SK75 2021 - Semenski kapital -Konvertibilno posojilo za zagon inovativnih podjetij v višini 75.000 EUR

Javni sklad republike Slovenije za podjetništvo je objavil razpis SK75 2021 - Semenski kapital -Konvertibilno posojilo za zagon inovativnih podjetij v višini 75.000 EUR. Namen produkta je zagotavljanje kvazi - lastniškega financiranja za inovativna podjetja v semenski fazi, ki težko dostopajo do financiranja komercialnih bank oz. drugih klasičnih oblik financiranja.

Naziv razpisa:

SK75 2021 - Semenski kapital -Konvertibilno posojilo za zagon inovativnih podjetij v višini 75.000 EUR

Status: aktiven

Datum objave:

19.02.2021

Rok prijave najkasneje do:

do vključno 31.03.2021 do 14:00 ure za prvo (1.) odpiranje in do vključno 1.10.2021 do 14:00 ure za drugo (2.) odpiranje.

 

Vir objave:

https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=120

Razpisnik:

Javni sklad republike Slovenije za podjetništvo

Kratek opis predmeta razpisa:

Sklad želi z razpisom spodbuditi zagon in razvoj inovativnih, razvojno naravnanih in globalno usmerjenih podjetij. Inovativno podjetje je podjetje, ki razvija nove proizvode, procese in storitve ter se na inovativen način odziva na zahteve trgov in se osredotoča na reševanje problemov kupcev. Inovativno podjetje je hkrati tudi podjetje, za katerega je značilna visoka vsebnost znanja v storitvah ali proizvodih, ima potencial hitre rasti, visoko izobražen in motiviran kader, zaposleni imajo ekspertna znanja in sposobnosti nastopa v globalni tržni niši.

S tem finančnim instrumentom se podpira ciljno skupino podjetij, ki je v najbolj občutljivi razvojni fazi. Podjetju je lahko odobrena največ ena vloga iz naslova tega razpisa (oz. največ eno konvertibilno posojilo s strani Sklada). Gre za instrument, ki predstavlja naslednjo razvojno fazo zagonskega podjetja in gre za nadaljevanje podpore, ki jo Sklad pokriva s finančno linijo spodbud za zagon inovativnih podjetij (P2).

Višina razpoložljivih sredstev:

Višina razpoložljivih sredstev za ciljno skupino SK75 po tem razpisu v letu 2021 znaša najmanj 1.500.000 EUR. Višina odobrenih sredstev na posameznega vlagatelja je 75.000 EUR.

Maksimalna višina sofinanciranja:

75.000 EUR

Ciljne skupine oz. potencialni upravičenci:

Na razpis se lahko prijavijo vlagatelji (podjetja), ki:

 

1. imajo status mikro ali malega podjetja (v skladu z določila iz Priloge 1 Uredbe Komisije (ES) št. 651/2014 z dne 17.6.2014. Ob tem opozarjamo tudi na 3. člen in 6. člen Priloge 1 Uredbe Komisije (ES) št. 651/2014, ki natančno opredeljuje partnerska in povezana podjetja ter upoštevanje izračuna števila zaposlenih oz. finančnih zneskov v teh primerih.

 

2. so organizirana kot gospodarske družbe v obliki družbe z omejeno odgovornostjo (d.o.o.) (nimajo pa statusa socialnega podjetja po Zakonu o socialnem podjetništvu), ki ni prevzela dejavnosti drugega podjetja, še ni delila dobička in ni nastala z združitvijo, razen če od registracije najstarejšega izmed podjetij, udeleženih v združitvi, ni poteklo več kot 5 let;

 

3. so starejša od dvanajstih mesecev in mlajša od pet let (od datuma registracije do oddaje vloge);

 

4. imajo dokončan razvoj produkta/storitve, ki so ga/jo že preizkusili pri prvih strankah;

 

5. imajo prve prihodke od prodaje produkta/storitve;

 

6. imajo vsaj enega (1) zaposlenega družbenika za polni delovni čas;

 

7. imajo sedež v Republiki Sloveniji;

Več o razpisu TUKAJ

Nazaj | Arhiv