dejavnostjo.

ROK IN NAČIN ODDAJE

Priprava ustrezne dokumentacije do konca meseca marca za preteklo leto.

Nazaj | Arhiv