Javni razpis za operacijo naložbe v pred industrijsko predelavo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2021

Naziv razpisa:

Javni razpis za operacijo naložbe v pred industrijsko predelavo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2021

Status: aktiven

Datum objave: 15. 10. 2021

Rok prijave: 17. 1. 2022 13.59

 

Vir objave:

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-operacijo-nalozbe-v-pred-industrijsko-predelavo-lesa-iz-prp-2014-2020-za-leto-2021-objava-na-spletni-strani-mkgp/

Razpisnik:

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Kratek opis predmeta razpisa:

Predmet javnega razpisa so naložbe v pred industrijsko predelavo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2021 so naložbe v dejavnost obdelave okroglega lesa pred industrijsko predelavo lesa in dejavnosti prve predelave lesa majhnega obsega, ki diverzificira proizvodnjo upravičencev. Vnos vlog v elektronski sistem poteka od 8. novembra 2021 do vključno 17. januarja 2022.

Višina razpoložljivih sredstev:

4.000.000,00 EUR

Maksimalna višina sofinanciranja:

Od 3.500,00 EUR do 500.000,00 EUR javne podpore, 40 % sofinanciranje.

Ciljne skupine oz. potencialni upravičenci:

Gospodarske družbe, zadruge, samostojni podjetniki posamezniki ter nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji.

Nazaj | Arhiv