Javni razpis Digitalna preobrazba gospodarstva

Naziv razpisa:

Javni razpis Digitalna preobrazba gospodarstva (Načrt za okrevanje in odpornost)

Status: aktiven

Datum objave: 18. 3. 2022

Rok prijave: 28. 4. 2022 do 23.59

 

Vir objave:

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/jr-digit-noo/

Razpisnik:

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Kratek opis predmeta razpisa:

Namen javnega razpisa je spodbuditi gospodarstvo (velika podjetja, ki delujejo v konzorcijih z mikro, malimi in srednje velikimi podjetji) k celoviti digitalni preobrazbi poslovanja ali k digitalni preobrazbi posameznih poslovnih funkcij, s pomočjo uporabe naprednih digitalnih tehnologij, s čimer se bo vplivalo na:
- dvig in rast produktivnosti,
- optimizacijo in znižanje proizvodnih stroškov in stroškov izvajanja storitev ter poslovanja,
- večjo konkurenčnost in bolj odprt trg ter večje možnosti komercializacije inovativnih rešitev.

Višina razpoložljivih sredstev:

Skupna predvidena višina razpisanih sredstev je 44.000.000 EUR.

Maksimalna višina sofinanciranja:

 

Ciljne skupine oz. potencialni upravičenci:

Projekte bodo lahko izvajali konzorciji od treh do desetih podjetij, od katerih bo vsaj eno veliko podjetje in vsaj dva MSP.

Nazaj | Arhiv