Javni poziv poslovnim subjektom, ki opravljajo dejavnost turističnega vodenja v Sloveniji

Slovenska turistična organizacija je objavila javni poziv poslovnim subjektom, ki opravljajo dejavnost turističnega vodenja v Sloveniji.

Naziv razpisa:

Javni poziv poslovnim subjektom, ki opravljajo dejavnost turističnega vodenja v Sloveniji

Status: aktiven

Datum objave: 26. 8. 2020

 Rok prijave: do porabe sredstev

 

Vir objave:

https://www.slovenia.info/sl/poslovne-strani/razpisi-sto/javni-pozivi

Razpisnik:

STO

Kratek opis predmeta razpisa:

Slovenska turistična organizacija je objavila javni poziv poslovnim subjektom, ki opravljajo dejavnost turističnega vodenja v Sloveniji. Primarni namen javnega poziva je spodbujanje povpraševanje po storitvah turističnega vodenja v obliki personaliziranih in butičnih doživetjih.

Višina razpoložljivih sredstev:

Za izvedbo predmeta javnega poziva je na voljo do 146.000 evrov, upravičenci pa lahko oddajo prijave za projekte, ki bodo potekali od 10. septembra do 1. decembra 2020.

Maksimalna višina sofinanciranja:

Minimalna in maksimalna vrednost projekta prijavitelja lahko znaša:

  • za podjetnike posameznike ali eno-osebne gospodarske družbe, ki opravljajo aktivnosti turističnega vodenja kot samostojno dejavnost; najmanj 500,00 evrov z DDV in največ 2.500,00 evrov z DDV. V primeru, da poslovni subjekt ni davčni zavezanec veljajo vrednosti v evrih brez DDV;
  • za gospodarske družbe ali drugi pravne osebe, ki opravljajo dejavnost organizatorjev turističnih potovanj; najmanj 1.000,00 evrov z DDV in največ 5.000,00 evrov z DDV. V primeru, da poslovni subjekt ni davčni zavezanec veljajo vrednosti v evrih brez DDV.

Ciljne skupine oz. potencialni upravičenci:

Prijavitelj je lahko fizična ali pravna oseba registrirana v Poslovnem registru Republike Slovenije in opravlja gospodarsko dejavnost organizatorjev turističnih potovanj ter dokazujejo opravljanje te dejavnosti z ustrezno registracijo dejavnosti svojega podjetja ali organizacije in, ki  se preverja v Poslovnem registru Slovenije kot registrirano glavno ali drugo dejavnost  po SKD: 79 Dejavnost potovalnih agencij, organizatorjev potovanj in s potovanji povezanih dejavnosti oz. njihovih podskupin.

 

Razvojni center Srca Slovenije, d.o.o. vam lahko pomaga pri prijavi na razpis. Pišite nam na anita.molka@razvoj.si ali nas pokličite na 01 896 2710.

Nazaj | Arhiv