SID BANKA Covid19 Likvidnostni kredit

NAMEN IN CILJ RAZPISA V okviru kredita SID Banka zagotovi sredstva, ki jih lahko nameni kreditojemalec, na katerega poslovanje je vplival izbruh epidemije COVID-19 ali proizvaja proizvode oziroma opravlja storitve, potrebne za zdravljenje in preprečevanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19.

UPRAVIČENCI

Kredit je prioritetno namenjen velikim podjetjem, lahko pa ga prejmejo tudi mala in srednje velika podjetja.

  • Družba z isto davčno številko posluje najmanj 2 leti in je imela v zadnjem poslovnem letu povprečno vsaj 2 zaposlena.
  • Ima podjetje sedež v Republiki Sloveniji.
  • Družba ni v postopku zaradi insolventnosti.
  • Je podjetje po metodologiji SID banke uvrščeno najmanj v bonitetni razred B- (pogoj ne velja za kreditojemalca, ki uveljavi status MSP).

POGOJI KREDITA

  • Kredit v višini od 100.000 € do 7 milijonov € (za MSP) oziroma do 12 milijonov (za veliko podjetje).
  • Ročnost kredita od 2 do 12 let.
  • Moratorij do 1/2 ročnosti kredita.
  • Obrestna mera nižja od tržnih (status pomoči de minimis).
  • Ostali pogoji financiranja se določijo skladno z internimi akti SID banke.
  • Sredstva je mogoče koristiti 6 mesecev.

ROK ZA ODDAJO VLOG

Rok za oddajo vloge je do porabe sredstev. 

Celoten razpis je objavljen TUKAJ
Razvojni center Srca Slovenije, d.o.o. vam lahko pomaga pri prijavi na razpis. Pišite nam na anita.molka@razvoj.si ali nas pokličite na 01 896 2710. 

Nazaj | Arhiv