Javni razpis za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letu 2017 - 2018 (Procesne izboljšave 2017-2018) »PRIZ 17-18«

Javna agencija SPIRIT je objavila razpis za pridobitev nepovratnih sredstev za spodbujanje procesnih izboljšav v letu 2017-2018. Višina sofinanciranja je do 50% upravičenih stroškov oz. minimalno 5.000 EUR in maksimalno 20.000 EUR.

Namen javnega razpisa

Spodbujanje procesnih izboljšav podjetij (t.i. procesni vavčer) z namenom prehoda podjetij v (s)industrijo (strategija pametne specializacije). Cilj razpisa je povečanje dodane vrednosti malih in srednjih podjetij skozi: 
 • prenovo poslovnih procesov, 
 • vitko poslovanje, 
 • vitki poslovni procesi, 
 • učinkovito upravljanje poslovnih procesov, 
 • dizajn management, 
 • business process management.

Predmet javnega razpisa

Predmet razpisa je sofinanciranje stroškov svetovanja zunanjih izvajalcev

Upravičena podjetja

 • Upravičena podjetja so mikro, mala in srednja podjetja, s.p-ji in zadruge z omejeno odgovornostjo.
 • Podjetja, ki imajo zaposleni vsaj 2 osebi na zadnji dan preteklega meseca glede na mesec oddaje vloge (t.j. novembra 2017 za 1. prijavni rok in januarja 2018 za 2. prijavni rok).
 • Podjetje mora imeti sedež v Republiki Sloveniji, poravnane mora imeti vse finančne in davčne obveznosti.

*Pogoji za prijavitelje so podrobneje opredeljeni v razpisu

Na razpis se ne morejo prijaviti:
Podjetja, ki imajo glavno dejavnost predelave in trženja kmetijskih proizvodov in podjetja iz sektorja premogovništva.
Podjetja, ki so že prejela sredstva za procesne izboljšave v letu 2016-2017 (Procesni vavčer 2016-2017).
 
Drugi pogoji za prijavo
Operacija se ne sme pričeti izvajati pred oddajo vloge na razpis.
Podjetje, ki se prijavi na razpis ne sme hkrati nastopiti kot zunanji izvajalec storitev za drugo podjetje, prijavljeno na razpis.
Podjetje, ki se prijavi n razpis ne sem biti povezano podjetje z izvajalcem zunanjih storitev.
Podjetje lahko na razpis kandidira samo z eno vlogo.

Zunanji izvajalci

 • Podjetje mora ob prijavi na razpis imenovati zunanjega izvajala – zunanjega izvajalca po oddaji vloge ne bo več mogoče zamenjati.
 • V okviru razpisa lahko zunanji izvajalec sodeluje v 8-ih odobrenih vlogah, v okviru tega pa posamezni svetovalec lahko svetuje največ 3 podjetjem. Zunanji izvajalec in svetovalec morata biti v pogodbenem ali delovnem razmerju. 
 • Zunanji izvajalec mora imeti registrirano dejavnost svetovanja, vsak svetovalec pa bo moral izkazati vsaj3 referenčne izkušnje s področja svetovanja podjetjem, ki imajo vsaj 8 zaposlenih. 
 • Pogodba z zunanjim izvajalcem ne sme biti sklenjena pred odobritvijo sofinanciranja.
*Podjetje, ki se bo prijavilo na razpis, mora ob prijavi predložiti vsaj 3 ponudbe zunanjih izvajalcev in utemeljiti izbor izvajalca na podlagi načela gospodarnosti.

Višina sredstev na razpisu

Skupno je na voljo 1.500.000 evrov, od tega v zahodni regiji 495.000 evrov in v vzhodni regiji 1.005.000 evrov.

Upravičeni stroški

Upravičeni stroški so stroški storitev zunanjih izvajalcev – svetovalne storitve pa ne smejo biti trajne ali občasne oz. se ne smejo nanašati na običajne stroške poslovanja podjetja. 
Stroški lahko nastanejo od izdaje sklepa o izboru do 10. 9. 2018, trajanje svetovalne storitve pa ne sme biti krajše od 120 dni. 

Višina nepovratnih sredstev

 • Najmanj 5.000 eur in največ 20.000 eur
 • oz. sofinanciranje do 50 % upravičeni stroškov

Rok za oddajo

7. 12. 2017 in 22. 2. 2018
Več informacij o razpisu TUKAJ
Razvojni Center Srca Slovenije vam lahko pomaga pri prijavi na razpis. 
Pišite nam na anita.molka@razvoj.si  ali nas pokličite na: 01 896 27 10.
 

Nazaj | Arhiv