Izboljšanje energetske učinkovitosti stavb namenjenih turizmu

Odprt je dolgo pričakovani razpis za »Izboljšanje energetske učinkovitosti stavb namenjenih turizmu«, kjer lahko pridobite do 200.000 EUR subvencije! Subvencijo lahko pridobite za obnovo vašega namestitvenega objekta in gostilne, pri čemer je potrebno izboljšati energetsko učinkovitost objekta. Subvencija znaša kar do 75% upravičenih stroškov.

Glavni upravičeni stroški so:

 • celovita energetska obnova stavbe,
 • obnova posameznih elementov ali celotnega zunanjega ovoja stavb,
 • nakup in vgradnja naprav za proizvodnjo toplote iz obnovljivih virov energije,
 • nakup in vgradnja naprav za samooskrbo z električno energijo iz obnovljivih virov energije,
 • nakup in vgradnja energetsko učinkovitejše razsvetljave,
 • zamenjava kurilne naprave z energetsko učinkovitejšo,
 • zamenjava sistema ogrevanja in/ali hlajenja z energetsko učinkovitejšim,
 • vgradnja sistemov za izkoriščanje odpadne toplote,
 • ukrepi za zmanjšanje porabe pitne in sanitarne vode (npr: vgradnja varčnih sanitarnih armatur, namestitev sistema za zbiranje in uporabo deževnice, ….),
 • ukrepi za zmanjšanje količin nastalih odpadkov (npr: nakup posod za ločeno zbiranje odpadkov, nakup stiskalnice odpadkov, nakup kompostnika, ….),
 • stroški izdelave energetskih izkaznic oz. elaboratov gradbene fizike,
 • stroški nadzora in investicijskega inženiringa,
 • stroški izdelave ali nadgradnje spletnih strani,
 • stroški objav,
 • stroški oblikovanja, priprave na tisk, tiska in dostave gradiv.

Prijavitelji so lahko mala in srednja podjetja, s.p.-ji in zadruge z omejeno odgovornostjo, ki imajo registrirano dejavnost s področja oddajanja v turistične namene in aktivno izvajajo to dejavnost ter restavracije in gostilne. Upravičenci morajo imeti sedež ali poslovno enoto v Vzhodni kohezijski regiji ali na obmejnem problemskem območju v Zahodni kohezijski regiji.

V kolikor bi želeli pridobiti izdatna nepovratna sredstva, nas prosim kontaktirajte na info@razvoj.si! Najprej bomo skupaj z vami brezplačno preverili vse zahtevane kriterije za prijavo. Za vas lahko pripravimo tudi prijavno dokumentacijo in dokumentacijo za poročanje.

Nazaj | Arhiv