Javno povabilo za nabor in izbor podjetniških dogodkov v letu 2021 na katerih bo Sklad promoviral projekt "Vsebinska podpora prejemnikom sredstev (MSP) v obdobju od 2018 do 2023"

Naziv razpisa:

Javno povabilo za nabor in izbor podjetniških dogodkov v letu 2021 na katerih bo Sklad promoviral projekt "Vsebinska podpora prejemnikom sredstev (MSP) v obdobju od 2018 do 2023"

Status: aktiven

Datum objave: 29.06.2021

Rok prijave: 31.07.2021, 31.08.2021, 30.09.2021, 30.10.2021, 30.11.2021, 31.12.2021

Vir objave:

https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=125

Razpisnik:

Slovenski podjetniški sklad

Kratek opis predmeta razpisa:

Predmet povabila je izbor podjetniških dogodkov, na katerih bo sklad promoviral projekt »Vsebinska podpora prejemnikov sredstev (MSP) v obdobju od 2018 do 2023«. Med podjetniške dogodke štejejo podjetniške konference, delavnice, izobraževalni dogodki, srečanja, forumi ter drugi podjetniški dogodki na katerih se nahaja ciljna skupina programa.

Višina razpoložljivih sredstev:

  Skupna razpoložljiva sredstva znašajo 39.900,00 EUR brez DDV.

Maksimalna višina sofinanciranja:

Sofinanciranih bo 10 dogodkov. 5 manjših (vsaj 25 udeležencev), kjer se sofinancira do 2.990 EUR brez DDV ter 5 večjih dogodkov (vsaj 50 udeležencev) do 4.990 EUR brez DDV.

Ciljne skupine oz. potencialni upravičenci:

-  potencialni podjetniki

-  novoustanovljena inovativna mlada podjetja (start-up podjetja)

-  podjetja v hitri rasti (scale-up) podjetja

-  strokovna in druga javnost

Nazaj | Arhiv