Javni razpis za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije (JR SE OVE 2021)

Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo Javni razpis za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije (JR SE OVE 2021). Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje nakupa in vgradnje naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije.

Naziv razpisa:

Javni razpis za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije (JR SE OVE 2021)

Status: aktiven

Datum objave: 30. 4. 2021

Rok prijave najkasneje do:

4. 6. 2021.

10. 9. 2021.

26. 1. 2022.

25. 2. 2022 do 23.59

 

Vir objave:

https://www.energetika-portal.si/javne-objave/arhiv-energetika/javni-razpisi/r/javni-razpis-za- sofinanciranje-operacij-gradnje-novih-manjsih-proizvodnih-naprav-za-proizv-1278/

Razpisnik:

Ministrstvo za infrastrukturo

Kratek opis predmeta razpisa:

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje nakupa in vgradnje naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije, kar vključuje tudi nakup in vgradnjo tovrstnih naprav za namen samooskrbe z električno energijo ter hranilnikov energije. Finančne spodbude, ki se dodeljujejo kot državne pomoči, so namenjene nakupu in vgradnji novih

naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije, in sicer moči do 10 MW.

Višina razpoložljivih sredstev:

Višina nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje operacij po tem javnem razpisu, znaša okvirno 5.000.000 EUR.

Maksimalna višina sofinanciranja:

Skupna višina finančne spodbude za izvedbo posameznega projekta znaša največ 20 % upravičenih stroškov operacije, vendar ne več kot 200 EUR na 1 kW instalirane nazivne moči naprave za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije.

Ciljne skupine oz. potencialni upravičenci:

Prijavitelji po tem razpisu so gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki po Zakonu o gospodarskih družbah in zadruge po Zakonu o zadrugah. Prijavitelj postane upravičenec, ko je z njim podpisana pogodba o sofinanciranju.

Več o razpisu TUKAJ

Nazaj | Arhiv