Drugi javni razpis za pred-financiranje projektov neprofitnih in profitnih organizacij – PF1, PF3, ANS

Naziv razpisa:

Drugi javni razpis za pred-financiranje projektov neprofitnih in profitnih organizacij – PF1, PF3, ANS

Status: aktiven

Datum objave: 8. 10. 2021

Rok prijave: 31. 12. 2021 23.59

 

Vir objave:

https://www.srrs.si/novice/nov-razpis-za-pred-financiranje-projektov-pf/

Razpisnik:

Slovenski regionalno razvojni sklad

Kratek opis predmeta razpisa:

Namen razpisa je omogočiti izvedbo projektov z odobrenimi evropskimi in/ali nacionalnimi sredstvi, s ciljem premostitveno financiranje za projekte, ki so odobreni po razpisih za evropska in/ali nacionalna sredstva, ki ustreza naslednjemu ukrepu:

-          Premostitveno financiranje razvojnih projektov neprofitnih organizacij,

-          Premostitveno financiranje razvojnih projektov profitnih organizacij.

Vlagatelj vlogo odda v obdobju odprtega razpisnega roka, in sicer od 25. 10. 2021 do porabe sredstev oziroma najkasneje do 31. 12. 2021.

Višina razpoložljivih sredstev:

4.806.192,00 EUR

Maksimalna višina sofinanciranja:

Najnižji znesek kredita 5.000,00 EUR, najvišji 250.000,00 EUR.

Ciljne skupine oz. potencialni upravičenci:

Pravne osebe, ki izkazujejo neprofitni status in namen delovanja, dobrodelne organizacije, nevladne organizacije, študentske organizacije, narodnostne skupnosti, javne agencije, sindikati.

Nazaj | Arhiv