Javni razpis EUREKA 2021

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavilo javni razpis EUREKA 2021. Namen Javnega razpisa za dodeljevanje spodbud v okviru iniciative EUREKA 2021 je omogočiti podjetjem, ki svojo dejavnost izvajajo na območju Republike Slovenije, polnopravno vključevanje v projekte mednarodnega programa EUREKA in spodbujanje njihove udeležbe na vseh tehnoloških področjih programa EUREKA.

Naziv razpisa:

Javni razpis EUREKA 2021

Status: aktiven

Datum objave: 5. 3. 2021

Rok prijave najkasneje do:

19. 4. 2021 do 23.59

 

Vir objave:

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-eureka-2021/

Razpisnik:

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Kratek opis predmeta razpisa:

Namen Javnega razpisa za dodeljevanje spodbud v okviru iniciative EUREKA 2021 je omogočiti podjetjem, ki svojo dejavnost izvajajo na območju Republike Slovenije, polnopravno vključevanje v projekte mednarodnega programa EUREKA in spodbujanje njihove udeležbe na vseh tehnoloških področjih programa EUREKA.

Cilj ministrstva pri izvajanju razpisa je, s spodbujanjem vključevanja podjetij v mednarodne EUREKA projekte, v obliki subvencije za raziskovalno - razvojne aktivnosti, podjetjem omogočiti pogoje, da lahko le-ta ostajajo v koraku z evropskimi raziskovalno - razvojnimi trendi, ter s podjetniškimi trendi, ki nastajajo v evropskem prostoru

Višina razpoložljivih sredstev:

Skupna predvidena višina sredstev na razpisu je 4.084.000,00 EUR.

Maksimalna višina sofinanciranja:

Maksimalna višina sofinanciranja: do višine 100.000,00 EUR na leto za posameznega prijavitelja (12 mesecev izvajanja projekta).

Ciljne skupine oz. potencialni upravičenci:

Upravičenci so pravne in fizične osebe, ki v Sloveniji opravljajo pridobitno dejavnost, v skladu z drugim odstavkom 3. člena Zakona o gospodarskih družbah in izpolnjujejo pogoje za kandidiranje, navedene v 5. točki razpisa.

Več o razpisu TUKAJ

Nazaj | Arhiv