Javni razpisi


Ugodna razvojna posojila začetnim podjetniškim projektom na problemskih območjih v Sloveniji
Slovenki regionalno razvojni sklad dodeljuje ugodna razvojna posojila začetnim podjetniškim projektom na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo v Republiki Sloveniji.


Javni razpis za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letu 2017 - 2018 (Procesne izboljšave 2017-2018) »PRIZ 17-18«
Javna agencija SPIRIT je objavila razpis za pridobitev nepovratnih sredstev za spodbujanje procesnih izboljšav v letu 2017-2018. Višina sofinanciranja je do 50% upravičenih stroškov oz. minimalno 5.000 EUR in maksimalno 20.000 EUR.


Priložnost zame v nevladnih organizacijah - subvencija za zaposlitev v NVO
Subvencija 7.250 EUR ali 9.250 EUR za zaposlitev brezposelnih iz ciljne skupine v nevladnih organizacijah, za najmanj 15 mesecev, s 3-mesečnim poskusnim delom. Povabilo je odprto do razdelitve sredstev oziroma najdlje do 30.4.2018. Na voljo je skupaj 1,2 milijona EUR iz slovenskega proračuna, za subvencionirano zaposlitev 130 brezposelnih iz vse Slovenije.


Javno povabilo Aktivni do upokojitve
Zavod RS za zaposlovanje je objavil novo javno povabilo Aktivni do upokojitve. Namenjeno je spodbujanju trajnejšega zaposlovanja brezposelnih, starejših od 55 let, iz vse Slovenije. Delodajalci za njihovo zaposlitev s polnim delovnim časom lahko prejmejo subvencijo 13.000 EUR.


Javni razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja 2017-2018
Cilj javnega razpisa je zboljšati možnosti mikro, malih in srednjih podjetij pri vstopu oziroma širitvi poslovanja na tuje trge in tako povečati njihovo mednarodno konkurenčnost. Rok za oddajo je 2. 10. 2017 in 1. 3. 2018. Višina sofinanciranja je do 70% upravičenih stroškov


Javni razpis »DOPOLNJEVANJE SME INSTRUMENTA - Faza 2«
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja RRI operacij tistim mikro, malim in srednje velikim podjetjem, ki so po predložitvi predloga operacije na fazo 2 SME Instrumenta v okviru Okvirnega programa EU za raziskave in inovacije - Obzorje 2020 od Evropske komisije prejela certifikat »Seal of Exellence« (»Pečat odličnosti«), vendar zaradi porabe razpoložljivih sredstev v okviru Obzorja 2020 niso prišla v izbor za sofinanciranje.


Javni razpis za sofinanciranje razvoja in promocije integralnih produktov turističnega gospodarstva
Razpis je objavilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Namen javnega razpisa je spodbuditi podjetja k bolj inovativnemu pristopu pri oblikovanju turističnih produktov/storitev in pomagati pri trženju in promociji ter omogočiti pogoje za pospešen razvoj turistične dejavnosti malih in srednjih podjetij. Rok za oddajo: 25.9.2017, 5.3.2018, 10.9.2018 in 11.3.2019. Višina sofinanciranja je do 70% upravičenih stroškov.


Zaposli.me 2017/2019
Subvencija od 5.000 do 7.000 EUR. Za najmanj 12-mesečno zaposlitev brezposelnih, ki so dopolnili 30 let ali več, ustrezajo ciljnim skupinam programa in vam jih predlagamo za vključitev. Javno povabilo odprto do porabe sredstev oziroma najkasneje do 31. 7. 2019.


Javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2017
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je razpis objavilo 31.7.2017, rok za oddajo je 30.11.2017. Višina sofinanciranja je od 30 % - 50 %. Predmet razpisa je podpora za naložbe v predelavo, trženje oz. razvoj kmetijskih proizvodov.


Javni razpis Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavilo razpis katerega rok za prijavo je do 16. avgusta 2017 Predvidena višina sofinanciranja je do 0,5 mio EUR. Namen razpisa je spodbujanje razvoja novih ali izboljšanih izdelkov in storitev na področju predelave in obdelave lesa in lesnih tvoriv (delež lesa več kot 50 %).


Sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije za obdobje 2017 do 2020
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor je objavilo razpis za sofinanciranje sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije. Rok za oddajo je 3. avgust. Predvidena višina sredstev: 8.000.000 EUR Višina sofinanciranja: velika 35 %, srednja 45 %, miko in mala 55 %


Nepovratna sredstva za drugi sklop raziskovalno razvojnih projektov
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavilo razpis za pridobitev nepovratnih sredstev za drugi sklop raziskovalno razvojnih projektov. Predvidena višina sredstev je 30 mio EUR, višina sofinanciranja pa do 0,5 mio EUR.


Javni razpis za sofinanciranje večjih začetnih investicij na problemskih območjih 2017
Na voljo so nepovratna sredstva za sofinanciranje večjih začetnih investicij na območju Maribora s širšo okolico (občine Kungota, Hoče-Slivnica, mestne občine Maribor, Pesnica, Podvelka, Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Ruše in Selnica ob Dravi), Pokolpja (občine Kočevje, Kostel, Loški Potok, Osilnica, Črnomelj, Metlika in Semič) in Hrastnika, Radeč in Trbovelj.


Javni razpis »Sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2017«
Javna agencija Spirit je najavila dva razpisa, ki sofinancirata sejemske nastope v tujini. Prvi razpis je namenjen vsem, ki ste se mednarodnega sejma že udeležili v obdobju od 1. 1. 2017 do 31. 5. 2017, drugi razpis pa tistim podjetjem, ki udeležbo načrtujete do konca leta 2017.


Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij podjetij ter ohranjanja in ustvarjanja novih delovnih mest na območju občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje za obdobje 2017 - 2018
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavilo Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij podjetij ter ohranjanja in ustvarjanja novih delovnih mest na območju občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje za obdobje 2017 - 2018


Semenski kapital
10 inovativnih mladih podjetij bo lahko pri Podjetniškem skladu počrpalo 1 milijon €. Denar bo namenjen za hitro rast tehnološko zahtevnejših podjetij, ki so že dokončno razvila produkt.


Javni razpis za sofinanciranje stroškov pridobitve certifikatov po mednarodnih standardih v letu 2017
Javna agencija SPIRIT je objavila javni razpis za sofinanciranje stroškov pridobitve certifikata. Rok za oddajo je 17.5.2017, predvidena višina sredstev pa 300.000 EUR. Višina sofinanciranja je do 60% upravičenih stroškov oz. največ do 10000 evrov.


Napovedani razpisi za leto 2017 – skupno bo na voljo več kot 120 milijonov € nepovratnih sredstev!
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) je objavilo informacije o načrtovanih javnih razpisih, ki bodo na voljo v letu 2017. V okviru javnih razpisov boste tako lahko pridobili nepovratna sredstva, na voljo pa bo skupno več kot 120 milijonov €.


Javni razpis za sofinanciranje aktivne udeležbe podjetij na mednarodnih poslovnih dogodkih v tujini v letu 2017
Javna agencija SPIRIT je objavila razpis za sofinanciranje aktivne udeležbe podjetij na mednarodnih poslovnih dogodkih v tujini v letu 2017. Predvidena višina sredstev je 500.000 EUR, višina sofinanciranja pa do 60% upravičenih stroškov.


Javni razpis za sofinanciranje tržnih raziskav na tujih trgih v letih 2016 in 2017
Javna agencija SPIRIT je 1. julija 2016 objavila razpis za sofinanciranje tržnih raziskav na tujih trgih. Zadnji rok je 2.6.2017 do 13. ure. Predvidena višina sredstev je 500.000 eur ter do 50% sofinanciranje upravičenih stroškov.


Krepitev kompetenc in inovacijskih potencialov podjetij
Javna agencija SPIRIT je objavila razpis za krepitev kompetenc in inovacijskih potencialov podjetij. Rok za oddajo je do 20. februarja 2017, predvidena višina sredstev je 8 mio EUR.


Mikrokrediti na problemskih območjih v Sloveniji
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo je objavil razpis za pridobitev mikrokreditov na problemskih območjih. Prvi rok za prijavo je 1. februar 2017, roki bodo vsak prvi dan v mesecu do oktobra 2017. Predvidena višina sredstev je 12 mio EUR.