Družbeno odgovorno

V Srcu Slovenije delujemo soodvisno od okolja, skupnosti in dobrega sodelovanja. Odgovorno poskušamo vplivati na družbo.

Veliko pozornost namenjamo sodelovanju z mladimi in vključevanju njihovih idej v naše projekte, po drugi strani pa se zavedamo tudi, da so starejši neizmeren vir znanja, modrosti in priložnosti za medgeneracijsko povezovanje.

Srce Slovenije je most med generacijami!