Javni razpis za pred-financiranje projektov gospodarskih subjektov – B-PF

Naziv razpisa:

Javni razpis za pred-financiranje projektov gospodarskih subjektov – B-PF

Status: aktiven

Datum objave: 21. 3. 2022

Rok prijave: do porabe sredstev oz. do 31. 12. 2022

Vir objave:

Povezava

Razpisnik:

Slovenski regionalno razvojni sklad

Kratek opis predmeta razpisa:

Slovenski regionalno razvojni sklad je objavil Javni razpis za pred-financiranje projektov gospodarskih subjektov – B-PF. Namen in cilj razpisa je omogočiti izvedbo projektov gospodarskih subjektov z odobrenimi evropskimi in/ali nacionalnimi sredstvi na območju Republike Slovenije.

Višina razpoložljivih sredstev:

2.000.000,00 EUR

Maksimalna višina sofinanciranja:

Skupna višina zadolženosti vlagatelja do Sklada ne sme presegati 10 % vrednosti namenskega premoženja Sklada, ki znaša 121.877.167,10 EUR.

Ciljne skupine oz. potencialni upravičenci:

Pravne osebe, fizične osebe, ki na trgu samostojno opravljajo pridobitno dejavnost, zadruge, zadružne zveze …

Nazaj | Arhiv