Javni razpis za sofinanciranje pilotnih projektov razvoja in uvedbe inovativnih rešitev za ohranjanje zavzetosti, produktivnosti in učinkovitosti starejših zaposlenih 2020

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad objavlja razpis za sofinanciranje pilotnih projektov razvoja in uvedbe inovativnih rešitev za ohranjanje zavzetosti, produktivnosti in učinkovitosti starejših zaposlenih 2020

Naziv razpisa:

Javni razpis za sofinanciranje pilotnih projektov razvoja in uvedbe inovativnih rešitev za ohranjanje zavzetosti, produktivnosti in učinkovitosti starejših zaposlenih 2020

Status: aktiven

  Datum objave: 28.8.2020

Rok prijave: 28. 9. 2020

 

Vir objave:

https://www.srips-rs.si/vsi-razpisi/razpis/pilotni-projekti-razvoja-uvedbe-inovativnih-resitev-za-ohranjanje-zavzetosti-produktivnosti-ucinkovitosti-starejsih-zaposlenih-2020

Razpisnik:

  Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad

Kratek opis predmeta razpisa:

Predmet javnega razpisa je izvedba pilotnih projektov razvoja in uvedbe inovativnih rešitev na področju starejšim zaposlenim prilagojenih delovnih okolij in delovnih mest.

 Upravičene aktivnosti:

  • razvoj motivacijskih programov za starejše zaposlene,
  • razvoj in uvajanje managementa znanja (predvsem prenos znanj s starejših na mlajše),
  • razvoj in uvajanje programov managementa starostne raznolikosti zaposlenih,
  • razvoj in uvajanje programov spodbujanja dobrega počutja starejših na delovnem mestu,
  • aktivnosti spodbujanja sodelovanja starejših zaposlenih v procesu izboljševanja delovnega okolja,
  • aktivnosti razvoja in uvedbe pogojev za fizično aktivnost starejših zaposlenih.

Višina razpoložljivih sredstev:

Skupna vrednost razpisa: 480.000 EUR, maksimalna vrednost posameznega partnerstva: 40.000 EUR.

Projekti se bodo izvajali v dveh programskih regijah po naslednji delitvi:

  • KRVS: 60 odstotkov sredstev
  • KRZS: 40 odstotkov sredstev

V KRVS bo izbranih največ 6 vlog, v KRZS bo izbranih največ 6 vlog (skupaj 12 vlog).

Ciljne skupine oz. potencialni upravičenci:

 Kdo se lahko prijavi:

  • 2 krovna partnerja, ki sta registrirana za opravljanje dejavnosti v Republiki Sloveniji po Zakonu o gospodarskih družbah (ostale podrobnosti so opredeljene v razpisni dokumentaciji) in vpeljujeta projektne rešitve,
  • opcijsko 1 dodaten, svetovalni partner, ki je pravna ali fizična oseba, registrirana za opravljanje dejavnosti v Republiki Sloveniji (ostale podrobnosti so opredeljene v razpisni dokumentaciji) in ima svetovalno vlogo.

Vsi projektni partnerji morajo biti registrirani za opravljanje svoje dejavnosti v Republiki Sloveniji vsaj 12 mesecev pred datumom objave tega javnega razpisa in imeti sedež v isti kohezijski regiji.

 

Razvojni center Srca Slovenije, d.o.o. vam lahko pomaga pri prijavi na razpis. Pišite nam na anita.molka@razvoj.si ali nas pokličite na 01 896 2710.

Nazaj | Arhiv