Javni razpis za vzpostavitev čebelnjakov za prenos znanja v čebelarstvu v programskem letu 2022

Naziv razpisa:

Javni razpis za vzpostavitev čebelnjakov za prenos znanja v čebelarstvu v programskem letu 2022

Status: aktiven

Datum objave: 24. 10. 2021

Rok prijave: 30. 11. 2021 14.00

 

Vir objave:

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-vzpostavitev-cebelnjakov-za-prenos-znanja-v-cebelarstvu-v-programskem-letu-2022/

Razpisnik:

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Kratek opis predmeta razpisa:

Predmet javnega razpisa je vzpostavitev 5 čebelnjakov za prenos znanja v čebelarstvu v javno korist, z uporabo katerih se bosta izboljšala prenos in izmenjava znanja na področju čebelarstva. Dostop do učnih čebelnjakov je za izmenjavo znanja brezplačen.

Višina razpoložljivih sredstev:

50.120,00 EUR

Maksimalna višina sofinanciranja:

Višina nepovratnih sredstev, namenjena za izvajanje javnega razpisa za vzpostavitev čebelnjakov za prenos znanja v čebelarstvu v programskem letu 2022 znaša do 50.120,00 EUR.

Ciljne skupine oz. potencialni upravičenci:

Fizična ali pravna oseba, ki opravlja čebelarsko dejavnost, in izpolnjuje pogoje za pridobitev sredstev za posamezni ukrep po Uredbi  o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2020–2022.

Nazaj | Arhiv