Javni razpisi


Javni razpis za ukrep 312 - Podpora ustanavljanju in razvoju mikropodjetij
Javni razpis je odprt od 8.12.2012 do vključno 16.1.2013 do 24.00 ure.


Javni razpis za subvencije za zagon inovativnih podjetij v letu 2012 (P2A)
Predmet razpisa: Predmet razpisa so subvencije za inovativna podjetja v subjektih inovativnega okolja (v nadaljevanju: SIO), ki jih razpisuje Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju: Sklad) v letu 2012.


Javni razpis Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere (P1 2012)
Predmet razpisa: Predmet razpisa so garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere, ki jih razpisuje Sklad v sodelovanju z bankami. Namen javnega razpisa je spodbujanje podjetij za izvedbo projektov, ki omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšanje tržnega položaja ter širitev dejavnosti in izboljšanja financiranja obratnih sredstev v težjih gospodarskih razmerah. Ugodnost kredita je izražena v nižji obrestni meri, ročnosti kredita in možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kreditov. Garancija Sklada predstavlja povečano možnost pridobitve kredita za tista podjetja, ki nimajo zadostnih jamstev za zavarovanje bančnega kredita ali za podjetja, ki želijo del svojih jamstev sprostiti za nov investicijski ciklus.


Javni poziv delodajalcem za oddajo potreb po kadrovskih štipendistih
Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije je 1. decembra 2011 objavil javni poziv delodajalcem za oddajo potreb po kadrovskih štipendistih za šolsko/študijsko leto 2012/2013.


Najava razpisa P2 2012 – Subvencije za zagon podjetij
Slovenski podjetniški sklad bo predvidoma v mesecu februarju ponovno ponudilsubvencije za zagon podjetij P2, ki so namenjene spodbujanju ustanovitve in zagona inovativnih, tehnološko naravnanih podjetij.