Javni razpis za sofinanciranje projektov v okviru programa Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje

Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je objavila Javni razpis za sofinanciranje projektov v okviru programa Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje. Predmet javnega razpisa je izbor projektov, katerim se dodelijo sredstva Norveškega finančnega mehanizma 2014–2021 in Finančnega mehanizma EGP 2014–021 ter pripadajoče slovenske udeležbe.

Naziv razpisa:

Javni razpis za sofinanciranje projektov v okviru programa Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje

Status: aktiven

Datum objave: 17. 5. 2021

Rok prijave: 30. september 2021 do 12.00

 

Vir objave:

https://www.gov.si/novice/2021-05-14-objavljen-je-javni-razpis-za-sofinanciranje-projektov-v- okviru-programa-blazenje-podnebnih-sprememb-in-prilagajanje-nanje/

Razpisnik:

Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko

Kratek opis predmeta razpisa:

Predmet javnega razpisa je izbor projektov, katerim se dodelijo sredstva Norveškega finančnega mehanizma 2014–2021 in Finančnega mehanizma EGP 2014–021 ter pripadajoče slovenske udeležbe. Minister za razvoj in EU kohezijsko politiko Zvone Černač je ob tem pojasnil, da Islandija, Lihtenštajn in Norveška prek Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma EGP stremijo k zmanjšanju gospodarskih in socialnih razlik v Evropi ter krepitvi dobrih odnosov med Slovenijo in državami donatoricami. »Z javnim razpisom v okviru programa Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje bomo podprli ukrepe s področja obnovljivih virov energije, trajnostne mobilnosti, krožnega gospodarstva in ekosistemov in tako s skupnimi močmi doprinesli

k bolj zeleni Evropi. Vabljeni k prijavi vaših projektnih idej,« je še poudaril minister.

Višina razpoložljivih sredstev:

Skupna višina razpoložljivih sredstev v okviru tega javnega razpisa, znaša 15.564.705,88 EUR, od tega 2.281.034,00 EUR iz Norveškega finančnega mehanizma, 10.948.966,00 EUR iz Finančnega mehanizma Evropskega gospodarskega prostora in 2.334.705,88 EUR iz pripadajoče slovenske udeležbe, ki jih zagotavlja SVRK.

Maksimalna višina sofinanciranja:

 

Delež sofinanciranja projektov znaša do 100 odstotkov vseh upravičenih izdatkov.

Ciljne skupine oz. potencialni upravičenci:

K prijavi so vabljeni prijavitelji s projekti, ki prispevajo k povečanju proizvodnje energije iz obnovljivih virov, izboljšanju upravljanja trajnostne mobilnosti, uveljavljanju načel krožnega gospodarstva in izboljšanju upravljanja ekosistemov pod pritiskom zaradi podnebnih sprememb.

Več o razpisu TUKAJ

Nazaj | Arhiv