Javni razpis za sofinanciranje projektov v okviru programa izobraževanje – krepitev človeških virov

Služba vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je objavila Javni razpis za sofinanciranje projektov v okviru programa izobraževanje – krepitev človeških virov. Projekti morajo prispevati k rezultatom in neposrednim učinkom dveh programskih področij: (1) Izobraževanje in usposabljanje, štipendije, vajeništvo in podjetništvo za mlade ter (2) Usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja.

Naziv razpisa:

Javni razpis za sofinanciranje projektov v okviru programa izobraževanje – krepitev človeških virov

Status: aktiven

Datum objave: 14.5.2021

Rok prijave: 30.9.2021

 

Vir objave:

https://www.tiko-pro.si/slovenski-razpisi/javni-razpis-za-sofinanciranje-projektov-v-okviru-programa-izobrazevanje-krepitev-cloveskih-virov

Razpisnik:

Služba vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko

Kratek opis predmeta razpisa:

Projekti morajo prispevati k rezultatom in neposrednim učinkom dveh programskih področij: (1) Izobraževanje in usposabljanje, štipendije, vajeništvo in podjetništvo za mlade ter (2) Usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja. Rezultati in neposredni učinki so:

Rezultat I.1: Izboljšano institucionalno sodelovanje na vseh ravneh formalnega in neformalnega izobraževanja

  • Neposredni učinek I.1.1: Razvite nove prakse poučevanja in učenja za delo in življenje
  • Neposredni učinek I.1.2: Izmenjava znanj in dobrih praks na področju pospeševanja spretnosti in kompetenc v izobraževanju

Rezultat I.2: Izboljšano izobraževanje in družbeno okolje namenjeno podpori prikrajšanih skupin

  • Neposredni učinek I.2.1: Vzpostavljene podporne storitve za osebe NEET (mladi, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo ali usposabljajo)
  • Neposredni učinek I.2.2: Zagotovljena podpora mladim
  • Neposredni učinek I.2.3: Zagotovljeno podporno okolje za prekarne delavce

Rezultat I.3: Izboljšano usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja

  • Neposredni učinek I.3.1: Vzpostavljeni lokalni sistemi, ki podpirajo usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja
  • Neposredni učinek I.3.2: Razvita organizacijska kultura, ki podpira usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja ter politiko enakosti spolov

 

Višina razpoložljivih sredstev:

Skupna višina razpoložljivih sredstev, ki so na voljo za sofinanciranje projektov v okviru tega javnega razpisa, znaša 11.299.156,00 EUR.

Maksimalna višina sofinanciranja:

Pri projektih, izbranih na javnem razpisu, znaša stopnja sofinanciranja do 100 % vseh upravičenih izdatkov, tudi v primeru, kadar je nosilec projekta NVO.

Ciljne skupine oz. potencialni upravičenci:

Za upravičenega prijavitelja (tj. nosilca projekta) šteje vsaka pravna oseba zasebnega ali javnega prava (tudi nevladna organizacija), ustanovljena v Republiki Sloveniji, ne glede na pravnoorganizacijsko obliko in ne glede na naravo dejavnosti, ki jo opravlja (pridobitna/nepridobitna dejavnost).

Več o razpisu TUKAJ

Nazaj | Arhiv