Abrahamov ključ 2010: Za rejniške družine

Ključni nosilci projekta:
Srečo Orsag, vodja generacije abrahamovcev
Tanja Štubelj, organizatorka slavja

Najpomembnejši dosežki:
Izlet za otroke iz rejniških družin
Spodbujanje širše javnosti k zanimanju za težave na področju rejništva

Zgodba o rejništvu

Abrahamovci generacije 2010 so zbirali sredstva za otroke iz rejniških družin, s svojimi aktivnostmi pa so prispevali k opozarjanju širše javnosti na probleme, s katerimi se v Sloveniji srečuje približno 1.200 otrok rejencev in 800 rejnikov. Z zbranimi sredstvi so otrokom iz rejnieških družin med drugim omogočili nepozabno izletniško doživetje.
Slavje sodelujočih abrahamovcev in njihovih bližnjih in prijateljev je bilo v Lukovici, kraju z bogato tradicijo rejništva.

Fotogalerija