EIE projektom na področju energetike v letu 2011 namenja 67 milijonov evrov

Evropska komisija je objavila razpise za leto 2011 v okviru programa EIE. Za sofinanciranje projektov je na voljo 67 milijonov evrov.

Program »Inteligentna energija - Evropa« (»Energy Intelligent Europe« – EIE) je program EU na področju energije. Osnovni cilj programa je podpora trajnostnemu razvoju na področjih povezanih z energijo, uravnoteženim doseganjem strateških ciljev EU glede zanesljivosti in konkurenčnosti oskrbe z energijo ter varstva okolja s poudarkom na omejevanju emisij toplogrednih plinov.

Program poudarja promocijo energetske učinkovitosti, povečano uporabo obnovljivih virov energije in raznovrstnost virov za oskrbo z energijo, regionalni razvoj in drugo, posebej pa se nanaša tudi na rabo energije v prometu.

Evropska komisija je že objavila razpise za leto 2011 v okviru programa EIE. Za sofinanciranje projektov je na voljo 67 milijonov evrov.

Več informacij o odprtih razpisih na tej povezavi.

Vir: DATA d.o.o., Evropska komisija

Nazaj | Arhiv