Javni razpisi


Izboljšanje energetske učinkovitosti stavb namenjenih turizmu
Odprt je dolgo pričakovani razpis za »Izboljšanje energetske učinkovitosti stavb namenjenih turizmu«, kjer lahko pridobite do 200.000 EUR subvencije! Subvencijo lahko pridobite za obnovo vašega namestitvenega objekta in gostilne, pri čemer je potrebno izboljšati energetsko učinkovitost objekta. Subvencija znaša kar do 75% upravičenih stroškov.


Vavčer za tržne raziskave tujih trgov
Na voljo je prijava na Vavčer za tržne raziskave tujih trgov. Koriščenje sredstev bo možno v letih 2019 - 2023. Zadnji rok za oddajo zahtevkov za izplačilo sredstev v letu 2019 je 31.10.2019.


Aktualni razpisi v Sloveniji
Bližajo se roki za oddajo vlog za prijavo na naslednje razpise.


Javni razpis za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letih 2019 in 2020 (Procesne izboljšave 2019 - 2020) »PRIZ 19-20«
Javna agencija SPIRIT je objavila Javni razpis za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letih 2019 in 2020 (Procesne izboljšave 2019 - 2020) »PRIZ 19-20«. Rok za oddajo vlog je 24.10.2019.


Napovedi razpisov v Sloveniji
Do konca leta 2019 pričakujemo nepovratnih spodbud v skupni vrednosti več kot 50 mio eur. Največ sredstev bo namenjenih za mala in srednje velika podjetja na področju spodbujanja konkurenčnosti podjetij, krepitev izvoza ter turizma.


Javni razpis za »Spodbude za raziskovalno razvojne projekte 2«
Javni razpis je bil objavljen 30.06.2017, vendar se z dnem 2.8.2019 objavlja spremenjena razpisna dokumentacija in rok za prijavo.


Javno povabilo - podpora podjetjem pri pripravi strategij za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih ter krepitvi njihovih kompetenc
Namen javnega povabila za podporo podjetjem pri pripravi strategij za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih ter krepitvi njihovih kompetenc 2019 (v nadaljevanju JP ASI 2019) je spodbuditi podjetja (v nadaljevanju ponudniki) k učinkovitemu upravljanju starejših zaposlenih in h krepitvi njihovih kompetenc z vidika podaljševanja njihove delovne aktivnosti.


Spodbude za razvoj lesarstva na področju polproizvodov 2.0
Slovenski podjetniški sklad je objavil razpis - Spodbude za razvoj lesarstva na področju polproizvodov 2.0., ki je namenjen spodbujanju uvajanja ali povečevanja proizvodnje polproizvodov na področju predelave in obdelave lesa in lesnih tvoriv.


Javni razpis »Spodbujanje partnerstev za učinkovitejši nastop na tujih trgih 2020 - 2022«
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje vzpostavitve partnerstev v okviru katerih bodo le-ta: pripravila poslovne načrte in načrte trženja na tujih trgih, vstopala na nove tuje trge, pridobila tuje zastopnike, predstavljala proizvode ali storitve na mednarodnih sejmih v tujini, z namenom krepitve mednarodne konkurenčnosti, uvajanja izdelkov na tujih trgih ter povečanja možnosti poslovnega sodelovanja MSP-jev s tujimi partnerji.


Javni razpis »Spodbujanje trajnostne poslovne strateške transformacije in razvoj novih poslovnih modelov v slovenskih podjetjih za lažje vključevanje v globalne verige vrednosti«
Javna agencija SPIRIT Slovenija je objavila Javni razpis - Spodbujanje trajnostne poslovne strateške transformacije in razvoj novih poslovnih modelov v slovenskih podjetjih za lažje vključevanje v globalne verige vrednosti. Predvidenih je pet rokov za oddajo vlog: 1. rok: 19. 7. 2019, 2. rok: 29. 11. 2019, 3. rok: 30. 4. 2020, 4. rok: 30. 9. 2020 in 5. rok: 23. 4. 2021.


Natečaj za podelitev finančnih spodbud za najboljši poslovni model in njegovo predstavitev podjetnic začetnic 2019
Javna agencija SPIRIT Slovenija je objavila natečaj za podelitev finančnih spodbud za najboljši poslovni model in njegovo predstavitev podjetnic začetnic 2019. Rok prijave je do vključno 22.7.2019, do 13.00 ure


Javni razpis »Krepitev trženja blagovnih znamk na tujih trgih prek showroomov«
Javna agencija SPIRIT Slovenija je objavila javni razpis - Krepitev trženja blagovnih znamk na tujih trgih prek showroomov. Predvideni so štirje roki za oddajo vlog: 1. rok: 30. 9. 2019, 2. rok: 30. 9. 2020, 3. rok: 30. 9. 2021 in 4. rok: 30. 9. 2022.


AKTUALNO! Javni razpis P1 plus 2019
Slovenski podjetniški sklad je objavil Javni razpis P1 plus 2019, ki je namenjen hitrejšemu, lažjemu in cenejšemu pridobivanju bančnih kreditov, ki zagotavljajo rast in razvoj MSP preko novih naložb, posodabljanja tehnološke opreme in zagotavljanja obratnega kapitala v povezavi z investicijami in razvojnim projektom.


Finančne spodbude za nove naložbe v učinkovito rabo in obnovljive vire energije
Predmet javnega poziva so finančne spodbude v obliki nepovratnih sredstev in kredita s subvencionirano obrestno mero, dodeljene po pravilu »de minimis« pomoči (do 200.000 EUR), za nove naložbe učinkovite rabe in rabe obnovljivih virov energije na območju Republike Slovenije.


Najavljena so nepovratna sredstva (do 70%) za promocijo v turizmu
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je najavilo razpis za nepovratna sredstva za promocijo v turizmu. Višina sofinanciranja je do 70% upravičenih stroškov.


Najavljena so nepovratna sredstva (do 70%) za energetske sanacije v turizmu
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je najavilo razpis za nepovratna sredstva za energetske sanacije v turizmu. Višina sofinanciranja je do 70% upravičenih stroškov.


Slovenski podjetniški sklad objavlja tri nove vavčerje za DIGITALIZACIJO!
Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju: SPS) je 05.04.2019, v Ur. L. RS št. 22/2019 in na svoji spletni strani, objavil tri nove javne pozive, ki se nanašajo na DIGITALIZACIJO! Podjetja bodo v okviru vavčerjev za digitalizacijo lahko pridobila Vavčer za pripravo digitalne strategije, Vavčer za digitalni marketing in Vavčer za dvig digitalnih kompetenc.


Sofinanciranje nakupa in postavitve naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije za obdobje 2019-2022
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor je objavilo razpis za Sofinanciranje nakupa in postavitve naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije za obdobje 2019-2022, katerega roki za oddajo so 24.04.2019, 26.07.2019, 28.02.2020 in 25.09.2020. Višina sofinanciranja je do 20% upravičenih stroškov.


Javni razpis Ministrstva za kulturo za izbor operacij »Spodbujanje kreativnih kulturnih industrij - Center za kreativnost 2019«
Ministrstvo za kulturo obvešča zainteresirane prijavitelje, da je na spletni strani in v Uradnem listu RS objavljen Javni razpis za izbor operacij »Spodbujanje kreativnih kulturnih industrij - Center za kreativnost 2019«. Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je 15.04.2019.


Javno povabilo zainteresiranim kandidatom za mentorje v sklopu javnega razpisa Ministrstva za kulturo JR CzK 2019 v letu 2019 in 2020.
Platforma Center za kreativnost (CzK), ki jo izvaja Muzej za arhitekturo in oblikovanje (MAO), vabi zainteresirane kandidate, da se prijavijo v bazo ponudnikov za izvajanje storitev mentoriranja, s pomočjo katere bo CzK v nadaljevanju izbral posamezne strokovnjake, ki bodo lahko mentorirali izbrane prijavitelje v okviru javnega razpisa Ministrstva za kulturo za »Spodbujanje kreativnih kulturnih industrij - Center za kreativnost 2019« (JR CzK 2019) v letu 2019 in 2020.


Vavčer za tržne raziskave tujih trgov
Slovenski podjetniški sklad, je objavil razpis Vavčer za tržne raziskave tujih trgov. Zadnji rok za oddajo zahtevkov za izplačilo sredstev v letu 2019 je 31.10.2019.


Javni razpis za sofinanciranje izvajanja dejavnosti slovenskih poslovnih klubov v tujini v letu 2019
Javna agencija SPIRIT Slovenija, je odprla Javni razpis za sofinanciranje izvajanja dejavnosti slovenskih poslovnih klubov v tujini v letu 2019. Namen javnega razpisa je oblikovati in vzdrževati mrežo že delujočih slovenskih poslovnih klubov v tujini in jih spodbujati pri izvajanju aktivnosti, povezanih z internacionalizacijo slovenskega gospodarstva. Rok za oddajo je 29.03.2019 do 13.00 ure.


Javni razpis za podelitev priznanja Republike Slovenije za poslovno odličnost za leto 2019
Javna agencija SPIRIT Slovenija, je objavila Javni razpis za podelitev priznanja Republike Slovenije za poslovno odličnost za leto 2019. Rok za oddajo vlog 29.05.2019.


Javno povabilo za nabor in izbor tržno zanimivih investicijskih projektov za skupinsko sejemsko predstavitev na mednarodnem investicijsko-nepremičninskem sejmu EXPO REAL 2019 v Münchnu
Predmet javnega povabila je nabor in izbor tržno zanimivih investicijskih projektov, predstavljenih s strani razvojno-industrijskih podjetij (»industrial developer«), regionalnih razvojnih agencij, inženiring, planerskih in projektantskih podjetij, družb za vodenje in izvedbo projektov ter nepremičninskih agencij, ki se bodo skupaj predstavili na razstavnem prostoru SPIRIT Slovenija na sejmu EXPO REAL 2019 v Mϋnchnu.


Vabilo k udeležbi v mednarodnem izobraževalnem programu Vodenje izvoznega poslovanja - International Trade Management (ITM) 2019
SPIRIT Slovenija v letu 2019 nadaljuje z dvanajsto generacijo izobraževanja Vodenje za izvozno poslovanje - International Trade Management, ki ga izvajajo v sodelovanju z ITM Worldwide Foundation. Rok prijave je do 22.2.2019.


Ukrep 4.2. nepovratna sredstva za podporo v naložbe ter razvoj kmetijskih izdelkov
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo razpis za nepovratna sredstva za podporo v naložbe ter razvoj kmetijskih izdelkov, katerega rok za oddajo je do vključno 29.5.2019, do 24. ure. Višina sofinanciranja je do 45% upravičenih stroškov.


Vavčer za pridobitev certifikatov
Koriščenje sredstev bo možno v letih 2019 - 2023. Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov se prične 1.1.2019 in traja do 30.9.2023. Do sofinanciranja bodo upravičene aktivnosti, ki bodo izvedene in plačane znotraj obdobja upravičenosti. Čas trajanje projekta je 12 mesecev. Višina sredstev, ki je na razpolago: 1.500.000,00 eur. Rok za oddajo je do porabe sredstev.


Vavčer za zaščito intelektualne lastnine
Koriščenje sredstev bo možno v letih 2019 - 2023. Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov se prične 1.1.2019 in traja do 30.9.2023. Do sofinanciranja bodo upravičene aktivnosti, ki bodo izvedene in plačane znotraj obdobja upravičenosti. Čas trajanje projekta je 12 mesecev.Višina sredstev, ki je na razpolago: 1.500.000,00 eur. Rok za oddajo je do porabe sredstev.


Javno povabilo za nabor in izbor podjetniških in poslovnih dogodkov v letu 2019 v katere se bo agencija SPIRIT SLOVENIJA vključila v vlogi nacionalnega partnerja
Rok prijave: Prijave morajo prispeti na obrazcih v priponki, najkasneje do 4. februarja 2019, do 13. ure. Programska usmeritev javne agencije SPIRIT Slovenija je, da skrbi za celovito promocijo podjetništva in inovativnosti z namenom ustvarjanja pozitivne klime za razvoj podjetništva.


Nepovratna sredstva za naložbe v pred industrijsko predelavo lesa 2018
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo razpis za nepovratna sredstva za naložbe v pred industrijsko obdelavo lesa 2018, katerega rok za oddajo je 23.4.2019 do 24. ure. Višina sofinanciranja je do 40 % upravičenih stroškov oz. od 3.500 eur do 500.000 eur.


P7R 2018 Mikrokrediti na problemskih območjih
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo je objavil razpis za P7R 2018 mikrokredite na problemskih območjih, katerega roki za oddajo so 01.2.2019, 01.3.2019, 01.4.2019, 01.5.2019, 01.6.2019, 01.7.2019, 01.8.2019, 01.9.2019, 01.10.2019.


P7 Mikrokrediti 2019
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo je objavil razpis za P7 mikrokredite, katerega roki za oddajo so vsak četrtek v mesecu septembru, oktobru, novembru in decembru z zadnjim rokom 19. 12. 2019.