Javni razpisi


Javni poziv za sofinanciranje obratovalnih stroškov podjetjem v gostinstvu in turizmu v času epidemije COVID-19
Na spletni strani Agencije SPIRIT je od danes, 16.11.2020, objavljen Javni poziv za sofinanciranje obratovalnih stroškov podjetjem v gostinstvu in turizmu v času epidemije COVID-19.


Javni razpis za dodeljevanje posojil za pred- financiranje podjetniških projektov - PF3
Slovenski regionalno razvojni sklad je objavil Javni razpis za dodeljevanje posojil za pred- financiranje podjetniških projektov.


Javni razpis P7-2 2020 COVID Mikrokrediti
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo je objavil Javni razpis P7-2 2020 COVID Mikrokrediti, za mikro in MSP, na katera poslovanje je vplival izbruh Covid 19.


Javni razpis za sofinanciranje pilotnih projektov razvoja in uvedbe inovativnih rešitev za ohranjanje zavzetosti, produktivnosti in učinkovitosti starejših zaposlenih 2020
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad objavlja razpis za sofinanciranje pilotnih projektov razvoja in uvedbe inovativnih rešitev za ohranjanje zavzetosti, produktivnosti in učinkovitosti starejših zaposlenih 2020


Javni poziv poslovnim subjektom, ki opravljajo dejavnost turističnega vodenja v Sloveniji
Slovenska turistična organizacija je objavila javni poziv poslovnim subjektom, ki opravljajo dejavnost turističnega vodenja v Sloveniji.


Javni razpis za sofinanciranje projektov za pomoč najbolj ranljivim skupinam prebivalcev zaradi epidemije COVID-19 in zmanjševanju njenih posledic
Namen javnega razpisa je izvedba projektov, ki bodo zagotavljali inovativne pristope za naslavljanje in odpravljanje socialnih stisk, v katerih so se znašle ranljive skupine zaradi pojava epidemije COVID-19.


Neposredno financiranje podjetij v času izbruha COVID-19 (SDMKV)
Kredit SID banke je namenjen podjetjem, na čigar poslovanje je vplival izbruh epidemije COVID-19.


Financiranje naložbenih projektov v gospodarstvu (NALOŽBE 1)
V okviru kredita zagotovljajo sredstva, namenjena za naložbe v opredmetena in neopredmetena sredstva


Ponovno odprta vavčerja za digitalni marketing in pripravo digitalne strategije
Vavčerja za digitalni marketing in pripravo digitalne strategije sta ponovno odprta. Sofinanciranje je 60 %. Prijavijo se lahko podjetja iz Vzhodne kohezijske regije.


Mikro, mala in srednje velika podjetja se lahko prijavite na poziv za vavčerje Slovenskega podjetniškega sklada
Slovenski podjetniški sklad ima odprte pozive za prijavo na vavčerje. Oglejte si katere!


SID BANKA Covid19 Likvidnostni kredit
NAMEN IN CILJ RAZPISA V okviru kredita SID Banka zagotovi sredstva, ki jih lahko nameni kreditojemalec, na katerega poslovanje je vplival izbruh epidemije COVID-19 ali proizvaja proizvode oziroma opravlja storitve, potrebne za zdravljenje in preprečevanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19.


Javni razpis P1 plus 2020 – Garancije sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere
Slovenski podjetniški sklad objavlja razpis P1 plus 2020 – Garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere, zaradi blažitev posledic koronavirusa pa je razpis letos še dodatno prilagojen.


P7R Mikrokrediti na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo in na obmejnih problemskih območjih
NAMEN IN CILJI Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja MSP za financiranje rasti in razvoja, tekočega poslovanja in investicijskih vlaganj. Cilji javnega razpisa so: ohranitev delovnih mest spodbujanje nastanka novih delovnih mest spodbujanje konkurenčnosti gospodarstva posamezne regije.


Javni razpis za sofinanciranje promocije slovenske turistične ponudbe v letu 2020
Slovenska turistična organizacija je objavila javni razpis za sofinanciranje promocije slovenske turistične ponudbe v letu 2020, namenjen turističnim podjetjem.


Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti
Namen javnega razpisa je izboljšati konkurenčnost mikro, malih in srednje velikih podjetjih s področja turizma, s spodbujanjem ukrepov za rabo obnovljivih virov energije in zmanjšanje rabe energije in snovi.


Javni razpis za sofinanciranje promocije slovenske turistične ponudbe v letu 2020
Slovenska turistična organizacija je objavila javni razpis za sofinanciranje promocije slovenske turistične ponudbe v letu 2020, namenjen turističnim podjetjem.


Javni razpis EUROSTARS
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje dela stroškov slovenskih partnerjev vključenih v projekte Eurostars.


Natečaj za podelitev finančnih spodbud za najboljši poslovni model in njegovo predstavitev podjetnic začetnic 2020
Namen natečaja je nagraditi najboljših petintrideset predstavljenih poslovnih modelov podjetnic začetnic v letu 2019 in 2020 ter jih spodbujati pri vzpostavljanju lastnega podjetja.


Javno povabilo za nabor in izbor podjetniških dogodkov v letu 2020 na katerih bo Sklad promoviral projekt "Vsebinska podpora prejemnikom sredstev (MSP) v obdobju od 2018 do 2023
Predmet povabila je izbor podjetniških dogodkov, na katerih bo sklad promoviral projekt


Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji v letu 2020
Namen javnega razpisa je krepitev promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij Slovenije kot splošne promocije zaokroženega območja, ki ga vodilna destinacija pokriva, s poudarkom na pospeševanju digitalne promocije na tujih trgih. Sredstva financiranja morajo biti namensko porabljena zgolj z namenom aktivnosti promocije na tujih trgih v letu 2020.


Javno povabilo delodajalcem za izvedbo projekta v okviru programa Učne delavnice 2020
Predmet javnega povabila je zbiranje ponudb delodajalcev za izvedbo projekta v okviru programa Učne delavnice, ki obsega vključevanje brezposelnih oseb iz ciljne skupine v praktično usposabljanje v delovnem okolju socialnega podjetništva.


VAV 14 - Vavčer za prototipiranje
Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov povezanih z izdelavo fizičnega ali digitalnega prototipa.


Javno povabilo delodajalcem za izvedbo lokalnih programov usposabljanja na delovnem mestu USPOSABLJAM.SE 2020
Predmet javnega povabila je zbiranje ponudb za izvedbo lokalnih programov usposabljanja na delovnem mestu (v nadaljevanju: usposabljanje). Programi se izvajajo pri delodajalcih v lokalnem okolju glede na potrebe lokalnega trga dela.


Ugodni mikrokrediti za podjetja na problemskih območjih
Ugodni mikrokrediti so dosegljivi s pomočjo novega razpisa Slovenskega podjetniškega sklada! Ugodni mikrokrediti v višini od 5.000 EUR do 25.000 EUR so na voljo pod izredno ugodnimi pogoji! Ugodni mikrokrediti so na voljo podjetjem iz problemskih območij z visoko brezposelnostjo in obmejnih problemskih območij v Republiki Sloveniji, ki imajo vsaj 1 zaposleno osebo.


Spodbude za digitalno transformacijo MSP ( P4D 2019 - 2023 )
Slovenski podjetniški sklad je objavil razpis »Spodbude za digitalno transformacijo MSP ( P4D 2019 - 2023 )«. Višina sofinanciranja znaša do 60% upravičenih stroškov.


SID banka – ugodno kreditiranje
Financiranje je namenjeno podjetjem vseh velikosti, ki potrebujejo sredstva za razvoj, povečanje raznovrstnosti ali izboljšanje svoje proizvodnje, procesov ali storitev. Glavne prednosti, poleg ugodne obrestne mere, so tudi ročnosti (do 9 let) in moratoriji na odplačilo glavnice (do 3 let) ter nižje zahteve pri zavarovanju kredita. Vrednost kredita lahko znaša od 10.000 eur do 10 mio eur, financira pa se lahko tudi do 100 odstotkov upravičenih stroškov.