Javni razpisi


Sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem
Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije je 5. 11. 2015 objavil javni razpis za sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem za šolsko/študijsko leto 2015/2016. Rok za oddajo vlog je do vključno 31. 3. 2016 oziroma do porabe sredstev.


OBZORJE 2020 "Fast track to innovation Pilot" - dostop do finančnih virov za podjetja
Evropska unija bo v začetku decembra odprla razpis za podjetja na programu OBZORJE 2020 "Fast track to innovation Pilot". Spodbujali se bodo projekti, kjer je tehnologija, ki je predmet projekta, že testirana v ustreznem okolju.


OBZORJE 2020 "Instrument za mala in srednje velika podjetja" - pridobitev nepovratnih sredstev za podjetja
Instrument za MSP, ki se izvaja v okviru Obzorja 2020, se je začel izvajati s prvim marcem 2014. Gre za program, ki je namenjen izrecno mikro, malim in srednjim podjetjem, njegov namen pa je podpreti z nepovratnimi sredstvi vse inovativne projekte, ki izkazujejo visoko stopnjo razvoja, rasti in internacionalizacije. Cilj programa za MSP je predvsem pomagati podjetjem premostiti razkorak med raziskavami in razvojem in komercializacijo inovacij.Odprtje razpisa v letu 2015 bo 26. novembra.


Nepovratna sredstva za sofinanciranje športnih objektov v letih 2016, 2017 ter 2018
Fundacija za šport je je objavila razpis za pridobitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje športnih objektov v letih 2016, 2017 ter 2018. Predvidena višina sredstev je 3.000.000 EUR.


Ugodna posojila podjetniškim projektom v letu 2015
Predmet razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil podjetniškim projektom na območju Republike Slovenije. Namen razpisa pa je spodbujanje podjetniških investicij, povezanih z vzpostavitvijo nove poslovne enote, razširitvijo zmogljivosti obstoječe poslovne enote, diverzifikacijo proizvodnje poslovne enote na proizvode in storitve, ki jih na zadevnem območju prej ni proizvajala ali bistveno spremembo proizvodnega procesa v obstoječi poslovni enoti.


Javno povabilo k prijavi inovacij za predstavitev na 10. Slovenskem forumu inovacij
Namen javnega povabila je izbor 45 inovacij za predstavitev na 10. Slovenskem forumu inovacij, javna razglasitev slovenske inovacije leta 2015 ter podelitev posebnih priznanj po posameznih kategorijah. Rok za oddajo prijav je do prejetja prvih 150 prijav oz. najkasneje 4. oktober 2015, do 23:59 ure.


Ugodna posojila projektom na področju obdelave in predelave lesa
Predmet razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil projektom na območju Republike Slovenije, in sicer vlagateljem, ki so registrirani za dejavnost obdelave in predelave lesa ali proizvodnjo izdelkov iz lesa ter bodo hkrati izvedli začetno investicijo v osnovna sredstva za izvajanje dejavnosti na tem področju.


Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo javni razpis pomoči za zagon dejavnosti za mlade kmete. Višina razpisnih sredstev je 12 mio evrov, prijave pa potekajo od 24. avgusta do 18. septembra 2015.


Nove olajšave za zaposlitev brezposelnih mladih
Zavod RS za zaposlovanje ponuja delodajalcev dvoletno oprostitev plačila prispevkov za zaposlitev mladega iskalca zaposlitve v starosti do 30 let. Pogodba o zaposlitvi mora biti sklenjena od 1. 11. 2013 do 31. 12. 2015 in sicer za nedoločen čas.


Nepovratna sredstva za raziskavo tujega trga v letu 2015
Javna agencija SPIRIT Slovenija razpisuje nepovratna sredstva za raziskave tujih trgov, glede prodora novih ali starih produktov in storitev na nove tuje trge. Javni razpis je odprt do 3. avgusta 2015.


Nepovratna sredstva za sejme v tujini
Javna agencija SPIRIT Slovenija objavlja razpis za sofinanciranje individualnih nastopov podjetji na mednarodnih sejmih v tujini. Razpis je odprt do 31. julija 2015.